Tweede grote accu-opslagsysteem van Upside met SMA-technologie in dienst genomen in Saksen

Tweede grote accu-opslagsysteem van Upside met SMA-technologie in dienst genomen in Saksen

In Bennewitz, in de Duitse deelstaat Saksen, heeft de Upside Group een groot en bijkomend accu-opslagsysteem in gebruik genomen met een systeemoplossing van SMA Solar Technology (AG). Het opslagsysteem is voorzien van loodkoolstofaccu's en heeft een vermogen van 16 megawatt. Het compenseert de netschommelingen en vergemakkelijkt zo een grotere en betere integratie van hernieuwbare energie in het elektriciteitsnet. Krachtige accu-omvormers van het type SMA Sunny Central Storage en een SMA Hybrid Controller zorgen voor geoptimaliseerde laad- en ontlaadprocessen van de accu's.

"Dit grootschalige accu-opslagsysteem bood voor het eerst met succes netondersteuning aan nog voor het systeem officieel in bedrijf werd genomen", zegt ingenieur Enrique Garralaga Rojas, algemeen directeur van SMA Sunbelt Energy GmbH. "In januari vond in Europa bijna een grote stroomstoring plaats als gevolg van een aanzienlijke daling van de frequentie tot onder de 50 Hz; dankzij het gebruik van accu-opslagsystemen zoals die in Bennewitz en Langenreichenbach werd een storing in de stroomvoorziening voorkomen", vervolgt Rojas. "De SMA-oplossing maakt gebruik van omvormers van het type Sunny Central Storage en van de Hybrid Controller van SMA en zorgt voor een optimale integratie van het opslagsysteem in het elektriciteitsnet."

“Het loodkoolstof-opslagsysteem in Bennewitz heeft een capaciteit van 25 MWh en wordt, net zoals de andere accu-opslagsystemen van de Upside Group, gebruikt om diensten te verlenen die het net ten goede komen", zegt Marc Reimer, algemeen directeur van Upside. "Ook bij dit project vertrouwen wij opnieuw op een gecoördineerde systeemoplossing van SMA. Het laden en ontladen van accu's kan optimaal worden geregeld dankzij de krachtige omvormers van SMA. Het grootschalige opslagsysteem draagt zo bij aan zowel de ontlasting van het net in de hele regio als aan de stabilisatie van het Centraal-Europese elektriciteitsnet.”

Bennewitz is reeds het tweede gezamenlijke project van SMA Sunbelt Energy GmbH en investeringsmaatschappij Upside Invest GmbH & Co. KG. Net zoals bij het project van 25 MWh in Langenreichenbach compenseren loodkoolstofaccu's van Narada en omvormers van het type Sunny Central Storage de schommelingen van het net en zorgen zo voor netstabiliteit. In totaal werden 18 containers met meer dan 10.500 accucellen en negen omvormers als basissysteem geïnstalleerd, op een manier die hen beschermt tegen overstromingen en die hen aansluit op het elektriciteitsnet in het kader van het grootschalige accu-opslagsysteem. De accu's komen uit China, hebben een levensduur van 20 jaar en zijn recyclebaar.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in fotovoltaïsche installatietechniek bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte fotovoltaïsche omvormers, alomvattende systeemoplossingen voor fotovoltaïsche systemen van alle vermogenscategorieën, intelligente energiemanagementsystemen en oplossingen voor accuopslag, evenals complete oplossingen voor fotovoltaïsche, hybride dieseltoepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer - de exploitatie en het onderhoud van fotovoltaïsche centrales vervolledigen het aanbod van SMA af. De omvormers van SMA werden in wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 75 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1200 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Aandelenbeurs van Frankfurt (S92) en is het bedrijf opgenomen in de SDAX-index.


Over Upside
De Upside Group ontwikkelt, onderhoudt en exploiteert een reeks eigen fotovoltaïsche energiecentrales en accu-opslagsystemen voor de levering van diensten van netbeheer. Daarnaast biedt de Upside Group bedrijven advies aan op het gebied van de bouw van kant-en-klare installaties, van financiering en van moeilijke energievraagstukken.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd Bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontactpersoon:
Susanne Henkel
Manager Vakpers
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Vrijwaringsclausule:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA-Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA-Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren zijn onder meer de factoren die SMA bespreekt in de rapporten die het bedrijf publiceert. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.