SolarCoins nu eenvoudig beschikbaar via SMA Sunny Portal

SolarCoins nu eenvoudig beschikbaar via SMA Sunny Portal

Om de opwekking en het gebruik van zonne-energie nog aantrekkelijker te maken, heeft SMA Solar Technology AG (SMA) een nieuwe functie toegevoegd aan Sunny Portal. Beheerders en eigenaars van zonnestroominstallaties die via Webconnect of Sunny Home Manager zijn verbonden met 's werelds grootste zonnemonitoringsplatform, kunnen nu eenvoudig en gemakkelijk SolarCoins verzamelen met het oog op een extra beloning voor hun geproduceerde schone energie.

SolarCoin, de eerste valuta voor energie, is een beloning die wereldwijd door alle producenten van zonne-energie kan worden opgeëist. Het maakt gebruik van blockchaintechnologie en wordt gratis door de SolarCoin Foundation uitgedeeld aan de producenten van zonne-energie tegen het tarief van 1 SLR (SolarCoin) voor elke MWh geverifieerde productie.

"Bij SMA zoeken we constant naar nieuwe kansen en ondernemingsmodellen voor onze klanten,” zegt Matthias Victor, hoofd van het Innovation Center bij SMA. "De afgelopen maanden hebben we de voordelen en mogelijkheden van SolarCoin in deze context onderzocht. We zijn ervan overtuigd dat het eenvoudig beschikbaar stellen van deze cryptovaluta via Sunny Portal een toegevoegde waarde biedt voor onze klanten, vooral omdat de SolarCoin-community voortdurend onderzoek voert naar aanvullende use cases en bedrijfsmodellen die samen met de groeiende community evolueren."

"De SolarCoin-community is verheugd dat de Sunny Portal van SMA het eerste wereldwijde monitoringplatform voor zonne-energie is dat het SolarCoin-beloningsprogramma integreert en verder ontwikkelt,” zegt Nick Gogerty, medeoprichter van SolarCoin. "SMA speelt een voortrekkersrol wanneer het gaat om de overgang naar digitale energie en blockchain. Nu kunnen meer dan 260.000 eigenaren van zonnestroominstallaties gratis SolarCoins aanklikken en ontvangen als beloning voor de propere zonne-energie die ze hebben geproduceerd. Ze kunnen SolarCoins verzamelen voor energie geproduceerd sinds januari 2010 en dit voor de komende 35 jaar."

Slechts een paar klikken om zich te registreren
Het opvragen van SolarCoins is nu heel eenvoudig voor gebruikers van de Sunny Portal. Zij hoeven enkel de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden door een vakje in Sunny Portal aan te vinken en het hele aanvraagproces wordt automatisch op de achtergrond uitgevoerd. Het is niet nodig om alle documentatie te uploaden die doorgaans vereist is bij de registratie om het bewijs te leveren van de eigendom van het zonnestroomsysteem, de technische gegevens, stroomopwekkingscapaciteit en identiteit. Onmiddellijk na de registratie verschijnt het SolarCoin-logo in het systeemoverzicht van de Sunny Portal. Een digitale SolarCoin-portemonnee is niet langer nodig om een aanvraag in te dienen. De SolarCoin Foundation zal de SolarCoins van de gebruikers beheren totdat zij beslissen om deze te verzilveren.

Meer informatie en instructies voor registratie kunt u hier terugvinden.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 1.200 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de SDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.