SMA Solar Technology AG voldoet aan de verkoop- en winstdoelstellingen voor 2018 - Raad van Bestuur verwacht groei in omzet en winst voor 2019

SMA Solar Technology AG voldoet aan de verkoop- en winstdoelstellingen voor 2018 - Raad van Bestuur verwacht groei in omzet en winst voor 2019

In 2018 verkocht SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) voor een totale output van ongeveer 8,5 GW aan zonnestroomomvormers. Het verkochte omvormervermogen in het voorbije boekjaar kwam daarmee overeen met het totaal van het voorgaande jaar (2017: 8,5 GW). Als gevolg van de toegenomen prijsdruk daalde de omzet echter tot ongeveer € 761 miljoen (2017: € 891 miljoen) volgens voorlopige berekeningen van de Raad van Bestuur van SMA wat zich eerder aan de lege kant van de doelstellingen van de Raad van Bestuur situeert. De verwachte inkomsten vóór interest, belastingen, afschrijvingen en aflossingen (EBITDA) van ongeveer -€ 67 miljoen (2017: € 97,3 miljoen) worden beïnvloed door eenmalige posten, evenals voorzieningen voor de financiering van de geplande herstructureringsmaatregelen en zijn inbegrepen in de doelstellingen van de Raad van Bestuur. Afschrijvingen en aflossingen zullen naar verwachting meer dan € 80 miljoen bedragen. Voor het boekjaar 2019 verwacht de Raad van Bestuur van SMA een omzetstijging tussen € 800 miljoen en € 880 miljoen en een positieve EBITDA tussen € 20 miljoen en € 50 miljoen.

"SMA had in het afgelopen fiscale jaar te maken met aanzienlijke problemen," zei Jürgen Reinert, CEO van SMA. "Ten gevolge van de plotselinge daling van de zonnestroommarkt in China zijn de Chinese fabrikanten steeds meer de internationale markt opgegaan, wat een enorme prijsdruk veroorzaakte. Hierdoor hebben projectontwikkelaars en investeerders de bouw van zonne-energiecentrales uitgesteld in afwachting van een verdere prijsdaling. Bovendien werd in het bijzonder de handel in commerciële zonnestroomsystemen beïnvloed door de beperkte beschikbaarheid van elektronische componenten - een situatie die sindsdien is opgelost. Ook de opslagactiviteiten voldeden niet aan de verwachtingen vanwege een leveringstekort bij de fabrikanten van batterijen. Om SMA snel terug te brengen richting de positieve cijfers in de veranderde marktomgeving van de zonnestroomindustrie op de lange termijn, heeft de Raad van Bestuur al maatregelen getroffen om de kosten te verlagen en de verkoop te verhogen."

De Raad van Bestuur van SMA verwacht daarom dat de omzet in 2019 zal oplopen tot een bedrag tussen de € 800 miljoen en € 880 miljoen. Belangrijke stimuli hiervoor zijn de verwachte positieve marktontwikkeling in Europa en Amerika en de heropleving van de opslagmarkt. SMA is uitstekend gepositioneerd in deze sectoren en zal extra marktaandeel winnen door een nog grotere focus op klanten te tonen en nieuwe producten en systeemoplossingen te introduceren. Uit de goede orderontvangsten blijkt ook dat projectontwikkelaars en investeerders hun voorzichtige aanpak achter zich laten en opnieuw grootschalige zonnestroomprojecten lanceren.

De Raad van Bestuur van SMA verwacht in 2019 een positieve EBITDA tussen € 20 miljoen en € 50 miljoen. "We zijn al begonnen met het implementeren van de oplossingsmaatregelen, waardoor we onze vaste kosten kunnen verlagen, de benutting van de beschikbare capaciteit kunnen verbeteren en aldus de toekomstige rentabiliteit van SMA," zei Reinert. "Naast de verkoop van onze Chinese bedrijven aan het lokale managementteam, zullen we ons in het hele bedrijf focussen op onze kerncompetenties en de complexiteit op alle niveaus verminderen. We zullen ons tegelijkertijd positioneren op de belangrijkste groeigebieden, met name energiebeheer, opslagintegratie, capaciteitsverhoging en digitale bedrijfsmodellen."

Op de Capital Markets Day op 25 januari zal de Raad van Bestuur de marktontwikkeling en de positionering van SMA bespreken, alsook de verdere details over de maatregelen die momenteel worden geïmplementeerd. De presentatie met aanvullende informatie is vanaf het begin van het evenement te vinden op www.sma.de/en/investor-relations/publications. SMA zal de volledige geconsolideerde jaarrekening voor 2018 publiceren op 28 maart 2019.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 1.200 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de SDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.