Sunny Boy Smart Energy van SMA onderscheiden met Intersolar AWARD 2013

Niestetal/München 20 juni 2013 – SMA Solar Technology AG (SMA) heeft op de Intersolar Europe 2013 in München de Intersolar AWARD behaald. De jury heeft de Sunny Boy Smart Energy van SMA als beste product verkozen in de categorie “Photovoltaics”. De eerste op grote schaal geproduceerde PV omvormer die aan de wand gemonteerd kan worden en met een geïntegreerde opslagfunctie kan zonne-energie voor gebruik in huishoudens verhogen tot wel 50 procent. Met deze onderscheiding bevestigt SMA opnieuw haar leidende positie op technologisch vlak en onderstreept zij nog eens extra het belang van intelligente systeemtechniek voor de decentrale en hernieuwbare energievoorziening van de toekomst. SMA heeft de Intersolar AWARD al voor de derde keer in ontvangst mogen nemen.

Belangrijke bouwsteen voor de energievoorziening van de toekomst
“De prijs voor de Sunny Boy Smart Energy is voor ons een duidelijk teken dat we op de goede weg zijn”, aldus Roland Grebe, directielid bij SMA Technology AG. “De totale levering van energie uit decentrale, hernieuwbare bronnen is alleen mogelijk door grootschalige decentrale opslag van elektriciteit in accu's. Hierdoor kunnen we optimaal inspelen op lokale en wisselende behoeften. Voor het omschakelen naar duurzame energie zijn daarom voor praktisch elk huishouden betaalbare, gemakkelijk te installeren en intelligente plug-and-play systemen nodig. Door de combinatie bestaande uit een accu, moderne vermogenselektronica en intelligente besturing, bieden kleine PV installaties dezelfde mogelijkheden als grote, zoals het uitvoeren van een black-start en het beschikbaar stellen van balancering. Verder kunnen ze de stabiliserende werking van roterende massa's reproduceren, bijdragen aan de stabilisatie van de netspanning en zo de conventionele Must-run-Units stap voor stap vervangen.”

Kleine opslagruimte: zuinig en efficiënt
De Sunny Boy Smart Energy is het resultaat van intensief onderzoek en ontwikkeling op het gebied van energieopslag en -beheer door SMA. De bruikbare capaciteit van de geïntegreerde lithium-ion-accu van ongeveer twee kilowattuur maakt optimaal zuinig gebruik van een typisch residentiële PV installatie mogelijk. Want terwijl het eigen verbruik met toenemende opslagcapaciteit slechts in geringe mate stijgt, neemt de benuttingsgraad van de opgeslagen energie af. De door de Sunny Boy Smart Energy opgeslagen energie is voldoende om een gezin van vier personen 's avonds ongeveer drie uur lang van stroom te voorzien. De nieuwe omvormer kan het eigen verbruik met wel 50 procent verhogen. Bovendien verkleint de geïntegreerde lithium-ion-accu, met een maximale ontlading van 90 procent en een gebruiksduur van 10 jaar, zowel de initiële investering en de totale kosten over 20 jaar, als de benodigde hoeveelheid ruimte.

De Sunny Boy Smart Energy is een compact en volledig geïntegreerd wandapparaat en is daardoor net zo snel en eenvoudig te installeren als een typische PV-omvormer. Er is geen extra planning of ontwerp nodig.

Integratie in het toekomstige Smart Grid
De Sunny Boy Smart Energy past naadloos in het SMA Smart Home-systeem. Op basis van de voorspellingen voor de productie en het verbruik van de Sunny Home Manager kan het energieverbruik voor huishoudens en de opslag zo worden gestuurd. Dankzij het opslagsysteem hoeft enerzijds minder stroom door het net te worden getransporteerd en anderzijds worden fluctuaties in het PV-vermogen opgevangen. Naast het feit dat dit de opslag van elektriciteit in accu's systeembeheerders efficiënter maakt en minder afhankelijk van stijgende energiekosten, biedt dit ook mogelijkheden voor toekomstige integratie in Smart Grid-bedrijfsmodellen.

Bijzondere aandacht voor  veiligheid
Bij de ontwikkeling van de Sunny Boy Smart Energy heeft SMA speciale aandacht besteed aan de veiligheid: het hele ontwikkelingsproces werd door VDE begeleid en zowel omvormer als accu's worden conform VDE getest. Bovendien beschikken zowel SMA als accuproducent LG Chem over tientallen jaren ervaring op het gebied van opslagsystemen. SMA plant de Sunny Boy Smart Energy in de tweede helft van 2013 op de markt te brengen.

Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van 1,5 miljard euro in 2012 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV installatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is internationaal vertegenwoordigd in 21 landen. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala aan omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV installaties. Het assortiment omvat omvormers die aangesloten worden op het elektriciteitsnet alsook aparte eilandsystemen. Zodoende kan SMA voor alle vermogensklassen en installatietypen de technisch optimale omvormeroplossing aanbieden. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG beursgenoteerd in de Prime Standard van de effectenbeurs van Frankfurt (S92)  alsook opgenomen in de TecDAX. SMA werd in de afgelopen jaren meerdere malen onderscheiden voor uitstekende prestaties als werkgever  en bereikte in 2011 en 2012 bij de landelijke verkiezingen “Great Place to Work” de eerste plaats.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Contactpersoon voor de pers
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Contactgegevens Investor Relations:
Julia Damm
Manager Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de

Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot inschrijving of aankoop in, het verkrijgen, behouden of verkopen van effecten van SMA Solar Technology AG (de ”Onderneming“) of een huidige of toekomstige dochteronderneming daarvan (samen met de Onderneming: ”SMA-groep“). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst of toezegging in verband met de aankoop of verkoop van effecten van de Onderneming of van een lid van de SMA-groep. Aandelen mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie zoals is aangegeven in de aangepaste versie van de U.S. Securities Act of 1933.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op planningen, ramingen en prognoses waarover de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of onderneming) op dit moment beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheden. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de onderneming wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De onderneming neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.