Welke impact heeft de Requirements for Generators (RfG) regelgeving op de SMA omvormers?

Versie 24 april 2019

Op 27 april 2016 werd een nieuwe verordening gepubliceerd door de Europese Unie, met nieuwe en gestandaardiseerde aansluitvoorwaarden voor stroomgeneratoren in Europa (De Europese Verordeningen 2016/631 (tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net - NC RfG). Deze dient uiterlijk op 27 april 2019 te worden toegepast.

Daar deze verordening veel nationale accenten toelaat, is het helaas niet mogelijk om één unieke standaard voor aansluitingsvoorwaarden te verkrijgen. In praktijk is de status van de implementatie in de afzonderlijke landen momenteel nog steeds onvolledig en onduidelijk.

Deze Europese regelgeving vertaalt zich lokaal in België in de C10/11 normering en in Nederland in de NEN-EN 50549-1 norm.

Huidige status België

In België is de herziening nog aan de gang als gevolg van de raadpleging over het nationale ontwerp van de RfG. De C10/11 normering werd reeds een eerste keer aangepast door Synergrid, het overkoepelend orgaan van distributienetbeheerders, maar werd afgekeurd door de regulatoren. Er is een herwerking in opmaak waarvan de goedkeuringsronde vermoedelijk van start gaat eind april 2019. Het is nu duidelijk dat de datum van eind april niet zal gehaald worden omdat er geen goedkeuring is van de regulatoren. Mogelijks zal de nieuwe C10/11 normering eind juni van kracht gaan, maar dit kan nog niet 100% worden bevestigd door Synergrid.

Wel staat vast dat na het in voegen treden van de nieuwe C10/11 er een overgangsperiode is van twee maanden, voor zowel Vlaanderen als Wallonië. We hebben vernomen dat er een intentie is bij de Brusselse regulator om de logica van Vlaanderen en Wallonië te volgen, wat zou kunnen betekenen dat er één datum komt voor België.

Voor vervangingen veronderstellen we dat deze nieuwe regelgeving niet geldt, maar dit staat nog niet vast. De correcte regel voor bestaande installaties die vervangen dienen te worden, wordt opgenomen in het finale document.

Lees hier de beslissing van de Vlaamse regulator VREG in detail.

Lees hier de beslissing van de Waalse regulator CWaPE in detail.

Meer informatie en de laatste updates vindt u op de website van Synergrid

Huidige status Nederland

In Nederland is de nieuwe regelgeving reeds goedgekeurd. De regulatoren hebben de startdatum vastgelegd op 27 april 2019. Echter, de publieke toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft zes maanden uitstel gevraagd voor de handhaving van de nieuwe regels. De nieuwe regelgeving impliceert dat er ook een certificeringssysteem beschikbaar moet zijn zodat eindgebruikers zeker zijn dat hun installatie voldoet. Dit certificeringssysteem is momenteel nog niet beschikbaar.

Meer informatie

Vervangingen worden beschouwd als bestaande installaties. Hiervoor geldt deze nieuwe regelgeving niet. 

Lees hier het volledige openbaar besluit.


Voor meer vragen of informatie, gelieve u tot het overkoepelend orgaan van netbeheerders te wenden. SMA is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of gedateerde informatie.

Impact SMA omvormers

SMA voldoet aan deze nieuwe regelgeving voor het volledige actuele portfolio op 27 april 2019. De Sunny Boy 3.0-5.0-1AV-40 en Sunny Tripower 5000-12000-TL20 serie zullen weliswaar niet meer geïnstalleerd mogen worden wanneer de implementatie van de nieuwe regelgeving in voegen treedt. Voor deze producten is een nieuwe generatie beschikbaar: respectievelijk de Sunny Boy 3.0-6.0-1AV41 en de Sunny Tripower 3.0-6.0-3AV-40 & Sunny Tripower 8.0/10.0-3AV-40.

Omvormers die WEL nog mogen geïnstalleerd worden

 • Sunny Boy 1.5/2.0/2.5 VL-40
 • Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0 AV-41
 • Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0 AV-40
 • Sunny Tripower 15000/20000/25000 TL-30
 • Sunny Tripower CORE1 50-40
 • Sunny Tripower 60-10
 • Sunny Highpower PEAK1 75-10

Omvormers die NIET meer mogen geïnstalleerd worden wanneer de RfG regelgeving in voegen treedt

 • Sunny Boy 3000/3600/4000/5000TL-21
 • Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0 AV-40
 • Sunny Tripower 5000/6000/7000/8000/9000/10000/12000TL-20
 • Sunny Boy 1300TL-10
 • Sunny Boy 1600TL-10
 • Sunny Boy 2100TL
 • Sunny Boy 2000/2500/3000HF-30
 • Sunny Tripower 8000/10000/12000/15000/17000TL-10
 • SMC-omvormers