SMA Solar Technology AG versterkt wereldwijde aanwezigheid met nieuwe vestiging in India.

SMA Solar Technology AG breidt haar internationale aanwezigheid verder uit met het vestigen van een vertegenwoordigings- en servicemaatschappij in India. Tegen eind 2010 zal SMA de vertegenwoordigings- en servicevestiging in Bombay openen. Vooral het brede productgamma van het bedrijf zal een positief effect hebben op de marktontsluiting. Zo is SMA de enige omvormerproducent die in India naast de modernste systeemtechniek voor netgekoppelde zonnestroominstallaties ook een technisch stabiele oplossing voor backup-systemen en stand alone-systemen kan bieden.

India heeft op het gebied van stroomvoorziening een hoge ontwikkelingsbehoefte en grote delen van de bevolking beschikken niet over een aansluiting op het openbare stroomnet. Tegelijkertijd zal de energiebehoefte in dit opkomende jonge industrieland de komende jaren een duidelijke stijging gaan vertonen. Door deze achtergrond bestaat er in India een groot potentieel voor decentrale energievoorziening uit duurzame energie. De stroomopwekking uit fotovoltaïek kan daar in de toekomst een belangrijke bijdrage aan leveren. Zo behoort India tot de meest zonrijke regio's ter wereld. Bovendien heeft de regering in New Delhi een stimuleringsprogramma gelanceerd dat tot doel heeft het aandeel zonne-energie de komende jaren aanzienlijk te verhogen. Daarmee biedt India de ideale voorwaarden voor de duurzame ontwikkeling van een snel groeiende fotovoltaïekmarkt.

"De sterk stijgende energiebehoeften in de toekomst, uitstekende zonne-instralingscondities en de nati-onale stimulering in het kader van de National Solar Mission maken India een aantrekkelijke toekomstmarkt voor fotovoltaïek. Met de vestiging van lokale aanwezigheid houdt SMA rekening met de toenemende betekenis van deze groeimarkt" zegt Günther Cramer, directiewoordvoerder van SMA Solar Technology AG. "We hebben in de afgelopen jaren onze internationalisering vesneld; de nieuwe vestiging in India is een volgende belangrijke stap in het kader van onze succesvolle internationaliseringsstrategie."

Er zijn in India de laatste jaren al talrijke projecten met SMA omvormers gerealiseerd. Naast netgekoppelde fotovoltaïsche installaties van verschillende omvang dragen de door SMA ontwikkelde stand alone-oplossingen bij aan het elektrificeren van gebieden zonder aansluiting op het openbare stroomnet.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van meer dan 934 miljoen euro in 2009 marktleider op het gebied van fotovoltaïsche omvormers, een essentieel onderdeel van iedere zonne-energie-installatie. De ondernemingsgroep heeft haar hoofdvestiging in Niestetal bij Kassel en telt 14 buitenlandse maatschappijen op vier continenten. Bovendien biedt SMA werkgelegenheid aan meer dan 5.500 werknemers (incl. uitzendkrachten). SMA produceert een breed gamma aan omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen fotovoltaïsche modules en voor alle vermogensgrootten van fotovoltaïsche installaties. Het assortiment omvat omvormers voor op het elektriciteitsnet aangesloten fotovoltaïsche installaties alsmede voor stand-alone systemen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen. SMA is in de afgelopen jaren meerdere malen onderscheiden voor de uitstekende prestaties als werkgever.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Perscontact:
Volker Wasgindt
Hoofd Pers en Public Affairs
Tel. +49 561 9522-11 21
Fax +49 561 9522-11 03
Volker.Wasgindt@SMA.de


Contact Investor Relations
Anna Raudszus (institutionele beleggers/analisten)
Afdelingshoofd Investor Relations
Tel. +49 561 9522-22 22
Fax +49 561 9522-22 23
ir@SMA.de

Julia Damm (privébeleggers)
Tel. +49 561 9522-11 64
Disclaimer:

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA-groep.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA-website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.