Vuurtorenproject van de Duitse regering – Intelligente energie: elektrische auto's met decentraal opgewekte energie

Niestetal, 30 mei 2013 – De uitbreiding van de elektromobiliteit in Duitsland biedt extra kansen voor de omschakeling naar duurzame energie. Elektrische voertuigen zouden in de toekomst met intelligente concepten in het elektriciteitsnet geïntegreerd kunnen worden. Samen zouden ze kunnen zorgen voor de opslag van een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit. De fluctuerende productie van wind- en zonne-energie kan daardoor worden opvangen - en daarmee ook schommelingen in het elektriciteitsnet.

Accu's in elektrische auto's zouden in de toekomst, terwijl ze aan laadstations zijn gekoppeld, naar behoefte en op flexibele wijze stroom terug kunnen voeren naar het elektriciteitsnet. Daardoor kunnen de netten gestabiliseerd worden bij kortstondige verschillen tussen productie en vraag naar elektriciteit. Op die manier dragen elektrische voertuigen bij aan een snellere en economisch aantrekkelijke integratie van fluctuerende hernieuwbare energie. Het nieuwe onderzoeksproject INEES (Intelligente energienetwerken van elektrische voertuigen voor het verrichten van systeemdiensten) vormt de technische basis voor de ontwikkeling van de integratie van elektrische voertuigen in de elektriciteitsmarkt.

Het onderzoeksplan is deze week door de Duitse regering tot een vuurtorenproject van de elektromobiliteit verklaard. INEES is een drie jaar lopend project en wordt door de onderzoeksafdeling van het Volkswagenconcern gecoördineerd. Andere partners zijn Fraunhofer IWES, LichtBlick SE en SMA Solar Technology AG. Het project wordt ondersteund door het Bondsministerie voor Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire Veiligheid.

De deelnemende partijen zien vele mogelijkheden en toekomstperspectieven om de integratie van elektrische voertuigen in de elektriciteitsmarkt financieel aantrekkelijk te maken voor eigenaars van elektrische voertuigen. Want terwijl een elektrisch voertuig in de garage geparkeerd staat, kan het door een intelligente accubesturing energie leveren, wat een directe besparing inhoudt. Door deze integratie van de elektriciteitsmarkt zullen elektrische voertuigen voor een groter aantal mensen aantrekkelijk worden, gezien de meerkosten zo sneller worden terugverdiend. Daarnaast wordt in het project onderzocht welke gevolgen dit soort energiediensten op de voertuigaccu en de levensduur daarvan hebben.

Kern van het onderzoeksproject is een tweeledige veldproef die in 2014 in Berlijn zal worden uitgevoerd. Twintig deelnemers testen elk een half jaar lang met een Volkswagen e-up! hoe hun persoonlijke rijgedrag en de behoeften van de elektriciteitsmarkt op elkaar kunnen worden afgestemd. Daartoe wordt door Volkswagen een serie prototypen ter beschikking gesteld die naar behoefte energie kunnen terugvoeren naar het elektriciteitsnet. Terwijl hun voertuigen stil staan, kunnen de deelnemers met een smartphone-app van Volkswagen de accu via het elektriciteitsnet opladen, dan wel ontladen en de benodigde hoeveelheid stroom in de accu voor de volgende rit op een bepaald tijdstip vastleggen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de accu ook voldoende elektriciteit bevat als net voor er energie naar het elektriciteitsnet geleverd werd.

Aan elke deelnemer wordt een laadstation ter beschikking gesteld op zijn woon- en werklocatie. Met dit moderne laadstation kan bi-directioneel worden opgeladen. De techniek werd door SMA Solar Technology AG ontwikkeld en is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Energieleverancier LichtBlick integreert de elektrische voertuigen via de besturingssoftware “SchwarmDirigent” in de energiemarkt. Met deze software is het LichtBlick al gelukt om binnen het kader van haar SchwarmStrom-project decentrale elektriciteitscentrales voor huishoudens van Volkswagen in het net op te nemen. Het Fraunhofer IWES begeleidt het project en onderzoekt met behulp van simulaties de invloed van de intelligente integratie van elektrische voertuigen op het elektriciteitsnet.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van 1,5 miljard euro in 2012 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV installatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is internationaal vertegenwoordigd in 21 landen. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala aan omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV installaties. Het assortiment omvat omvormers die aangesloten worden op het elektriciteitsnet alsook aparte eilandsystemen. Zodoende kan SMA voor alle vermogensklassen en installatietypen de technisch optimale omvormeroplossing aanbieden. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG beursgenoteerd in de Prime Standard van de effectenbeurs van Frankfurt (S92)  alsook opgenomen in de TecDAX. SMA werd in de afgelopen jaren meerdere malen onderscheiden voor uitstekende prestaties als werkgever  en bereikte in 2011 en 2012 bij de landelijke verkiezingen “Great Place to Work” de eerste plaats.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Contactpersoon voor de pers
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Contactgegevens Investor Relations:
Julia Damm
Manager Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot inschrijving of aankoop in, het verkrijgen, behouden of verkopen van effecten van SMA Solar Technology AG (de ”Onderneming“) of een huidige of toekomstige dochteronderneming daarvan (samen met de Onderneming: ”SMA-groep“). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst of toezegging in verband met de aankoop of verkoop van effecten van de Onderneming of van een lid van de SMA-groep. Aandelen mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie zoals is aangegeven in de aangepaste versie van de U.S. Securities Act of 1933.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op planningen, ramingen en prognoses waarover de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of onderneming) op dit moment beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheden. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de onderneming wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De onderneming neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.