3 stappen om een back-up installatie te berekenen

Oktober 2018

Voor een indicatie berekening kan gewerkt worden met het jaarverbruik. Als een klant een jaarverbruik heeft van 3650 kWh , dan verbruikt hij ongeveer 10 kWh per dag. Als hij een batterij laat plaatsen met een bruikbare baterijcapaciteit van 5 kWh, dan zal hij 5kWh/10 kWh per dag = 0,5 dag = 12 uur noodstroom hebben bij volgeladen batterij.

Een meer detail berekening kan als volgt:

  • Hoeveelheid energie die er verbruikt wordt
  • Tijd die men wenst te overbruggen (autonomie)


We moeten dus letten op drie zaken:

  1. Wat is het jaarlijks elektriciteitsverbruik (E(a)) of het verbruik op een dag?
  2. Hoe groot is het maximale vermogen (Pmax) dat gelijktijdig wordt gevraagd?
  3. Hoe lang wil men kunnen overbruggen in back-up modus?


Met deze gegevens kunnen we aan de berekening beginnen.

 

Stap 1: Welk model Sunny Island en hoeveel stuks van ieder?

Eerst moet u de maximale vermogensvraag kennen (Pmax). Om een idee te krijgen van het vermogen (W) en het energieverbruik (kWh) van verschillende verbruikstoestellen kunt u een tabel raadplegen.

Denk eraan dat niet alle toestellen gelijktijdig aan zullen zijn.

Stap 1: Welk model Sunny Island en hoeveel stuks van ieder?

Volgens het piekvermogen gedurende maximaal 30 minuten bepaalt u de geschikte omvormer(s):

Systeem met 1 Sunny Island omvormer

gevraagd continu vermogengevraagd piekvermogen gedurende
(max. 30 min.)Sunny Island omvormer≤ 3.3 kW≤ 4.4 kWSunny Island 4.4M-12≤ 4.6 kW≤ 6 kWSunny Island 6.0H-12≤ 6 kW≤ 8 kWSunny Island 8.0H-12


Systeem met 3 Sunny Island omvormers

gevraagd continu vermogengevraagd piekvermogen gedurende
(max. 30 min.)Sunny Island omvormer≤ 9.9 kW≤ 13.2 kW3 x Sunny Island 4.4M-12≤ 13.8 kW≤ 18 kW3 x Sunny Island 6.0H-12≤ 18 kW≤ 24 kW3 x Sunny Island 8.0H-12


Voor grotere systemen kunnen er meerdere trio's Sunny Island 6.0H-12 of Sunny Island 8.0H-12 in cluster worden geplaatst. Het maximale piekvermogen voor een netgekoppelde back-up installatie bedraagt 96 kW en kan eventueel uitgebreid worden met een dieselgenerator.

 

Stap 2: De grootte van de batterijen

Om de grootte van de benodigde batterijen te berekenen, is het belangrijk te weten hoe lang u wenst te overbruggen.

Meestal wordt er gewerkt met loodzuurbatterijen voor een zuivere back-up installatie. Lithium-ion batterijen kunnen ook gebruikt worden, zeker als u ook uw eigenverbruik wenst te verhogen.

Vervolgens berekent u de batterijcapaciteit d.m.v. onderstaand formule:
Batterijcapaciteit (kWh) = Overbruggingsperiode * dagelijks verbruik * 0,80

De factor 0,8 wordt gebruikt voor loodzuurbatterijen in backup toepassing. Dit wijst er op dat 80% van de batterij gebruikt wordt. De batterij zal niet lager ontladen worden dan 20%.

Batterijcapaciteit wordt vaak gegeven in Ah (Ampère-uur) in plaats van KWh.

Om naar Ah te rekenen gebruik:

Batterijcapaciteit (kWh) = Overbruggingsperiode * dagelijks verbruik * 0,80

Een Sunny Island systeem gebruikt een batterijspanning van 48 V.

Voor de minimale capaciteit wordt de vuistregel aangehouden: Per Sunny Island moet er ten minste 100 Ah batterijcapaciteit worden gezet (of 4.8 kWh) voor loodzuur of 50 Ah voor lithium-ion-batterijen.

In geval er een zonnestroom installatie aanwezig is, kan de capaciteit van de batterij eventueel kleiner gekozen worden. In back-up modus kan de zonnestroom installatie zijn normale werking voldoen.

Stap 3: Een schatting van de kosten

Voor een grove schatting van de kosten moeten we kijken naar de materiaalkosten van elk onderdeel. De prijzen van de Sunny Islands omvormers en de Sunny Home Manager of Energy Meter krijgt u via uw distributeur. Hij kan u ook helpen met de kostprijs voor de andere materialen.