Systeemoplossing van SMA levert 100% zonne-energie voor Caribisch eiland

Het geluid van de oceaangolven in plaats van ronkendedieselgeneratoren: de energietoevoer naar het Caribische eiland St. Eustatius wordt gedurende de dag uitsluitend geleverd door pure zonne-energie. SMA Solar Technology AG (SMA) en haar dochteronderneming SMA Sunbelt Energy GmbH hebben het hybride diesel/zonnestroomsysteem uitgebreid dat vorig jaar voor het eerst toegepast werd. Het gebruik van de nieuwe Sunny Central Storage 2200 batterijomvormer met netwerkintegrerende eigenschappen maakt het voor de eerste keer mogelijk de dieselgeneratoren volledig automatisch uit te schakelen zonder de stabiliteit van het openbare stroomnet te verstoren. Het vermogen van de zonnestroominstallatie is verdubbeld tot 4,15 MW en de capaciteit van het batterijopslagsysteem is uitgebreid tot ongeveer 5,9 MWh. Dit laat het lokale elektriciteitsbedrijf Statia Utility Company (STUCO) toe jaarlijks ongeveer 1,7 miljoen liter fossiele brandstof besparen.

“Het nieuwe SMA systeem combineert zonne-energie en een batterijopslagsysteem en bevat indien nodig dieselapparatuur”, zegt Fabian Jochem, algemeen directeur van SMA Sunbelt Energy GmbH. “In een kwestie van milliseconden brengt het systeem de stroomfluctuaties van de zonnestroomgeneratoren in balans die worden veroorzaakt door de snelle wolkenverschuivingen, in het bijzonder in dit gebied. Overtollige energie wordt tijdelijk opgeslagen in de batterijen en wordt 's avonds gebruikt.” In de kern van het systeem staan de batterij-omvormers aanvankelijk in voor de netwerkintegratie. Dit betekent dat de dieselgeneratoren gedurende de dag volledig kunnen worden uitgeschakeld. De batterij-omvormers stabiliseren de frequentie en slaan het reservevermogen op waardoor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening met Europese netwerkkwaliteit te allen tijde mogelijk is. Dankzij de sterke uitbreiding van de SMA Fuel Save Controller, inclusief realtime energie- en stroombeheer, vindt de synchronisatie tussen de werking van de diesel en de batterij op intelligente en volautomatische wijze plaats.

Unieke netwerkkwaliteit
“De systeemoplossing van SMA maakt het nu mogelijk om de dieselstroom naar het eiland overdag volledig uit te schakelen zonder de elektriciteitstoevoer naar de ongeveer 4.000 inwoners te verminderen,” zegtFred Cuvalay, CEO van het elektriciteitsbedrijf STUCO. “Zelfs als de dieselgeneratoren 's nachts uitvallen, zal het SMA systeem het eiland zonder onderbreking van stroom voorzien. Dankzij het verminderde gebruik van de dieselgeneratoren worden hun bedrijfsuren en het brandstofverbruik beperkt. Dit resulteert in veel lagere onderhoudskosten en het milieu blijft bespaard van meer dan 4.500 ton CO2 per jaar. We zijn bijzonder tevreden met de hoge netkwaliteit die, sinds de installatie van het systeem, aanzienlijk beter is dan in het verleden met onze vloot generatoren.”

In 2010 verwierf St. Eustatius de status van bijzondere gemeente van Nederland. Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken heeft besloten om het eiland en de Statia Utility Company (STUCO) minder afhankelijk te maken van geïmporteerde fossiele brandstoffen. In navolging van het hybride diesel/zonnestroomsysteem, dat in 2016 de Intersolar Award binnenrijfde voor uitstekende zonne-energieprojecten, heeft het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken ook de uitbreiding van dit systeem gefinancierd.

Een videoreportage over het project is beschikbaar via deze link: youtu.be/xBM7Rdz5ajAEen artikel over het project is beschikbaar via en.SMA-Sunny.com.

Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 1 miljard in 2016 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie.SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 900 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.