SMA omvormers aansturen met de Data Manager M en SMA Energy Meter

April 2019

SMA export limitation

Alle Sunny Tripower en Sunny Boy omvormers kunnen via een ethernetkabel worden verbonden met hetzelfde netwerk als de Data Manager M. Deze datalogger heeft onder andere de mogelijkheid om het uitgangsvermogen van de gehele PV-installatie bij te sturen. Dit kan door het actief vermogen van alle omvormers te verlagen, of door deels blindvermogen te leveren. Er wordt vaak voor de eerste oplossing gekozen.

De waarde waarop de PV-installatie begrensd moet worden, wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die maximaal kan teruggeleverd worden aan het publieke elektriciteitsnet. Met andere woorden is dat de grootte van de hoofdaansluiting. De SMA Energy Meter wordt onmiddellijk na de hoofdaansluiting geplaatst en geeft continu via een ethernetverbinding de stroomwaarden door aan de Data Manager M zodat deze laatste gepast kan reageren indien nodig.

Deze eenvoudige oplossing wordt gebouwd met enkel SMA apparatuur. De SMA Energy Meter is ontworpen voor stromen tot en met 63A, éénfasig of driefasig. Indien het elektriciteitsstromen betreft die groter zijn dan 63A, dienen er stroomtransformatoren gebruikt te worden en wordt de SMA Energy Meter parallel geplaatst aan de huidige elektriciteitsleidingen. Deze stroomtransformatoren worden aangekocht bij een andere producent en zetten de primaire stroom om naar 5A. Op deze wijze kan het systeem werken met alle groottes van hoofdaansluitingen.


Bekijk hier de Tech Tip screencast video over de inbedrijfstelling van dynamische vermogensregeling.

Uw voordelen

Kosten besparen en het elektriciteitsnet ontlasten

De PV-installatie zal nooit meer dan het toegestane vermogen exporteren naar het elektriciteitsnet. Zo zijn er geen extra kosten om de netwerkinfrastructuur te upgraden en hoeft de netwerkbeheerder zich geen zorgen te maken over een extra belasting op het netwerk.

Optimaal gebruik van de opgewekte zonnestroom

Uw klant kan de volledige capaciteit van zonnestroom dat de locatie kan ondersteunen installeren, zonder de beperkingen van het net te overschrijden. Hij kan alle nodige zonnestroom opwekken wanneer nodig. ’s Avonds, in het weekend en tijdens feestdagen kan het systeem automatisch het vermogensafvoer verminderen. En in tegenstelling tot de meeste soortgelijke systemen, zal dit systeem de omvormers niet volledig afsluiten, maar enkel hun vermogen verminderen.

Geavanceerd en toch eenvoudig systeem

Het systeem is ongelooflijk slim, maar ook zeer eenvoudig te implementeren. Het toevoegen aan een installatie is in principe plug-and-play. Zodra ingesteld, zal de Data Manager M de vermogensafvoer controleren op basis van de gegevens van de SMA Energy Meter en de omvormer(s). Er is geen extra werk voor de eindgebruiker.

Betrouwbaar systeem dat aan alle eisen voldoet

Het systeem is uitgebreid getest en heeft bewezen dat het voldoet aan alle eisen van de netwerkbeheerder. Dankzij een veilig systeem, bekabelde communicatie en andere veiligheidsvoorzieningen kunnen u en uw klant rekenen op een betrouwbare werking.

Instellingen tijdens installatie

Het systeem wordt ingesteld tijdens het inbedrijfstellen van de Data Manager M en de bijhorende omvormers. U vindt de parameters terug in de handleiding van de Data Manager M. Ook de screencastvideo over Dynamische vermogensregeling zet u een flink eind op weg.