SMA Solar Technology AG overtreft recordresultaat van vorig jaar

  • Omzet verdubbeld naar 1,9 miljard euro
  • Record-EBIT-marge van 26,9 %
  • Hogere cashflow door geringe kapitaalintensiteit
  • 1500 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd
  • Onveranderde omzet- en resultaatprognose


Niestetal, 30 maart 2011 – SMA Solar Technology AG (SMA) heeft haar groeikoers in het boekjaar 2010 voortgezet. De bedrijfsomzet is verdubbeld naar 1,9 miljard euro (vorig jaar: 0,9 miljard euro). Bovendien heeft SMA met een resultaat voor rente en belastingen (EBIT) van 516 miljoen euro (vorig jaar: 228 miljoen euro) een nieuw resultaatrecord gevestigd dat overeenkomt met een EBIT-marge van 26,9% (vorig jaar: 24,4%). Het concernoverschot is met 365 miljoen euro eveneens meer dan verdubbeld (vorig jaar: 161 miljoen euro). Directie en raad van toezicht van SMA zullen op de aandeelhoudersvergadering op 26 mei 2011 een verhoogd dividend van 3,00 euro per aandeel voor het boekjaar 2010 voorstellen. Dit dividendvoorstel onderstreept de hoge rentabiliteit van SMA en ligt duidelijk boven dat van vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven in Duitsland.

De wereldmarkt groeide in 2010 met een geschat nieuw geïnstalleerd fotovoltaïsch vermogen van 17 tot 20 Gigawatt (GW) sneller dan verwacht. Dankzij haar bijzondere positie profiteerde SMA van deze ontwikkeling: het bedrijf biedt als enige aanbieder ter wereld een productportfolio omvormers voor alle toepassingen, alle vermogensklassen en alle soorten modules. Met een verkocht omvormervermogen van 7,8 GW (vorig jaar: 3,4 GW) lag het marktaandeel met een bereik tussen 39% en 45% op vergelijkbaar hoog niveau als vorig jaar (2009: ca. 40%).

De internationalisering wint voor SMA steeds meer aan betekenis. In 2010 werd bijna 45% van de omzet buiten Duitsland geboekt (vorig jaar: 38%). SMA houdt rekening met een aanhoudend sterke groei, met name in het buitenland, en heeft daarom in het afgelopen jaar productiefaciliteiten in Denver (VS) en in Toronto (Canada) geopend. SMA kan, net als in Duitsland, ook op deze markten op korte termijn de capaciteit zeer flexibel op de vraag afstemmen. Bovendien zijn vertegenwoordigings- en servicemaatschappijen in India en Engeland opgericht.
De jaarlijkse productiecapaciteit van SMA heeft zich in het boekjaar 2010 verdubbeld naar in totaal 11 GW.  Voor 2011 is oprichting van meer verkoop- en servicefilialen gepland op de sterk groeiende zonne-energiemarkten Japan en Thailand.

„De internationale fotovoltaïsche markten zullen steeds meer aan betekenis winnen. SMA is als technologie- en wereldmarktleider met 17 buitenlandse maatschappijen op vier continenten uitstekend toegerust voor verdere internationalisering”, aldus Günther Cramer, directiewoordvoerder van SMA Solar Technology AG. „Door onze extreme flexibiliteit en de consequente uitbreiding van onze productiecapaciteit zijn wij optimaal voorbereid op de sterke beweeglijkheid van de zonne-energiemarkt. Op markten waar we duurzame groei constateren creëren we meer productielocaties, om snel en gericht kansen te kunnen benutten.”

Als technologieleider investeert SMA sinds vele jaren consequent in onderzoek en ontwikkeling. In 2010 heeft SMA hier met 600 ingenieurs in totaal 83 miljoen aan besteed. Met de in 2010 op de markt ingevoerde productinnovaties kunnen niet alleen de kosten van de systeemtechniek in grote zonne-energieprojecten tot 35% worden gereduceerd, maar ook de gestegen uitdagingen op het gebied van netintegratie worden overwonnen. De productontwikkelingen van SMA zijn in 2010 meervoudig onderscheiden. „Door verdere innovatie zullen we ook in 2011 onze technologievoorsprong verder uitbouwen en nieuwe trends in de zonne-energiebranche introduceren. Daarom verhogen we dit jaar het budget voor onderzoek en ontwikkeling naar ca. 100 miljoen euro, zegt Günther Cramer. Voor het lopende boekjaar zijn bovendien verdere investeringen in onroerend goed en machines, ter hoogte van 150 tot 200 miljoen euro gepland.

De comfortabele situatie voor wat betreft eigen kapitaal met een aandeel van 58% (vorig jaar: 56%) alsmede de liquide middelen ter waarde van een half miljard euro, maken het SMA mogelijk haar ambitieuze groei- en investeringsvoornemens te realiseren. Tegelijkertijd is de onderneming hiermee optimaal voorbereid op kortstondige schommelingen in de vraag.

SMA is bovendien ook als werkgever zeer aantrekkelijk. In het boekjaar 2010 zijn meer dan 1500 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. In februari 2011 is SMA voor haar unieke bedrijfscultuur bij de landelijke verkiezing „Great Place to Work“ onderscheiden als beste werkgever van Duitsland.

SMA is ervan overtuigd dat de ontwikkelingen op de fotovoltaïsche markt slechts in een beginstadium verkeren. De koerswijziging naar duurzame energie geniet wereldwijd brede maatschappelijke ondersteuning. De directieraad van SMA gaat er vooralsnog van uit dat de vraag naar zonne-energie-installaties in Duitsland op de middellange termijn zal groeien. Als gevolg van de verandering van stimuleringsprogramma's op belangrijke Europese zonne-energiemarkten houdt de directieraad van SMA voor 2011 echter rekening met een tijdelijk stagnerende markt. Een licht teruglopende ontwikkeling kan niet worden uitgesloten. De directieraad bevestigt deze prognose en houdt verder rekening met een omzet tussen 1,5 en 1,9 miljard euro bij een lichte daling van de EBIT-marge naar 21% tot 25%.

SMA zal haar succesvolle strategie continueren en de internationalisering verder uitbouwen. De buitenlandse markten zullen in de toekomst verantwoordelijk zijn voor wezenlijke groei-impulsen. Als leider op technologisch gebied zal SMA in 2011 productinnovaties invoeren die doorslaggevend zullen bijdragen aan een substantiële reductie van investeringen-, bedrijfs- en onderhoudskosten van zonne-energie-installaties.

Het jaarverslag over 2010 van de SMA-groep en de individuele jaarafsluiting van de AG zijn op de internetsite www.SMA.de/IR/Finanzberichte beschikbaar.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van meer dan 1,9 miljard euro in 2010 marktleider op het gebied van fotovoltaïsche omvormers, een essentieel onderdeel van iedere zonne-energie-installatie. De ondernemingsgroep heeft haar hoofdvestiging in Niestetal bij Kassel en telt 17 buitenlandse maatschappijen op vier continenten. De bedrijfsgroep bood in 2010 werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers (incl. deeltijdwerknemers). SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen fotovoltaïsche modules en voor alle vermogensgrootten van fotovoltaïsche installaties. Het assortiment omvat omvormers voor op het elektriciteitsnet aangesloten fotovoltaïsche installaties alsmede voor stand-alone systemen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen. SMA is in de afgelopen jaren meerdere malen onderscheiden voor uitstekende prestaties als werkgever en bereikte recentelijk bij de landelijke verkiezingen „Great Place to Work“ de eerste plaats.SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland
Perscontact:
Wolfram Eberhardt
Sectieleider bedrijfscommunicatie
Tel. +49 561 9522-11 25
Fax.+49 561 9522-11 03
Wolfram.Eberhardt@SMA.de


Contact Investor Relations:
Stephanie Kniep
Afdelingshoofd Investor Relations
Tel. +49 561 9522-22 22
Fax +49 561 9522-22 23
ir@SMA.de

Julia Damm
Adviseur Investor Relations
Tel. +49 561 9522-11 64Disclaimer:

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA-groep.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA-website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.