SMA wint ees AWARD en Intersolar AWARD in de categorie “Outstanding Solar Projects”

SMA wint ees AWARD en Intersolar AWARD in de categorie “Outstanding Solar Projects”

SMA Solar Technology AG (SMA) werd dit jaar tweemaal gelauwerd op Intersolar Europe in München. De Sunny Boy Storage 2.5 batterijomvormer kaapte de ees AWARD weg. Daarboven mocht SMA de Intersolar AWARD in de categorie “Outstanding Solar Projects” in ontvangst nemen voor zijn PV-diesel hybride installatie op het Caraïbische eiland Sint Eustatius. “We zijn erg verheugd met deze twee awards. Ze bevestigen nogmaals onze hoge innovatiekracht”, aldus CTO Jürgen Reinert. “Met onze efficiënte systeemoplossingen die alle vermogensklassen bestrijken, stuwen we de energietransitie vooruit.”

Sunny Boy Storage: maximale flexibiliteit voor nieuwe en bestaande installaties

The Sunny Boy Storage 2.5 is de beste oplossing voor hoogspanningsbatterijen zoals de Powerwall van Tesla Energy. Met een ladings- en ontladingsvermogen van 2,5 kW is hij perfect geschikt om energie te voorzien voor de elektriciteitsbehoefte van een particulier huishouden. SMA is momenteel de enige leverancier die een AC-gekoppeld systeem aanbiedt voor hoogspanningsbatterijen. Met de Sunny Boy Storage kan de klant profiteren van aanzienlijk gereduceerde systeem- en installatiekosten alsook flexibele toepassingen. Dankzij de AC-koppeling kan de batterijomvormer eenvoudig en kostenefficiënt geïntegreerd worden in nieuwe en bestaande PV-installaties. Installatiebeheerders worden bijgevolg minder afhankelijk van elektriciteitsmaatschappijen en de stijgende elektriciteitsprijzen door zo veel mogelijk gebruik te maken van zelf opgewekte zonne-energie.

Sint Eustatius: SMA geeft het goede voorbeeld met een duurzame energievoorziening in de Caraïben

De PV-diesel hybride installatie op het Caraïbische eiland Sint Eustatius kwam tot stand dankzij SMA's dochteronderneming SMA Sunbelt Energy GmbH in maart 2016, na slechts negen maanden werkzaamheden. Het eiland, dat een “bijzondere gemeente” is van Nederland, profiteert dankzij de installatie van een meer duurzame energievoorziening. Voordien was de energievoorziening van het eiland volledig gebaseerd op dieselgeneratoren. Dankzij de integratie van ongeveer 2 MWp zonne-energie en 1 MW batterijvermogen met de SMA Fuel Save Controller 2.0, zal de elektriciteitsmaatschappij Statia Utility Company (STUCO) nu jaarlijks meer dan 800.000 liter dieselbrandstof en 2200 ton CO2 uitsparen.

Meer informatie over de Sunny Boy Storage 2.5 is te vinden op onze website. Op de SMA-blog kunt u een artikel lezen over de Sunny Boy Storage en een interview met SMA Storage-expert Volker Wachenfeld.

Een blog-artikel en een video over het project Sint Eustatius zijn beschikbaar op de SMA-blog. 


Over SMA

De SMA-groep is met een geanticipeerde omzet van ongeveer € 1 miljard in 2015 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel, Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 3.500 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. SMA biedt daarnaast ook systeemtechnologie aan voor allerhande accutechnologieën en systeemgrootten en werkt samen met gerenommeerde accuproducenten en bedrijven uit de automobielindustrie. De SMA-technologie is wereldwijd beschermd door ongeveer 700 octrooien en gebruiksmodellen. Het aanbod wordt aangevuld met een uitgebreid servicepakket en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA-groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA-groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA-website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.