SMA verkocht voor totaal van 1 gigawatt aan PV-omvormers in Thailand

Niestetal/Bangkok, 23 oktober 2015 - SMA Solar Technology AG (SMA) haalt een verkoopcijfer van 1 gigawatt aan PV-omvormers in Thailand. Thailand is de vierde markt in de regio Azië-Stille Oceaan waar SMA deze mijlpaal overschrijdt. SMA is al aanwezig in het land sinds 1998 en opende een dochteronderneming in 2011 om in te spelen op de groeiende vraag van de regio.

"De marktleidende positie van SMA is gestoeld op een reputatie van kwaliteitsvolle, robuuste en betrouwbare technologie uit Duitsland, geruggensteund door uitstekende service ter plaatse", aldus Suntisuk Mathinapitak, Country Manager voor Thailand bij SMA. SMA Thailand heeft met name een grote groei gekend in het nutssegment, voor een groot deel aangestuurd door het overheidsbeleid om het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op te drijven. De recent opgerichte overheidsinstellingen en het Agricultural Cooperative solar farm-programma, een initiatief van de National Energy Policy Council (NEPC), verstrekt voor 800 MW aan licenties om nutsbedrijven te stimuleren meer opportuniteiten te creëren voor zonne-energie in Thailand.

 

Het ervaren plaatselijke team van SMA Thailand staat in voor de verkoop en serviceondersteuning van het uitgebreide productportfolio van SMA en mag rekenen op het vertrouwen van de klant bij aanvragen voor projectcontracten.  "2015 is een succesvol jaar geweest voor zonneboerderijprojecten in Thailand en met de overheidsinstellingen en het Agricultural Cooperative solar farm-programma, evenals de groeiende residentiële en commerciële markten verwacht SMA verdere groei in deze regio", vervolgt Suntisuk Mathinapitak.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van meer dan 800 miljoen euro in 2014 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 4.000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. De technologie is beschermd door meer dan 550 octrooien. Het aanbod van SMA wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland


Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de


Perscontact:
Susanne Henkel
Tel: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Contact Investor Relations:
Tel: +49 561 9522-2222
IR@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.