SMA Solar Technology AG verhoogt markant zijn omzet in de eerste helft van 2015 en verbetert het bedrijfsresultaat

Overzicht 1ste halfjaar 2015:

  • Omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gestegen naar 429,3 miljoen euro (K1-K2 2014: 341,2 miljoen euro)
  • Buitenlands aandeel verhoogd naar 87,2 procent (K1-K2 2014: 73,4%)
  • Bedrijfsresultaat (EBIT) significant gestegen naar –14,9 miljoen euro (K1-K2 2014: –62,4 miljoen euro)
  • Hoge netto liquiditeit van 211,0 miljoen euro (31/12/2014: 225,4 miljoen euro), ondanks uitbetaling van ontslagvergoedingen
  • Aandeel eigen vermogen verder verhoogd naar 47,2 procent (31/12/2014: 46,8%)
  • Omzetting van de onderneming verloopt volgens plan
  • Raad van bestuur bevestigt hogere omzet- en winstprognose voor het boekjaar 2015


Niestetal, 13 augustus 2015 - SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) kon ook in de eerste drie maanden van het tweede kwartaal van 2015 de positieve zakelijke ontwikkeling voortzetten. Van januari tot juni 2015 steeg de omzet van de SMA Groep in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 26 procent tot 429,3 miljoen euro (K1-K2 2014: 341,2 miljoen euro) en lag dus binnen de prognose van de raad van bestuur. De belangrijkste aandrijver van de omzet was het segment van de grootschalige zonne-energiecentrales (Utility). Daarnaast werden de sectoren van de installaties op huisdaken (Residential) en commerciële PV-installaties (Commercial) in het tweede kwartaal steeds belangrijker. De uitstekende internationale positie van SMA wordt weerspiegeld in een hoog buitenlands aandeel in de omzet van 87,2 procent (K1-K2 2014: 73,4%). De belangrijkste buitenlandse markten van de SMA Groep in de eerste zes maanden van het jaar waren Noord-Amerika, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Australië. SMA verkocht tijdens de verslagperiode zonne-energieomvormers voor een totaal vermogen van 3,2 GW (K1-K2 2014: 2,0 GW).

Dankzij de hogere omzet, de lagere vaste kosten en de positieve valuta-effecten verbeterde het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, rente en belastingen (EBITDA) aanzienlijk naar 21,3 miljoen euro (K1-K2 2014: –17,0 miljoen euro). De EBIT lag met –14,9 miljoen euro (EBIT-marge: –3,5 %) in het bovenste gedeelte van de winstprognose van de raad van bestuur voor het eerste halfjaar van 2015 (prognose: –25 miljoen euro tot –15 miljoen euro). In dezelfde periode van het vorige jaar behaalde SMA een EBIT van –62,4 miljoen euro (EBIT-marge: -18,3%). Het concernresultaat bedroeg in het eerste halfjaar 2015 –21,4 miljoen euro (K1-K2 2014: –44,9 miljoen euro).

De bruto cashflow en de netto liquiditeit werden vooral beïnvloed door de ontslagvergoedingen als gevolg van de inkrimping van het personeelsbestand. Desondanks verbeterde de bruto cashflow in het eerste halfjaar van 2015 naar –5,1 miljoen euro (K1–K2 2014: –41,7 miljoen euro). De netto liquiditeit blijft met 211,0 miljoen euro (31/12/2014: 225,4 miljoen euro) op een hoog niveau. Met een aandeel eigen vermogen van 47,2 procent (31/12/2014: 46,8%) blijft SMA verder financieel gezond en in staat om de strategie op eigen kracht om te zetten.

"Na de positieve trend van de eerste helft van het jaar en met de aanhoudende hoge orderportefeuille op de achtergrond verwacht de raad van bestuur van SMA voor het huidige boekjaar voor het eerst sinds 2010 weer een toename in de verkoop. We hebben in de afgelopen jaren consequent geïnvesteerd in de opbouw van de wereldwijde infrastructuur om schommelingen op de markt te compenseren en kunnen nu profiteren van de groei van de vraag in alle regio's en de consolidatie in de PV-industrie. Om zo snel mogelijk naar winstgevendheid terug te keren, heeft de raad van bestuur bovendien in de afgelopen maanden een omvangrijke transformatie van het bedrijf doorgevoerd. Het doel is om de vaste kosten tegen het eind van 2015 te verlagen tot 160 miljoen euro. De eerste resultaten van de kostenbesparende maatregelen zullen al in de tweede helft van 2015 merkbaar zijn. In het huidige boekjaar verwachten we daarom een positieve vrij beschikbare cashflow", legt Pierre-Pascal Urbon uit, Chief Executive Officer en Chief Financial Officer bij SMA.

De raad van bestuur van SMA bevestigt de in juli aangepaste omzet- en winstprognose voor het huidige boekjaar. Die voorziet een omzet van 800 miljoen euro tot 850 miljoen euro. Ongeveer 80 procent van de verwachte omzet wordt al gedekt door de omzet in de eerste zes maanden van 2015 en de orderportefeuille voor het huidige boekjaar. Met het oog op de verbeterde zakelijke ontwikkeling en de tijdige uitvoering van de transformatie van het bedrijf, verwacht de raad van bestuur in het jaar 2015 in het gunstigste geval een evenwichtig bedrijfsresultaat (EBIT). In het ergste geval zou SMA in 2015 een operationeel verlies van 25 miljoen euro lijden.

Het tussentijdse financiële verslag voor januari tot juni 2015 staat op de website www.SMA.de/IR/Finanzberichte en is voor download beschikbaar.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van meer dan 800 miljoen euro in 2014 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 4.000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. De technologie is beschermd door meer dan 550 octrooien. Het aanbod van SMA wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland


Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de


Perscontact:
Susanne Henkel
Tel: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Contact Investor Relations:
Tel: +49 561 9522-2222
IR@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.