SMA Technologie voor Kenia's eerste Safari Lodge met 100% zonne-energievoorziening

SMA Technologie voor Kenia's eerste Safari Lodge met 100% zonne-energievoorziening

In het Tsavo National Park in Kenia kunnen gasten van de Kilaguni Serena Safari Lodge nu ook na zonsondergang ongestoord luisteren naar de geluiden van de natuur. In plaats van luide dieselgeneratoren levert een zonnestroominstallatie in combinatie met een batterijopslagsysteem energie voor het toeristenoord. Het systeem is uitgerust met technische oplossingen van SMA Solar Technology AG (SMA) en werd eind november officieel ingehuldigd. Het zonnestroomsysteem in de Kilaguni Lodge is het grootste zonnesysteem met trackermodules in Kenia.

De Kilaguni Serena Safari Lodge is de eerste toeristische verblijfplaats in Kenia die voldoet aan al zijn energiebehoeften met zelf opgewekte zonne-energie. Mettle Solar OFGEN en het engineering-, aankoop- en constructiebedrijf Sustainable Power Solutions Kenya (SPS) installeerden hiervoor een 310 kW zonnestroominstallatie en een batterijopslagsysteem met een capaciteit van ongeveer 670 kWh. Naast 12 Sunny Tripower zonnestroomomvormers voor de opwekking van de stroom worden nog 24 Sunny Island batterijomvormers gebruikt. Ze zorgen ervoor dat de geproduceerde zonne-energie tijdelijk wordt opgeslagen in batterijen.

"We zijn er trots op dat SMA oplossingen worden gebruikt in dit project,” zegt Thorsten Ronge, Gedelegeerd Bestuurder van SMA Zuid-Afrika. "Net als SMA zet dit opmerkelijke project zich ook in voor veilig, milieuvriendelijk en duurzaam gebruik van energie. Ik ben blij dat Mettle Solar OFGEN en SPS hebben gekozen voor Sunny Island batterijomvormers. De SMA batterijomvormers van dit type worden al meer dan 20 jaar wereldwijd geïnstalleerd, zowel in netgekoppelde als zelfstandige systemen. Dit betekent dat mensen in afgelegen regio's, ver van openbare nutsvoorzieningen, ook kunnen genieten van goedkope zonne-energie."

"We kozen ervoor SMA omvormers te gebruiken omdat elk project uniek is en we de oplossing graag aanpassen aan de behoeften van onze klanten en hun omgeving,” aldus Axel Scholle, CEO en oprichter van SPS. "De omvormers van SMA waren uitstekend geschikt voor de Keniaanse projecten. We vertrouwen op hun technologieën; kwaliteit en robuustheid zijn belangrijke elementen om rekening mee te houden bij het opzetten van projecten in afgelegen Afrikaanse regio's."

De zonnestroomoplossing voor de Kilaguni Safari Lodge is niet het enige zelfstandige zonnestroomsysteem dat de Serena Hotels Group - een keten van luxehotels en –resorts, voornamelijk in Afrika en Azië - tot nu toe in Kenia heeft om te voldoen aan de eisen van eco-reizigers en te reageren op de behoeften van het milieu. Naast een project van 660 KWp in het Amboseli National Park met een oplossing van SMA, zijn ook twee kleinere safarikampen van Serena Hotels uitgerust met SMA omvormers. Hun hybridesystemen met zonnestroomdieselmotoren leveren elk ongeveer 80 kilowatt aan vermogen en helpen de elektriciteitskosten voor de lodges aanzienlijk te verlagen.

SMA leverde reeds de technologie voor verschillende andere projecten in Kenia. Naast kleinere zelfstandige zonnestroom- en hybride systemen, gaat dit bijvoorbeeld ook over grotere systemen zoals een zoutfabriek in het oosten van het land en een theelandbouwbedrijf met ongeveer 1 MW aan vermogen. Door gebruik te maken van zelf opgewekte zonne-energie, batterijopslagsystemen en een intelligent beheer van het systeem met de SMA Fuel Save Controller, kunnen bedrijven hun energiekosten voor diesel aanzienlijk verlagen en duurzaam bijdragen aan de bescherming van het milieu.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 1.200 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de SDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.