Tijdelijke onderbreking van de WLAN-functie (Wi-Fi) bij bepaalde omvormers

Wereldwijd blijft de vraag naar elektronische componenten en in het bijzonder halfgeleiders op een constant hoog niveau. De oorzaak is de aanhoudende COVID-19-pandemie. Dit leidt tot tekorten en als gevolg daarvan tot knelpunten in de productie van tal van fabrikanten. Deze ontwikkeling heeft steeds meer invloed op de omvormerindustrie.

Om de leveringscapaciteit op peil te houden heeft SMA in een zeer vroeg stadium een uitgebreid risicobeheer voor de toeleveringsketen opgezet om een stabiele leveringscapaciteit onder volatiele marktomstandigheden te garanderen. Dit omvat een voorraad- en inkoopstrategie afgestemd op de markt en een uitgebreid en transparant leveranciersbeheer. Samen met zijn leveranciers heeft SMA oplossingen ontwikkeld om alle mogelijkheden uit te putten om overeengekomen leveringen veilig te stellen.

In de huidige situatie kunnen uitstel van productie en de levering van sommige producten echter niet meer worden uitgesloten.

Er treden problemen op in de levering van de WLAN (Wi-Fi) modules die SMA gebruikt in producten van zijn HOME en BUSINESS portfolio.

Het gaat om volgende producten:

  • SB3.0-6.0-1AV-41

  • STP8.0-10.0-3AV-40

  • STP50-41

  • SBS3.7-6.0-10

  • EDMM-10.A

  • EDMM-10

Volgende toestellen zijn niet betrokken bij deze tekorten: Sunny Boy 1.5-2.5, Sunny Tripower Smart Energy, Sunny Tripower CORE2

Om ervoor te zorgen dat de leveringen van alle producten kunnen doorgaan, heeft SMA besloten om de getroffen producten tijdelijk te leveren zonder de Wi-Fi-functie.

Zoals de zaken er nu voorstaan, verwacht SMA dat de eerste producten met herstelde wi-fi vanaf het begin van Q4 zullen worden geleverd.

Als integratie van het product in een WLAN (Wi-Fi) netwerk absoluut noodzakelijk is, kan dit eenvoudig worden gedaan met behulp van bijvoorbeeld een commerciële WLAN (Wi-Fi) repeater, die rechtstreeks via Ethernet met het product is verbonden. SMA werkt momenteel aan de technische beschrijving van deze oplossing. Meer details volgen zo snel mogelijk.

FAQ

Zijn er nog andere beperkingen in de functies van de betrokken producten?

Nee, alleen de WLAN-functie (Wi-Fi) wordt niet meer ondersteund.


Is het mogelijk om deze functie op een later tijdstip toe te voegen?

Nee, helaas is het niet mogelijk om deze functie achteraf in te bouwen.


Wat is het schema voor de omschakeling? Wanneer worden de verschillende klantengroepen geïnformeerd?

Op dinsdag 8 februari worden alle distributie partners in Benelux, Duitsland, Frankrijk, UK en andere Europese landen geïnformeerd. De SMA Solar Partners worden op donderdag 10 februari geïnformeerd en de volledige markt op en later tijdstip.


Hoe kan een distributeur / groothandel zien dat het toestel geen WLAN (Wi-Fi) heeft?

Een notitie met de vermelding "without integrated WLAN" wordt aangebracht op het verzendlabel op de doos van de desbetreffende omvormer of communciatietoestel.


Hoe kan een installateur zien dat het toestel geen WLAN (Wi-Fi) heeft?

Een extra sticker op het toestel met de tekst "NO WLAN integrated" geeft dit aan. Deze sticker wordt aangebracht in de buurt van het typelabel (afhankelijk van het toestel).
Bovendien wordt een notitie met de vermelding "without integrated WLAN" aangebracht op het verzendetiket op de verpakking van het product.


Kan ik het toestel zonder WLAN (Wi-Fi) op een later tijdstip omruilen voor een toestel met WLAN (Wi-Fi)?

Helaas is dat niet mogelijk.


Worden de toestellen in de toekomst weer uitgerust met WLAN (Wi-Fi)?

Ja, het is het duidelijke doel van SMA om uiterlijk vanaf het begin van Q4 2022 weer te beginnen met het uitrusten van omvormers met WLAN (Wi-Fi). We kunnen momenteel geen details geven over de exacte planning.


Heeft dit ook invloed op de SMA Data Manager M?

Marktonderzoek naar de SMA Data Manager M heeft aangetoond dat deze nog steeds voornamelijk wordt gebruikt met bekabelde communicatie. Als gevolg hiervan zal dit product niet opnieuw worden uitgerust met WLAN (Wi-Fi) totdat de volgende versie is uitgebracht.


Worden de datasheets aangepast?

Ja, de datasheets van de betrokken toestellen worden zo snel mogelijk aangepast en zullen de WLAN (Wi-Fi) identificeren als een functie die 'afhankelijk van beschikbaarheid' is.


Is er een alternatieve oplossing voor draadloze integratie in een netwerk?

Ja dat is er zeker. We brengen snel extra documenten en / of Tech Tips uit die alle mogelijkheden uitleggen om een omvormer te integreren in een WLAN (Wi-Fi) -netwerk met behulp van een in de handel verkrijgbare WLAN (Wi-Fi) repeater.


Als de Data Manager niet is uitgerust met WLAN (Wi-Fi), betekent dit dan dat de omvormers van mijn systeem niet worden herkend?

Nee, want het WLAN (Wi-Fi) in de SMA Data Manager wordt niet gebruikt voor communicatie met de individuele omvormers, maar alleen met de pc of laptop van de installateur tijdens inbedrijfstelling of onderhoud.

Communicatie met de afzonderlijke omvormers / SMA-componenten vindt plaats via een kabel met behulp van Ethernet (LAN-kabel).


Hoe kan de inbedrijfstelling worden uitgevoerd zonder WLAN (Wi-Fi)?

De geïntegreerde webinterface wordt nog steeds gebruikt voor het in bedrijf stellen, configureren en integreren van het product in een netwerk. Het kan nog altijd worden gebruikt via de Ethernet (LAN) communicatie-interface die standaard is inbegrepen volgens de bedieningshandleiding.


Hoe kan integratie in een lokaal netwerk (thuisnetwerk) worden bereikt?

De geïntegreerde webinterface wordt nog steeds gebruikt voor het in bedrijf stellen, configureren en integreren van het product in een netwerk. Het kan nog altijd worden gebruikt via de Ethernet (LAN) communicatie-interface die standaard is opgenomen volgens de bedieningshandleiding.


Is het nog mogelijk om de SMA 360° app te gebruiken?

Ja, je kunt de app nog steeds gebruiken. Alleen inbedrijfstelling via de app is niet mogelijk. Dit heeft geen invloed op andere app-functies.


Komt er een nieuw artikelnummer?

Neen.


Komt er een nieuwe typeaanduiding?

Neen.


Wordt op de orderbevestiging duidelijk hoeveel/welke producten met/zonder WLAN (Wi-Fi) worden geleverd?

De orderbevestigingen verwijzen naar de mogelijkheid dat individuele producten worden geleverd zonder een WLAN (Wi-Fi) -functie. Het exacte aantal wordt vervolgens vermeld op de leveringsbon.


Hebt u nog vragen?

Ons service team helpt u graag.

Neem contact op