SMA Solar Technology AG overtreft de prognose van het eerste kwartaal en bevestigt de vooruitzichten voor het hele jaar 2012

Hoogtepunten 1e kwartaal 2012:

  • 1,9 gigawatt aan omvormervermogen verkocht (1e kwartaal 2011: 1,0 GW)
  • De omzet van 405,0 miljoen euro ligt zowel boven de eigen prognose als boven het bedrag van vorig jaar (1e kwartaal 2011: 255,9 miljoen euro)
  • Veel buitenlandse transacties met een exportvolume van 61,2 procent (1e kwartaal 2011: 66,4 %)
  • Verdrievoudiging van het courant resultaat (EBIT) tot 42,8 miljoen euro (1e kwartaal 2011: 13,7 miljoen euro)
  • Financiële onafhankelijkheid – netto liquiditeit van 468,7 miljoen euro (31-12-2011: 473,3 miljoen euro)
  • De directie bevestigt de omzet- en resultaatprognose voor het hele jaar 2012

Niestetal, 10 mei 2012 – SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) maakte een succesvolle start in het boekjaar 2012. In het eerste kwartaal verkocht de onderneming PV omvormers met een totaal vermogen van 1,9 gigawatt (1e kwartaal 2011: 1,0 GW) en behaalde ze een omzet van 405 miljoen euro. Daarmee overtrof SMA zowel haar eigen omzetprognose van 350 tot 390 miljoen euro als het resultaat van dezelfde periode tijdens het vorige boekjaar (1e kwartaal 2011: 255,9 miljoen euro).

Het eerste kwartaal van 2012 werd gekenmerkt door inhaaleffecten en preventieve effecten op de belangrijkste Europese zonne-energiemarkten. „De heuglijke toename van de vraag naar daksystemen bij Sunny Boy omvormers in Europa in het eerste kwartaal kan worden verklaard door inhaaleffecten ten gevolge van commerciële inbedrijfstellingen in het vierde kwartaal van 2011, alsook door een vervroegde vraag op grond van de discussie over verdere productieverminderingen,” verklaart Pierre-Pascal Urbon, woordvoerder van het bestuur en bestuurslid Financiële Zaken van SMA Solar Technology AG. De projectontwikkelingsafdeling met Sunny Central omvormers is vooral in de markten buiten Europa tot een grote bloei gekomen. Dankzij de uitstekende internationale positie van SMA met hun wereldwijd distributie- en servicenetwerk en hun volledig productgamma dat tegemoet komt aan alle landspecifieke vereisten, kon SMA in bijzondere mate van deze ontwikkeling profiteren. De bruto-omzet in het buitenland is vergeleken met de periode in het jaar hiervoor met ongeveer 50 procent gestegen tot 257,6 miljoen euro (1e kwartaal 2011: 173,9 miljoen euro). De Verenigde Staten, België, Groot-Brittannië en Frankrijk waren in het eerste kwartaal van 2012 de belangrijkste buitenlandse markten voor de onderneming.

Het resultaat vóór rente en belastingen (EBIT) verdrievoudigde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot 42,8 miljoen euro (1e  kwartaal 2011: 13,7 miljoen euro). De EBIT-marge nam ten opzichte van het jaar daarvoor met 10,6 procent toe (1e kwartaal 2011: 5,4 %). Het saldo van de onderneming bedroeg 29,6 miljoen euro (1e kwartaal 2011: 10,3 miljoen euro). Met een eigen vermogen van 58,1 procent en een netto liquiditeit van 468,7 miljoen euro (31-12-2011: 473,3 miljoen euro) beschikt SMA nog steeds over een zeer solide balansstructuur en is zij financieel onafhankelijk.

Op grond van de gewijzigde kadervoorwaarden in veel Europese markten gaat de directie van SMA voor de rest van het jaar uit van een afnemende vraag. Het is op dit moment nog niet te voorspellen of de zonne-energiemarkten in Amerika en Azië de achteruitgang volledig kunnen compenseren. Daarom blijft de directie van SMA, ondanks de goede ontwikkeling in het eerste kwartaal, voor het hele jaar 2012 uitgaan van een omzet- en resultaatprognose van 1,2 tot 1,5 miljard euro met een EBIT-marge van 5 tot 10 procent zoals begin maart gepubliceerd werd.

„SMA kan investeringen voor de uitbreiding van haar marktpositie met eigen middelen financieren. Juist in tijden van grote onzekerheid op de kapitaalmarkten is dat van groot belang,” aldus Pierre-Pascal Urbon. „De omschakeling naar duurzame energie biedt technologisch georiënteerde ondernemingen juist vele kansen. Kansen die wij gaan benutten door in de ontwikkeling ervan te investeren. Tijdens de beurs Intersolar Europe in München van 13 tot 15 juni zullen vele innovaties aan onze klanten worden gepresenteerd.“

Het driemaandelijks financieel verslag van januari-maart 2012 is beschikbaar op de website www.SMA.de/IR/Finanzberichte.


Over SMA
De SMA Groep draaide in 2011 een omzet van 1,7 miljard euro en is de wereldwijde marktleider op het gebied van zonne-energieomvormers, een belangrijk onderdeel van alle PV installaties. De hoofdzetel bevindt zich in Niestetal nabij het Duitse Kassel en is vertegenwoordigd in 19 landen op vier verschillende continenten. Wereldwijd worden zo’n 5500 mensen tewerkgesteld, plus een aantal tijdelijke werknemers dat varieert op seizoensbasis. Het brede productgamma van SMA omvat omvormers die compatibel zijn met elk paneel op de markt en dit voor alle installatiegroottes. Het productgamma omvat zowel omvormers voor PV installaties in een netwerk, alsook omvormers voor vrijstaande installaties. Zo biedt SMA alle mogelijke technische oplossingen aan met betrekking tot omvormers voor alle installatiegroottes en -types. Sinds 2008 is het hoofdbedrijf van de holding, SMA Solar Technology AG, genoteerd op de beurs van Frankfurt (Prime Standard of the Frankfurt Stock Exchange, S92) alsook op de TecDAX-index. Gedurende de laatste jaren werd het bedrijf beloond met meerdere onderscheidingen voor uitmuntendheid als werkgever en in 2011 en 2012 werd het ook eerste in de “Great Place to Work”® wedstrijd.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Persreferent
Tel. +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-531400
Presse@SMA.de

Contact Investor Relations:
Stephanie Kniep
Afdelingshoofd Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de
Julia Damm
Manager, Investor Relations
Tel. +49 561 9522-1164


Disclaimer:

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt niet een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG („maatschappij“) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (samen met de maatschappij: „SMA Groep“). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij verplicht zich in geen enkel opzicht deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.