Hoe kan ik een oudere SMA omvormer online monitoren?

Augustus 2017

1. Inleiding

De laatste jaren hebben steeds meer mensen toegang tot internet via hun PC of smartphone. Online monitoring is bijgevolg steeds meer populair geworden. SMA streeft om zo goed mogelijk alle producten voor te bereiden op nieuwe technologieën. Het is dus vaak mogelijk om ook oudere SMA omvormers online te monitoren met Sunny Portal, zowel via PC als smartphone.

Er zijn verschillende vereisten en mogelijkheden om een oudere omvormer online te monitoren met Sunny Portal. We geven u hier een overzicht.

Er zijn 3 verschillende situaties mogelijk. U hebt:

  • een oude omvormer met een klein display of zonder display
  • een oude omvormer met een groot display waar Webconnect niet kan worden ingebouwd
  • een oude omvormer met een groot display waar Webconnect wel kan worden ingebouwd

In ons huidige portfolio zit Webconnect standaard in alle string omvormers, zowel de Sunny Boys als de Sunny TriPowers. De Webconnect van de omvormer wordt dan via een ethernetkabel rechtstreeks verbonden met de router en geeft zo zijn gegevens door aan Sunny Portal. De Sunny Tripower CORE1 en alle Sunny Boys uit ons huidige portfolio kunnen ook draadloos verbinden met de router. 

U vindt hier een artikel over de monitoring van ons huidige omvormers.

2. Omvormertypes per situatie

Klein display, Webconnect kan toegevoegd worden Groot display, Webconnect niet mogelijk Groot display, Webconnect kan toegevoegd worden

- Sunny Boy 1300/ 1600/ 2100TL-10 (vanaf productiedatum maart 2012) 
- Sunny Boy 3300/ 3800-11
- Sunny Mini Central 7000HV-11

 

 

- Sunny Boy 3000/ 3600/ 4000/ 5000TL-20
- Sunny Boy 2000/ 2500/ 3000HF-30

 

 

 

- Sunny Boy 3000/ 3600/ 4000/ 5000TL-21 (geproduceerd vóór oktober 2014)
- Sunny Boy 2500/ 3000TLST-21
- Sunny Tripower 8000/ 10000/ 12000/ 15000/ 17000TL-10
- Sunny Tripower 15000/ 20000TLEE-10
Klein Display, Webconnect niet mogelijk

Groot display, Webconnect is reeds aanwezig

 
- Sunny Boy 4200TL/
5000TL-HC/3300TL-HC
- Sunny Mini Central 4600/ 5000/ 6000A
- Sunny Mini Central 4600/ 5000/ 6000A-11
- Sunny Mini Central 6000/ 7000/ 8000TL(RP)
- Sunny Boy 1200/1700/2500/3000

- Sunny Boy 3000/3600/4000/5000TL-21 (geproduceerd na oktober 2014)

 

 

 

 

3. Mogelijkheden voor online monitoring

3.1 Omvormers zonder mogelijkheid tot Webconnect

Bij omvormers met een klein scherm is standaard geen communicatie inbegrepen. Het was mogelijk om een RS485, Bluetooth of Webconnect Piggy­Back toe te voegen. Deze Piggy­Backs worden niet meer geproduceerd maar zijn nog in beperkte mate beschikbaar. De mogelijkheden qua monitoring zijn afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van een Webconnect Piggy-Back.Met een Webconnect Piggy-Back is online monitoring mogelijk. De omvormer is via een ethernet kabel rechtstreeks verbonden met de router en geeft zo zijn gegevens door aan Sunny Portal. Een beperkt aantal omvormers met klein scherm hebben wel de mogelijkheid tot toevoeging van een Webconnect Piggy-Back. Deze staan vermeld onder puntje 3.2.Online monitoring is zowel voor omvormers met groot display zonder mogelijkheid tot implementatie van een Webconnect Piggy-Back, als voor de eerder besproken omvormers met klein display, in beperkte mate mogelijk door gebruik van een SMA Energy Meter en de Sunny Home Manager 2.0. Zie 3.2.

3.2 Gedeeltelijke online monitoring zonder Webconnect

Indien men niet beschikt over een omvormer met optie tot Webconnect, kan men toch in beperkte mate aan online monitoring doen. Bij deze methode maakt men gebruik van een SMA Energy Meter en een Sunny Home Manager 2.0.

Door een SMA Energy Meter vlak achter de omvormer aan te sluiten, kan deze al de geproduceerde stroom van de zonnepanelen bij houden. De SMA Energy Meter dient met behulp van een ethernet kabel aan een router gekoppeld te worden.

De Sunny Home Manager 2.0 dient ook met behulp van een ethernet kabel aan een router gekoppeld te worden. De Home Manager zal dan via het netwerk communiceren met de Energy Meter en daarna de data beschikbaar maken op Sunny Portal.

 

Gedeeltelijke online monitoring zonder Webconnect

Afb 1: Gedeeltelijke monitoring met behulp van een Energy Meter en Home Manager 2.0 via ethernet.

Als u ervoor kiest deze methode toe te passen, maakt het niet uit welke omvormer u in gebruik hebt. Met een niet-SMA omvormer werkt dit systeem even goed als met een SMA omvormer. Zolang u gebruik maakt van de combinatie SMA Energy Meter en de Sunny Home Manager 2.0, kan u de energieproductie overal raadplegen op Sunny Portal.

Met de Sunny Home Manager 2.0 hebt u meteen ook heel wat meer controle over uw systeem  en de energie die je zelf produceert. Neem gerust hier een kijkje voor meer info of contacteer een van onze erkende SMA installateurs in je buurt.

U vindt hier een artikel over de monitoring van ons huidig assortiment omvormers.

3.3. Webconnect wel mogelijk

Als een verbinding via Webconnect Piggy-Back wel mogelijk is, dient men eerst de Piggy-Back te installeren in de omvormer. Men kan hierover meer informatie vinden in dit artikel. Eens de Piggy-Back aanwezig is, heeft men twee mogelijkheden om de data van de omvormer online te monitoren.
De eerste mogelijkheid is enkel de Webconnect Datamodule rechtstreeks te verbinden met de router.

 

Webconnect wel mogelijk

Afb 2: Een omvormer met een groot display en ingebouwde Webconnect en ethernet aansluiting.

De tweede mogelijkheid is een Webconnect Datamodule te combineren met een Sunny Home Manager 2.0. Met deze optie kan men ook eenvoudig meer dan 4 omvormers samen online monitoren en geniet men van veel meer controle over het systeem. Klik gerust op deze link om nog meer uit de geproduceerde energie te halen.

3.4 Groot display – Webconnect is reeds aanwezig

Enkele omvormers uit ons oud assortiment hebben sinds een bepaalde productiedatum standaard een Webconnect module ingebouwd. Indien men beschikt over een van de volgende omvormers* en deze pas geproduceerd is na september 2014, heb je rechtstreeks toegang tot Webconnect met de omvormer.

 

Groot display – Webconnect is reeds aanwezig

Afb 3: Een omvormer met een groot display met extra datamodule en een Sunny Home Manager 2.0 via ethernet aansluiting.

*Toestellen waar Webconnect reeds aanwezig is vanaf oktober 2014:

  • Sunny Boy 3000TL - 21
  • Sunny Boy 3600TL - 21
  • Sunny Boy 4000TL - 21
  • Sunny Boy 5000TL - 21

Sunny Boy

Afb 4: LET OP! Het model van omvormer op de foto komt niet overeen met de modellen waa

De productiedatum van je omvormer staat vermeld op een sticker die op de zijkant van je omvormer kleeft (2014 – 08 – 14 op deze foto). Is je omvormer pas geproduceerd na september 2014 en heb je nog geen toegang tot je gegevens op het web? Neem dan contact op met je installateur om een aansluiting op je netwerk te voorzien.