SMA Solar Technology AG verhoogt omzet en winst in de eerste helft van 2018

SMA Solar Technology AG verhoogt omzet en winst in de eerste helft van 2018

Overzicht H1 2018:

  • 4,3 GW omvormervermogen verkocht (H1 2017: 3,8 GW)
  • Omzet steeg tot € 394,6 miljoen (H1 2017: € 381,1 miljoen) en EBITDA tot € 40,9 miljoen (H1 2017: € 29,2 miljoen)
  • Financiële stabiliteit dankzij een solide eigen vermogenratio van 52,7% (31 december 2017: 50,3%) en een hoge nettokasstroom van € 393,4 miljoen (31 december 2017: € 449,7 miljoen)
  • Raad van Bestuur bevestigt zijn verkoop- en winstrichtlijnen voor het boekjaar 2018


In de eerste helft van 2018 verkocht SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) omvormers met een totaal vermogen van om en bij 4,3 GW (H1 2017: 3,8 GW) en steeg haar omzet in vergelijking met de eerste helft van het vorige jaar met 3,5% tot € 394,6 miljoen (H1 2017: € 381,1 miljoen). De omzetstijging is met name te danken aan de positieve ontwikkeling in de regio's Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en Azië-Pacific (APAC). Van januari tot juni 2018 groeide de EBITDA tot € 40,9 miljoen (EBITDA-marge: 10,4%, H1 2017: € 29,2 miljoen, 7,7%). De EBITDA in de verslagperiode en in dezelfde periode van 2017 werd beïnvloed door positieve eenmalige effecten. De brutomarge was 24,5% (H1 2017: 19,2%).

Het nettoresultaat bedroeg € 11,2 miljoen in de eerste helft van 2018 (H1 2017: € 8,8 miljoen). De winst per aandeel bedroeg aldus € 0,32 (H1 2017: € 0,25). Met een nettokasstroom van € 393,4 miljoen (31 december 2017: € 449,7 miljoen) en een eigen vermogenratio van 52,7% (31 december 2017: 50,3%) beschikt SMA nog steeds over een uiterst solide balansstructuur. Daarnaast heeft het bedrijf een kredietlijn op lange termijn van € 100 miljoen bij binnenlandse banken.

“SMA heeft in de eerste helft van 2018 een positieve bedrijfsprestatie neergezet, vooral in Azië en Europa,” aldus Pierre-Pascal Urbon, CEO van SMA. “Dit is een goed resultaat omdat onze productieprocessen gehinderd werden door het algemene tekort aan elektronische componenten. Voor de tweede helft van het jaar verwachten we een verbetering van deze situatie en een hogere omzet. Belangrijke groeiwaarden worden met name verwacht in Europa en Azië, evenals in het segment van de middelgrote zonnestroomsystemen. De verlaging van de groeitargets op het vlak van zonnestroom en de feed-in-tarieven in China, die alle marktspelers compleet hebben verrast, zal van invloed zijn op de wereldwijde vraag. Daarom verwacht de Raad van Bestuur van SMA dat de markt die toegankelijk is voor SMA tegen 2020 met slechts 7% per jaar zal toenemen tot € 7,6 miljard (voorheen € 9,2 miljard). Door productinnovaties die we de komende zes tot twaalf maanden zullen lanceren op de belangrijkste zonnestroommarkten hebben we al antwoorden gevonden op de verwachte prijsdruk in de grondstoffenindustrie. Bovendien zullen onze expertise op het gebied van energiebeheer en de integratie van batterijopslagsystemen ons helpen om systemen en dienstverleningsbedrijven met een hoger winstpercentage te bereiken.”

De Raad van Bestuur van SMA bevestigt zijn verkoop- en winstrichtlijnen voor het boekjaar 2018, die een omzet verwachten van tussen € 900 miljoen en € 1.000 miljoen en een EBITDA tussen € 90 miljoen en € 110 miljoen. Voor de eerste keer omvat EBITDA uitgaven van meer dan € 10 miljoen voor het oprichten van de digitale onderneming. De Raad van Bestuur schat dat de afschrijvingen ongeveer € 50 miljoen bedragen. De verkoop- en winstrichtlijnen van de Raad van Bestuur zijn gebaseerd op de veronderstelling dat geen enkel omvangrijk zonnestroomproject zal worden uitgesteld in afwachting van een verdere daling van de prijzen van zonnestroommodules. Daarnaast verwacht de Raad van Bestuur dat de leveringssituatie van elektronische componenten in de tweede helft van het jaar zal verbeteren.

Het halfjaarlijks financieel verslag van januari tot juni 2018 kunt u terugvinden via www.SMA.de/IR/FinancialReports.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën, intelligent energiebeheer en digitale energie-oplossingen. Verder bestaat het gamma van SMA uit uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 1.100 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.