Zwakke vraag in Europa heeft een negatief effect op het concernresultaat van SMA Solar Technology AG in de eerste helft van 2014

Overzicht januari tot juni 2014:

* 2,0 gigawatt verkocht omvormervermogen (K1-K2 2013: 2,5 GW)

* 341,2 miljoen euro omzet (K1-K2 2013: 461,5 miljoen euro)

* Buitenlands aandeel tot 70,8 procent gestegen (K1-K2 2013: 67,4 %)

* Bedrijfsresultaat (EBIT) van -62,4 miljoen euro (K1-K2 2013: -23,3 miljoen euro)

* Netto liquiditeit van 244,8 miljoen euro (31/12/2013: 308,1 miljoen euro) en aandeel eigen vermogen van 55,5 procent (31/12/2013: 57,5 %)

De directie bevestigt de op 30 juli 2014 aangepaste omzet- en winstverwachting voor het lopende boekjaar en verwacht een sterke vraag in de tweede helft van 2014.

Niestetal, 7 augustus 2014 – SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) verkocht van januari tot juni 2014, in een door een hoge prijsdruk gekenmerkte marktomgeving, zonne-energieomvormers met een vermogen van 2,0 gigawatt (K1-K2 2013: 2,5 GW) en bereikte een omzet van 341,2 miljoen euro (K1-K2 2013: 461,5 miljoen euro). De belangrijkste oorzaken voor de daling van de omzet zijn de afname van de vraag in Europa en de hoge prijsdruk.

Het hoge buitenlandse aandeel in de omzet van 70,8 procent (K1-K2 2013: 67,4 %) onderstreept de sterke internationale positionering van SMA. Tot de belangrijkste buitenlandse markten voor de onderneming hoorden Noord-Amerika, Australië, Japan en Groot-Brittannië. De vraag uit Europa daalde opnieuw sterk, wat voornamelijk te wijten was aan aanpassingen van de subsidieomstandigheden in belangrijke Europese markten. Alleen al in Duitsland liep de vraag op jaarbasis terug met 40 procent. Na een bescheiden groei in de eerste helft van het jaar verwacht de directie van SMA de komende maanden een duidelijke stijging van de wereldwijde vraag naar zonne-energieomvormers, voornamelijk in Noord-Amerika, Japan, Groot-Brittannië en China.

Door de lagere omzet en de aanhoudende daling van de verkoopprijzen daalde het operationeel resultaat voor aftrek rente en belastingen (EBIT) naar -62,4 miljoen euro (K1-K2 2013: -23,3 miljoen euro). Dit komt overeen met een EBIT-marge van -18,3 procent. Bij het bedrijfsresultaat zijn de speciale effecten voor afwaarderingen op vorderingen en voorraden van 7,0 miljoen euro inbegrepen. Het concernresultaat was -44,9 miljoen euro (K1-K2 2013: -16,2 miljoen euro).

Met een netto liquiditeit van 244,8 miljoen euro (31/12/2013: 308,1 miljoen euro) en een aandeel eigen vermogen van 55,5 procent (31/12/2013: 57,5 %) is SMA financieel nog steeds goed gepositioneerd en kan de onderneming verdere ontwikkeling uit eigen middelen financieren.

"In de komende maanden verwachten we een duidelijk sterkere vraag, voornamelijk in de internationale projectbusiness. Door onze wereldwijde aanwezigheid zullen we van de verwachte ontwikkeling profiteren. Het doel van de directie is om het marktleiderschap van SMA verder uit te breiden. Met de aanzienlijke vermindering van de productiekosten, de optimalisatie van onze processen en uitgebreide structurele aanpassingen over de gehele organisatie, hebben we bovendien alle voorwaarden geschapen om de volgende jaren naar winstgevendheid terug te keren", zegt SMA-woordvoerder van de directie Pierre-Pascal Urbon.

De directie van SMA bevestigt op 30 juli 2014 de aangepaste omzet- en winstprognose voor het boekjaar 2014. Dit voorziet voor de SMA groep een omzet van 850 miljoen euro tot 950 miljoen euro. Daarnaast verwacht de directie in het beste geval een bedrijfsresultaat dat in evenwicht is. Aan de onderkant van de omzetverwachting gaat de directie uit van een verlies van ca. 45 miljoen euro. Bij de winstverwachting blijven de bijzondere lasten van de op 30 juli 2014 aangekondigde afvloeiing van 600 medewerkers buiten beschouwing.

Het tussentijds financieel verslag voor januari tot juni 2014 staat op de website www.SMA.de/IR/Finanzberichte en is voor download beschikbaar.

 

Over SMA
De SMA groep is met een omzet van 0,9 miljard euro in 2013 wereldmarktleider op het gebied van zonnestroom omvormers, een essentieel onderdeel van elke zonnestroominstallatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van zonnestroominstallaties. Het productassortiment omvat zowel systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten zonnestroominstallaties en ook voor eiland- en hybride systemen. Het serviceassortiment wordt door uitgebreide services en het operationeel beheren van grootschalige zonne-energiecentrales afgerond. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en opgenomen in de TecDAX.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Contactpersoon voor de pers
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de 

Contactgegevens Investor Relations:
Julia Damm
Manager Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de 

 

Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot inschrijving of aankoop in, het verkrijgen, behouden of verkopen van effecten van SMA Solar Technology AG (de ”Onderneming“) of een huidige of toekomstige dochteronderneming daarvan (samen met de Onderneming: ”SMA-groep“). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst of toezegging in verband met de aankoop of verkoop van effecten van de Onderneming of van een lid van de SMA-groep. Aandelen mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie zoals is aangegeven in de aangepaste versie van de U.S. Securities Act of 1933.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op planningen, ramingen en prognoses waarover de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of onderneming) op dit moment beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheden. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de onderneming wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De onderneming neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.