SMA Solar Technology AG ziet een significante winstgroei over de eerste helft van 2021

SMA Solar Technology AG ziet een significante winstgroei over de eerste helft van 2021

Overzicht H1 2021:

  • 6,8 GW aan capaciteit in omvormers verkocht (H1 2020: 7.1 GW)
  • Omzet van €488 miljoen (H1 2020: €514 miljoen)
  • Resultaat vóór rentelasten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) groeide naar €38 miljoen (H1 2020: €24 miljoen)
  • Solvabiliteit blijft hoog op 42% (31 december 2020: 42%)
  • Raad van bestuur bevestigt verkoop- en winstrichtlijnen voor het boekjaar 2021


SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) realiseert een winst voor rentelasten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) van €38,1 miljoen in de eerste helft van 2021 (EBITDA-marge: 7,8%, vergeleken met €24,0 miljoen en 4,7% in H1 2020), waarmee het bedrijf zijn rendement significant heeft weten te vergroten. In het eerste kwartaal verkocht SMA omvormers met een gecumuleerd vermogen van ongeveer 6,8 GW en genereerde een omzet van €488,3 miljoen euro (H1 2020: €514,2 miljoen). De verkoop kwam iets lager uit dan in het afgelopen jaar, voornamelijk vanwege de terughoudendheid veroorzaakte door de coronapandemie in kleine en middelgrote bedrijven om te investeren tijdens de eerste maanden van dit jaar. Zodoende was de vraag bij Business Solutions kleiner dan verwacht en daalden de prijzen. De segmenten Home Solutions en Large Scale & Project Solutions zagen daarentegen een stijging in de verkoop. Een tekort aan elektronische onderdelen had slechts beperkte invloed op het verkoopniveau.

De nettowinst steeg significant naar €13,3 miljoen (H1 2020: €2,7 miljoen). De winst per aandeel steeg daardoor tot €0,38 (H1 2021: €0,08). De operationele cashflow daalde naar €170,0 miljoen (31 december 2020: €226,0 miljoen), wat voornamelijk het gevolg is van toegenomen voorraden met het oog op materiaaltekorten. Het aanhouden van voorraden helpt om de leveringscapaciteit van SMA en de verwachte positieve bedrijfsresultaten in de tweede helft van 2021 waar te maken. Met een solvabiliteit van 42,4% is deze ratio op hetzelfde niveau gebleven als het einde van het afgelopen jaar (31 december 2020: 41,8%). Daarnaast heeft SMA een kredietlijn van €100 miljoen bij binnenlandse banken.

"In vergelijking met de eerste zes maanden van het afgelopen jaar hebben we onze winst (EBITDA) in de eerste helft van 2021 met ongeveer 60% weten te vergroten. Dit komt voornamelijk vanwege de doorlopende verbeteringen in de productmix en de kostenstructuur," legt SMA CEO Jürgen Reinert uit. "In de segmenten voor zonnestroominstallaties voor privéwoningen en zonneparken waren we in staat om in vergelijking met het afgelopen jaar de verkoop te vergroten en de orderportefeuille uit te breiden.

Daarentegen ondergingen we een sterke daling aan commerciële systemen vanwege een teruglopende vraag en lagere prijzen. Kleine en middelgrote ondernemingen waren vanwege de coronapandemie nog steeds terughoudend om te investeren in de eerste zes maanden. Toch merkten we opnieuw een stijging in de ontvangen orders in het tweede kwartaal. We verwachten daarom een positieve verkoop- en winstontwikkeling op dit vlak in de tweede helft van het jaar."

De Raad van Bestuur van SMA bevestigt de omzet- en winstverwachting voor het boekjaar 2021, zoals gepubliceerd op 5 februari 2021, waarin een omzetstijging tussen €1.075 miljoen en €1.175 miljoen en een winst (EBITDA) tussen €75 miljoen en €95 miljoen wordt voorspeld. De aanhoudende beperkingen in de levering van elektronische componenten zou voor SMA in de tweede helft van het jaar kunnen leiden tot capaciteitsbeperkingen. De raad van bestuur reageert op de situatie door een strakker en intensiever beleid op leveringsmanagement te implementeren en een strategie om voorraden aan te houden.

Het halfjaarverslag van januari tot juni 2021 is online beschikbaar op www.SMA.de/IR/FinancialReports.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in zonnestroominstallatietechniek bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte zonnestroomomvormers en accu-omvormers, alomvattende systeemoplossingen voor zonnestroominstallaties van alle vermogenscategorieën, intelligente energiemanagementsystemen en complete oplossingen voor fotovoltaïsche, hybride dieseltoepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer – de exploitatie en het onderhoud van zonne-energiecentrales vervolledigen het aanbod van SMA. De omvormers van SMA werden wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 100 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1.600 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de Groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Frankfurt Stock Exchange (S92) en is genoteerd in de TecDAX-index.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Bedrijfspers
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA-Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA-Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren omvatten onder meer deze die SMA heeft besproken in gepubliceerde rapporten. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.