Wereldwijde marktstudie op het vlak van opslag: SMA aan kop bij de batterij-omvormers

Wereldwijde marktstudie op het vlak van opslag: SMA aan kop bij de batterij-omvormers

Met een verkocht vermogen van ongeveer 400 MW stond SMA Solar Technology AG (SMA) in 2017 op de eerste plaats op de lijst van internationale producenten van batterij-omvormers. Dit bleek uit het onlangs gepubliceerde "Rapport 2018 inzake Omvormers voor Energieopslag (PCS)" van IHS Markit, een toonaangevend wereldwijd instituut voor analyse en informatie. Naast producten voor opslagsystemen in residentiële installaties en bedrijven, heeft SMA in 2017 ook Sunny Central Storage-batterijomvormers geleverd voor meerdere grootschalige opslagprojecten over de hele wereld.

In 2017 stond SMA bovenaan de lijst van internationale producenten van batterij-omvormers, met 200 MW meer verkocht vermogen dan de naaste concurrenten. De zonnestroomomvormerspecialist uit Niestetal, Duitsland, heeft batterij-omvormers verzonden voor verschillende grote projecten in onder meer Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waar het een marktaandeel van ongeveer 55 procent heeft behaald.

"Hoewel de prijsdruk toeneemt, groeit de wereldwijde totale omzet van batterijomvormers", zegt Cormac Gilligan, onderzoeksmanager voor zonne- en energieopslag bij IHS Markit. "Aangezien de markt van installaties voor energieopslag snel blijft groeien, blijven toonaangevende leveranciers van batterijomvormers hun portfolio uitbreiden en snel nieuwe geografische gebieden betreden om hun posities te beschermen en de groeiende concurrentie voor te blijven."

Voor opslagsystemen in residentiële installaties en kleine bedrijven biedt SMA de batterijomvormers Sunny Boy Storage en Sunny Tripower Storage aan. Sunny Island batterijomvormers worden zowel gebruikt in zelfstandige als op het net aangesloten energieopslagsystemen. Met Sunny Central Storage biedt SMA batterij-omvormers voor opslagprojecten op schaal van een krachtcentrale. De oplossingen van Sunny Central Storage voor het integreren van grootschalige, geavanceerde opslagsystemen leveren een belangrijke bijdrage aan de voortdurende toename van hernieuwbare energie omdat ze een reeks netbeheerdiensten bieden voor het stabiliseren van het openbare elektriciteitsnet.

Alle informatie omtrent onze batterijomvormers kunt u terugvinden op de website van SMA.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 1.200 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de SDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.