Sunny Central UP: SMA lanceert ‘s werelds meest krachtige centrale omvormer

Sunny Central UP: SMA lanceert ‘s werelds meest krachtige centrale omvormer

Met een vermogen van 4,6 MW is de nieuwe Sunny Central UP de krachtigste omvormer ter wereld voor centrale zonnestroomsystemen. SMA Solar Technology AG (SMA) is er namelijk in geslaagd om het vermogen van haar momenteel grootste centrale omvormer met meer dan 50% te vergroten. Dit maakt het mogelijk om het aantal omvormers in grote zonnestroomprojecten aanzienlijk te verminderen met 1.500 V DC-spanning. Hierdoor zullen ook de exploitatiekosten aanzienlijk dalen. De nieuwe Sunny Central UP is de eerste centrale omvormer met een volledig geïntegreerde hardware- en softwareoplossing voor opslagmogelijkheden waarmee DC-batterijopslagsystemen eenvoudig kunnen worden aangesloten zonder extra componenten.

"Met de nieuwe Sunny Central UP helpt SMA een situatie te creëren waarin het aandeel van elektriciteit uit zonne-energie een centrale rol zal spelen in de toekomstige energievoorziening", zegt Boris Wolff, onderdirecteur van de businesseenheid Nutsvoorzieningen bij SMA. "Duurzame en efficiënte zonne-energieoplossingen van SMA met de nieuwe Sunny Central UP bieden EPC-bedrijven, beheerders en investeerders hogere energieopbrengsten, meer flexibiliteit bij de uitvoering van projecten en aanzienlijk lagere bedrijfskosten bij grote zonnestroomcentrales."

Maximale ontwerpflexibiliteit voor zonnestroomprojecten van 1.500 V
Met een vermogen van 4,6 MW is de Sunny Central UP de grootste centrale omvormer op de markt. Met geïntegreerde oplossingen voor het koppelen van zowel AC-gelinkte opslagsystemen als DC-batterijopslagsystemen, biedt het een uitstekende ontwerpflexibiliteit voor zonne-energiecentrales in de megawattklasse. Afhankelijk van de projectvereisten kunnen opslagoplossingen aan de DC-zijde, de AC-zijde of beide zijden van de zonne-energiecentrale worden aangesloten - onmiddellijk bij de bouw van de energiecentrale of tijdens een daaropvolgende uitbreiding.

De Sunny Central UP wordt momenteel tentoongesteld op de Renewable Energy India Expo 2018 en is beschikbaar voor bestelling. Meer informatie is hier te vinden.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 900 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.