SMA start samenwerking met SolarCoin Foundation en SolarLux

SMA start samenwerking met SolarCoin Foundation en SolarLux

SMA Solar Technology AG (SMA) onderzoekt de mogelijkheden om gebruik te maken van de SolarCoin-premie voor zowel zichzelf, als voor haar klanten. Hiervoor start SMA een samenwerking met de in Hong Kong gevestigde startup SolarLux. Die zal onderzoeken hoe een groot aantal eigenaars van zonnestroominstallaties in het SolarCoin-ecosysteem kunnen instappen via SMA Sunny Portal, ’s werelds grootste beheerplatform voor zonne-energie.

"SolarCoin is één van de meest interessante projecten in de wereld van Blockchain, dat SMA al geruime tijd volgt," verklaart Dr. Matthias Victor, hoofd van het Technology Center & Services bij SMA. "We onderzoeken momenteel welke meerwaarde een rechtstreekse toegang tot SolarCoin via de Sunny Portal kan bieden voor onze klanten."

De missie van SolarCoin Foundation is om de wereldwijde energietransitie te versnellen door zonne-energieproducenten te belonen met SolarCoins, de eerste valuta waarnaar wordt verwezen voor energie. SolarCoin wint aan populariteit in de industrie als een extra stimulans voor producenten van zonne-energie. Een SolarCoin (SLR) wordt gemaakt per megawattuur (MWh) opgewekte zonne-energie en wordt uitsluitend gratis aan producenten van zonne-energie toegekend. .. SolarCoin heeft een contante waarde en helpt als zonnemunt de financieringskosten voor zonne-energie wereldwijd te verlagen.

SolarLux, een startup die bedrijven in de zonne-energiesector adviseert over de mogelijkheden van de SolarCoin, onderzoekt samen met SMA hoe SolarCoin het best kan worden geïntegreerd in de populaire Sunny Portal van SMA. SolarCoins zouden gemakkelijk kunnen zijn voor de meer dan 300.000 PV-systemen die zijn geregistreerd in Sunny Portal en verhogen waarschijnlijk aanzienlijk het digitale gebruik van valuta voor zowel de Sunny Portal als SolarCoin. Als het lopende proefproject voldoende potentieel voor SMA aantoont, kan dit worden ingezet voor alle Sunny Portal gebruikers die beschikken over de geschikte SMA communicatietechnologie.

"We zijn blij dat één van de meest prestigieuze fabrikanten in de zonne-energiesector de waarde van SolarCoin erkent," zegt Nick Gogerty, medeoprichter van SolarCoin. "Het is ons doel om toegevoegde waarde te creëren voor de wereldwijde zonne-energiesector. We zien bedrijven elke dag nieuwe toepassingen verkennen om de vrij toegankelijke Blockchain SolarCoin technologie te gebruiken. " Als het proefproject slaagt, is SMA ervan overtuigd dat SolarCoin op verschillende innovatieve manieren een waarde kan creëren voor haar klanten.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 900 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.