SMA Solar Technology AG realiseert omzet- en winstgroei in derde kwartaal

SMA Solar Technology AG realiseert omzet- en winstgroei in derde kwartaal

Overzicht van januari tot september 2019:

  • Afzet van omvormers gestegen naar 7,5 GW (Q1-Q3 2018: 6,2 GW)
  • Verkopen met 630,8 miljoen € duidelijk boven het niveau van het voorgaande jaar (Q1-Q3 2018: 575,1 miljoen €)
  • Resultaat voor rentelasten, belastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen (EBITDA) van 25,7 miljoen € (Q1-Q3 2018: 50,5 miljoen €)
  • Financiële stabiliteit dankzij solide solvabiliteitsratio van 40,5 % (31 december 2018: 42,9 %) en een sterke nettokaspositie van 259,1 miljoen € (31 december 2018: 305,5 miljoen €)
  • Orderboek ter waarde van 797,0 miljoen € blijft goed gevuld, 428,7 miljoen € daarvan is toe te schrijven aan de productafzet (31 december 2018: productafzet goed voor 175,4 miljoen €)
  • Programma van kostenbesparingen loopt zoals gepland
  • Raad van Bestuur bevestigt zijn verkoop- en winstverwachting voor boekjaar 2019


Van januari tot september 2019 verkocht SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) zonnestroomomvormers met een cumulatief vermogen van ca. 7,5 GW (Q1-Q3 2018: 6,2 GW). De verkoop steeg jaar op jaar met 9,7 % naar 630,80 miljoen € (Q1-Q3 2018: 575,1 miljoen €). De omzetstijging is vooral te danken aan de zeer goede bedrijfsprestaties van alle segmenten in het derde kwartaal. In deze periode werd een aanzienlijke stijging opgetekend van de verkopen in alle segmenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Van januari tot september 2019 bedroeg de EBITDA 25,7 miljoen € (EBITDA-marge: 4,1 %; Q1-Q3 2018: 50,5 miljoen €, 8,8 %; het resultaat van het voorgaande jaar omvatte een groot aantal eenmalige posten).

De netto-opbrengsten bedroegen -10,5 miljoen € van januari tot september 2019 (Q1-Q3 2018: 8,5 miljoen €). De winst per aandeel bedroeg hierdoor -0,30 € (Q1-Q3 2018: 0,24 €). Met een nettokaspositie van 259,1 miljoen € (31 december 2018: 305,5 miljoen €) en een solvabiliteitsratio van 40,5 % (31 december 2018: 42,9 %) blijft SMA een solide balansstructuur hebben.

"In de eerste negen maanden van het jaar ontwikkelden de bedrijfsprestaties van SMA zich zoals de Raad van Bestuur verwachtte", zegt Jürgen Reinert, Chief Executive Officer van SMA. "Na een bescheiden traject in de eerste helft van het jaar, hebben we, zoals verwacht, een aanzienlijke omzet- en winstgroei gerealiseerd in het derde kwartaal. Het doet met name plezier om te kunnen vaststellen dat we van juli tot september voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2018 opnieuw een positieve EBIT hebben gerealiseerd. Ook het aantal nieuwe bestellingen blijft zich positief ontwikkelen. Per 30 september 2019 had SMA een productgerelateerde orderportefeuille ter waarde van ongeveer 429 miljoen €. In deze context verwacht de Raad van Bestuur dat we het topkwartiel van onze verkoopsvooruitzichten voor boekjaar 2019 zullen bereiken en dat de goede prestaties in het eerste kwartaal van 2020 zullen aanhouden."

De Raad van Bestuur van SMA bevestigt zijn omzet- en winstvooruitzichten voor boekjaar 2019. Die prognoses gaan uit van een omzet tussen 800 en 880 miljoen €. De Raad van Bestuur verwacht dat SMA het topkwartiel van zijn verkoopsvooruitzichten zal bereiken en gaat ervan uit dat het resultaat voor rentelasten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) tussen de 20 miljoen en 50 miljoen € zal bedragen. De afschrijvingen en waardeverminderingen zullen naar verwachting ongeveer zo'n 50 miljoen € bedragen.

Het kwartaalverslag voor de periode van januari tot en met september 2019 is te vinden op www.SMA.de/IR/FinancialReports.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in fotovoltaïsche installatietechniek bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte fotovoltaïsche omvormers, alomvattende systeemoplossingen voor fotovoltaïsche systemen van alle vermogenscategorieën, intelligente energiemanagementsystemen en oplossingen voor accuopslag, evenals complete oplossingen voor fotovoltaïsche, hybride dieseltoepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer - de exploitatie en het onderhoud van fotovoltaïsche centrales vervolledigen het aanbod van SMA. De omvormers van SMA werden in wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 80 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1400 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Aandelenbeurs van Frankfurt (S92) en is het bedrijf opgenomen in de SDAX-index.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd Bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Contactpersoon voor de pers:
Susanne Henkel
Manager Vakpers
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Vrijwaringsclausule:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA-Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA-Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren zijn onder meer de factoren die SMA bespreekt in de rapporten die het bedrijf publiceert. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.