Welke impact heeft de Requirements for Generators (RfG) regelgeving op de SMA omvormers?

Versie 14 maart 2019


Op 27 april 2016 werd een nieuwe verordening gepubliceerd door de Europese Unie, met nieuwe en gestandaardiseerde aansluitvoorwaarden voor stroomgeneratoren in Europa (De Europese Verordeningen 2016/631 (tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net - NC RfG). Deze dient uiterlijk op 27 april 2019 te worden toegepast.

Daar deze verordening veel nationale accenten toelaat, is het helaas niet mogelijk om één unieke standaard voor aansluitingsvoorwaarden te verkrijgen. In praktijk is de status van de implementatie in de afzonderlijke landen momenteel nog steeds onvolledig en onduidelijk.

Deze Europese regelgeving vertaalt zich lokaal in België in de C10/11 normering en in Nederland in de NEN-EN 50438 norm.

Huidige status België

In België is de herziening nog aan de gang als gevolg van de raadpleging over het nationale ontwerp van de RfG. De C10/11 normering werd reeds een eerste keer aangepast door Synergrid, het overkoepelend orgaan van distributienetbeheerders, maar werd afgekeurd door de regulatoren. Er is een herwerking in opmaak waarvan de goedkeuringsronde vermoedelijk van start gaat eind april 2019. Het is moeilijk in te schatten hoe lang deze goedkeuringsronde in beslag zal nemen en of de regulatoren uiteindelijk akkoord zullen gaan. 

De drie gewestelijke regulatoren hebben de mogelijkheid om de startdatum van de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving te bepalen. Het voorstel in Wallonië is om de regulering te laten starten twee maanden na de definitieve goedkeuringsdatum. We hebben vernomen dat er een intentie is bij de Vlaamse en Brusselse regulatoren om het voorstel van de Waalse regulator te volgen, wat zou kunnen betekenen dat er één datum voor België komt.

Voor vervangingen veronderstellen we dat deze nieuwe regelgeving niet geldt, maar dit staat nog niet vast. De correcte regel voor bestaande installaties die vervangen dienen te worden, wordt opgenomen in het finale document.

Lees hier de huidige beslissing van de Waalse regulator CWaPE in detail.
Meer informatie en de laatste updates vindt u op de website van Synergrid

Huidige status Nederland

In Nederland is de nieuwe regelgeving reeds goedgekeurd. De regulatoren hebben de startdatum vastgelegd op 27 april 2019. Alle verkoopsovereenkomsten die afgesloten zijn voor 27 april 2019, worden nog beschouwd als reeds bestaand en mogen nog uitgevoerd worden met reguliere omvormers.

Vervangingen worden beschouwd als bestaande installaties. Hiervoor geldt deze nieuwe regelgeving niet. 

Lees hier het volledige openbaar besluit.


Voor meer vragen of informatie, gelieve u tot het overkoepelend orgaan van netbeheerders te wenden. SMA is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of gedateerde informatie.

Impact SMA omvormers

SMA voldoet aan deze nieuwe regelgeving voor het volledige actuele portfolio op 27 april 2019. De Sunny Boy 3.0-5.0-1AV-40 en Sunny Tripower 5000-12000-TL20 serie zullen weliswaar niet meer geïnstalleerd mogen worden na 27 april 2019, maar voor deze producten is een nieuwe generatie beschikbaar: respectievelijk de Sunny Boy 3.0-6.0-1AV41 en de Sunny Tripower 3.0-6.0-3AV-40 & Sunny Tripower 8.0/10.0-3AV-40.

Omvormers die WEL nog mogen geïnstalleerd worden

 • Sunny Boy 1.5/2.0/2.5 VL-40
 • Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0 AV-41
 • Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0 AV-40
 • Sunny Tripower 15000/20000/25000 TL-30
 • Sunny Tripower CORE1 50-40
 • Sunny Tripower 60-10
 • Sunny Highpower PEAK1 75-10

Omvormers die NIET meer mogen geïnstalleerd worden

 • Sunny Boy 3000/3600/4000/5000TL-21
 • Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0 AV-40
 • Sunny Tripower 5000/6000/7000/8000/9000/10000/12000TL-20
 • Sunny Boy 1300TL-10
 • Sunny Boy 1600TL-10
 • Sunny Boy 2100TL
 • Sunny Boy 2000/2500/3000HF-30
 • Sunny Tripower 8000/10000/12000/15000/17000TL-10
 • SMC-omvormers