SMA Solar Technology AG verbetert zijn omzet en winst aanzienlijk in 2019 - positieve bedrijfsontwikkeling tijdens het eerste kwartaal van 2020

SMA Solar Technology AG verbetert zijn omzet en winst aanzienlijk in 2019 - positieve bedrijfsontwikkeling tijdens het eerste kwartaal van 2020

Overzicht van het boekjaar 2019:

  • Afzet van omvormers stijgt voor het eerst boven de 10 GW uit, naar 11,4 GW (2018: 8,5 GW)
  • Verkopen stijgen met ongeveer 20% jaar op jaar tot € 915 miljoen (2018: € 761 miljoen)
  • Resultaat voor rentelasten, belastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen (EBDITA) positief van € 34 miljoen (2018: –€ 69 miljoen)
  • Solvabiliteitsratio blijft hoog op 38 % (31 december 2018: 43 % ) en sterke nettokaspositie van € 303 miljoen. (31 december 2018: € 306 miljoen)
  • Raad van Bestuur verwacht verkoopcijfers tussen € 275 miljoen en € 285 miljoen evenals een EBITDA tussen € 12 miljoen en € 15 miljoen tijdens het eerste kwartaal van 2020 en bevestigt zijn verkoop- en winstverwachting voor het volledige jaar


Tijdens het boekjaar 2019 verkocht SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) zonnestroomomvormers met een cumulatief vermogen van ca. 11,4 GW. De afzet van de omvormers steeg dus met ca. 35 % ten opzichte van het voorgaande jaar (2018: 8,5 GW). De omzet van de SMA Groep steeg met ongeveer 20 % tot € 915,1 miljoen (2018: € 760,9 miljoen). Deze groei is met name te danken aan de zeer goede bedrijfsresultaten in de segmenten Home Solutions en Large Scale & Project Solutions. Hier wist SMA marktaandeel terug te winnen en meer omzet te genereren dan in het voorgaande jaar, vooral in de doelmarkten Duitsland en de VS, maar ook in nieuwe markten. De EBITDA verbeterde aanzienlijk tot € 34,2 miljoen (EBITDA-marge: 3,7 %; 2018: - € 69,1 miljoen, –9,1 %).

Het nettoresultaat kwam uit op - € 8,6 miljoen (2018: - € 175,5 miljoen). De winst per aandeel bedroeg aldus - € 0,25 (2018: –€5,06). De nettokas bleef nagenoeg ongewijzigd op € 303,0 miljoen (31 december 2018: € 305,5 miljoen) en bleef daarmee op een hoog niveau. Met een solvabiliteitsratio van 37,6 % eind 2019 (31 december 2018: 42,9%) heeft SMA een stevige balansstructuur. Daarnaast heeft het bedrijf een kredietlijn van € 100 miljoen bij binnenlandse banken.

"Dankzij een succesvolle implementatie van herstructurerings- en kostenreductiemaatregelen, een verhoogde klantenfocus en gerichte verkoopactiviteiten, heeft SMA het afgelopen jaar het volume, de omzet en de winst aanzienlijk verbeterd,” legt Jürgen Reinert, Chief Executive Officer, uit. “We hebben belangrijke mijlpalen bereikt in zowel de kernactiviteiten als de toekomstige bedrijfsactiviteiten. Deze omvatten o.a. het grootste order in de geschiedenis van ons bedrijf met de levering van 595 middenspanningscentrales met een gecumuleerd nominaal vermogen van 2,2 GW aan een groot Amerikaans nutsbedrijf, de uitbreiding van ons marktleiderschap in opslagsystemen en de groei van onze beheerde portefeuilles in de exploitatie- en onderhoudsactiviteiten voor grootschalige zonnestroomcentrales met ongeveer 30 %."

Ondanks de huidige coronaviruscrisis bevestigt de Raad van Bestuur van SMA zijn verkoop- en winstrichtlijnen voor het boekjaar 2020 die gepubliceerd werden op 7 februari 2020. Deze voorspellen een omzetstijging tot tussen € 1,0 miljard en € 1,1 miljard. SMA bevindt zich in een goede positie om zelfs onder de huidige omstandigheden marktaandeel te winnen. Daarnaast voert de Raad van Bestuur verdere kostenreductiemaatregelen door. In dit kader verwacht de Raad van Bestuur van SMA nog steeds een stijging van de EBITDA met tussen de € 50 miljoen en € 80 miljoen. "Tot dusver heeft het coronavirus slechts een minimale negatieve impact gehad op de bedrijfsontwikkeling van SMA,” aldus Jürgen Reinert. “Sinds het begin van het jaar hebben de inkomende orders en de omzet zich positief ontwikkeld en hebben we het tekort aan voorraad tot een minimum beperkt door actief beheer. SMA heeft zich in een vroeg stadium gericht op preventie door het implementeren van passende maatregelen zoals reisverboden, mobiel werken waar mogelijk en aanpassingen aan de productieprocessen. We garanderen zo veel mogelijk de business as usual en beschermen tegelijkertijd de gezondheid van onze medewerkers. Uiteraard zullen we de lopende ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend moeten volgen en hierop te allen tijde snel en flexibel reageren. Wij zijn er echter van overtuigd dat SMA goed voorbereid is om gepast te reageren op alle mogelijke ontwikkelingen.”

Het jaarverslag voor 2019 van SMA is online beschikbaar via www.SMA.de/IR/FinancialReports.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in fotovoltaïsche installatietechniek bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte fotovoltaïsche omvormers, alomvattende systeemoplossingen voor fotovoltaïsche systemen van alle vermogenscategorieën, intelligente energiemanagementsystemen en oplossingen voor accuopslag, evenals complete oplossingen voor fotovoltaïsche, hybride dieseltoepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer – de exploitatie en het onderhoud van fotovoltaïsche centrales vervolledigen het aanbod van SMA. De omvormers van SMA werden wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 85 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1.500 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de Groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Frankfurt Stock Exchange (S92) en is genoteerd in de SDAX-index.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Bedrijfspers
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA-Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA-Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Verschillende bekende en onbekende risico's, Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren zijn onder meer de factoren die SMA bespreekt in de rapporten die het bedrijf publiceert. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.