SMA Solar Technology AG richt nieuwe dochteronderneming op in Brazilië

SMA Solar Technology AG richt nieuwe dochteronderneming op in Brazilië

Niestetal/Itopeva, 8 februari 2016 – SMA Solar Technology AG (SMA) breidt zijn steun aan de Latijns-Amerikaanse zonne-energiemarkt uit met een nieuwe dochtermaatschappij in Brazilië. SMA Brazil zal instaan voor alle verkoop, projectplanning, service en technische training van het hele land, met de steun van de regionale dochtermaatschappij SMA South America in Chili. De dochteronderneming biedt het volledige productportfolio van SMA aan: residentiële en commerciële oplossingen en oplossingen op nutsschaal, alsook standaard servicepakketten om in te spelen op de groeiende vraag in alle segmenten van deze snel groeiende PV-markt.

“SMA verwacht een sterke groei in zonne-energie-installaties in Brazilië in de komende jaren. Met onze nieuwe dochteronderneming in Itopeva/Sao Paulo zullen we onze binnenlandse en internationale klanten mee laten profiteren van de ontwikkelingen in de markt. SMA's toonaangevende oplossingen voor alle toepassingen en systeemgrootten zal Brazilië naar de top helpen van de zonne-energiemarkt”, verklaarde de CEO van SMA, Pierre-Pascal Urbon.

Brazilië is ook een aantrekkelijke PV-markt omdat er federale energiecontracten geveild worden, er netmeting is en belastingvrijstellingen zijn voor teruggeleverde energie (in de meeste staten). Bovendien hebben perioden van droogte de afgelopen jaren aangetoond dat de afhankelijkheid van waterkrachtcentrales een probleem stelt. Miljoenen consumenten werden getroffen door stroomuitval en de elektriciteit werd gerantsoeneerd. Deze factoren maken zonne-energie een aantrekkelijke optie, die verwacht wordt de economische ontwikkeling te stimuleren en de elektriciteitsprijzen te stabiliseren.

“Hoewel alle marktsegmenten aan bod komen bij SMA Brazil, is het meest relevante momenteel - in termen van schaal en potentieel - het utility segment. Het blijft internationale ontwikkelaars aantrekken, wat op zijn beurt bijdraagt aan de ontwikkeling van de PV-productieketen en de groei van decentrale opwekking in Brazilië”, zegt Daniel Rosende, managing director van SMA South America. “Wij leveren al SMA-oplossingen in elk PV-marktsegment in Brazilië en zijn al betrokken bij belangrijke grootschalige projecten ter plaatse.”

Over SMA
De SMA-groep is met een geanticipeerde omzet van ongeveer € 1 miljard in 2015 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel, Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 3.500 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. SMA biedt daarnaast ook systeemtechnologie aan voor allerhande accutechnologieën en systeemgrootten en werkt samen met gerenommeerde accuproducenten en bedrijven uit de automobielindustrie. De SMA-technologie is wereldwijd beschermd door ongeveer 700 octrooien en gebruiksmodellen. Het aanbod wordt aangevuld met een uitgebreid servicepakket en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Disclaimer:

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA-groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA-groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

 

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA-website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.