Berekeningen

Oktober 2018

Voor de berekening van het Flexibel Opslagsysteem, kunt u het project op twee manieren bekijken:

  1. Flexibel Opslagsysteem: De klant maakt maximaal gebruik van zijn zonnepanelen en verhoogt zijn eigenverbruik door zonne-energie op te slaan en ’s avonds te gebruiken. Dankzij het ontkoppelbord, is hij ook zeker van elektriciteit wanneer het publieke elektriciteitsnet uitvalt/uitgeschakeld wordt.
  2. Systeem voor enkel noodstroom: De klant wil enkel gebruik maken van de back-up functie. Een voorraad elektriciteit staat klaar in de batterijen en zal aangesproken worden wanneer de netbeheerder geen elektriciteit levert.

1) Flexibel Opslagsysteem

Een goed gedimensioneerd systeem met eigenverbruik, heeft een goede balans tussen gewenst eigenverbruik en benodigde batterijcapaciteit.

Een inschatting van het eigenverbruik kan gemaakt worden aan de hand van enkele eenvoudige berekeningen in hoofdstuk 7.8 uit de planningshandleiding SMA Smart Home.

Volgende uitgangswaarden dienen gekend te zijn:

  • jaarlijkse energiebehoefte van de elektrische verbruikers

  • piekvermogen van de PV-installatie

  • bruikbare batterijcapaciteit


In het hoofdstuk wordt ook een schatting gemaakt van de levensduur van de batterij.

Alternatief is gebruik te maken van de (gratis) ontwerpsoftware Sunny Design.
U kiest als project een systeem met eigenverbruik.

Door het verbruiksprofiel van de klant in te geven (het exacte of een standaardprofiel), een PV installatie te dimensioneren en batterijen toe te voegen, kunt u onmiddellijk zien hoe groot het eigenverbruik en de autonomie zullen zijn. Aanpassingen in PV installatie en/of in batterijgrootte tonen meteen het effect op eigenverbruik en autonomie.

Alternatief is gebruik te maken van de (gratis) ontwerpsoftware Sunny Design

2) Systeem voor enkel noodstroom

 Klik hier voor de basisberekening van een noodstroomsysteem.

Lees ook de brochure over SMA Smart Home systemen:

SMA Smart Home: Praktisch eigenverbruik intelligent optimaliseren

Meer informatie