SMA verdubbelt het vermogen van verkochte batterijomvormers naar twee gigawatt

SMA verdubbelt het vermogen van verkochte batterijomvormers naar twee gigawatt

Batterijopslagsystemen zijn een cruciaal onderdeel van de gedecentraliseerde energievoorziening van de toekomst en een essentiële vereiste voor de voortdurende uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen. Vorig jaar heeft SMA voortgebouwd op dit belangrijke gebied voor de toekomst. In 2019 heeft het bedrijf contracten getekend voor de verkoop van batterijomvormervermogens van meer dan één gigawatt (GW). SMA verdubbelt daarmee het totale verkochte vermogen in het opslagsegment tot 2 GW. Batterijomvormers voor grootschalige opslagsysteemprojecten zijn goed voor het grootste deel van de verkochte stroom. De krachtigste SMA batterijomvormers worden wereldwijd met en zonder zonnestroom in energiecentrales gebruikt.

"Opslagsystemen spelen een sleutelrol bij de integratie van grote hoeveelheden hernieuwbare energiebronnen in elektriciteitsnetten", aldus Marko Werner, Executive Vice President Large Scale Storage bij SMA. "Ze zijn een belangrijk instrument voor de flexibilisering van de elektriciteitsvoorziening en zorgen voor stabiliteit. SMA ontwikkelt al meer dan drie decennia met succes oplossingen voor opslagintegratie. Onze klanten van over de hele wereld waarderen onze jarenlange ervaring en hoge mate van systeemexpertise. Daarom hebben we contracten getekend om opslagsystemen te leveren met een totaal uitgangsvermogen van meer dan 1 GW - drie keer zoveel als in het voorgaande jaar. Nu met een totaal geïnstalleerd batterijomvormervermogen van 2 GW, blijft SMA verreweg de wereldmarktleider op dit gebied. We verwachten de komende jaren verdere groei voor de wereldwijde opslagmarkt."

Grootschalige opslagsystemen zorgen voor netstabiliteit
Talloze grootschalige energieopslagcentrales over de hele wereld zijn de afgelopen twee jaar op het net aangesloten. Batterijomvormers integreren grootschalige opslagsystemen in openbare netten. Ze bieden een bedrijfsreserve om de netstabiliteit en de elektriciteitsvoorziening te waarborgen. Dankzij de beschikbare bedrijfsreserve van de grootschalige opslagsystemen kan de netfrequentie stabiel blijven. Meer dan eens hebben energiecentrales geholpen bij het voorkomen van grootschalige stroomuitval.

Opslagoplossingen voor elke toepassing
Batterijomvormers van Sunny Central Storage worden in 's werelds grootste opslagprojecten gebruikt. De krachtigste SMA batterijomvormers zijn ook voorzien van de optionele nieuwe netformatie en black-start-functies en kunnen binnen milliseconden een stand-alone netwerk vormen voor een ononderbroken elektriciteitsvoorziening als het elektriciteitsnet uitvalt. Voor opslagsystemen in huishoudens en kleine bedrijven biedt SMA de flexibele Sunny Boy Storage en Sunny Tripower Storage batterijomvormers. De Sunny Island batterijomvormers van SMA worden wereldwijd in zowel energieopslagsystemen zonder als met netaansluiting gebruikt.

U kunt hier informatie vinden over opslagoplossingen voor alle toepassingen.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in fotovoltaïsche installatietechniek bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte zonnestroomomvormers, alomvattende systeemoplossingen voor zonnestroomsystemen van alle vermogenscategorieën, intelligente energiemanagementsystemen en oplossingen voor accuopslag, evenals complete oplossingen voor fotovoltaïsche, hybride dieseltoepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer – de exploitatie en het onderhoud van fotovoltaïsche centrales vervolledigen het aanbod van SMA. De omvormers van SMA werden wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 80 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1.400 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de Groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Frankfurt Stock Exchange (S92) en is genoteerd in de SDAX-index.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Bedrijfspers
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA-Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA-Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren zijn onder meer de factoren die SMA bespreekt in de rapporten die het bedrijf publiceert. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.