De SMA Energy Meter

Voordelen en mogelijkheden

Algemeen

Februari 2019

De SMA Energy Meter is een toestel dat bij de hoofdmeter geplaatst wordt en de totale stroom meet in beide richtingen. Het is een driefasig toestel, maar kan ook monofasig aangesloten worden, zelfs in een net zonder nulleider. Hij meet de grootte en de richting van de stroom, met andere woorden geeft hij aan hoeveel energie u terug levert aan het net of hoeveel energie u aankoopt bij uw energieleverancier. Deze gegevens worden uitgelezen** en zo kunt u uw verbruiksprofiel bekijken.

De maximale toegestane stroom voor de SMA Energy Meter is 63A, maar dankzij het gebruik van stroomtransformatoren* is elke netaansluiting mogelijk. De stroomtransformatoren zullen de hogere stromen reduceren tot maximaal 5A.

* niet-SMA

** zie compatibele toestellen

Toepassingen

In combinatie met de opbrengstgegevens van uw zonnestroominstallatie, weet u hoeveel u aan energie verbruikt in huis, op welke tijdstippen en hoe groot uw eigenverbruik is (zonnestroom welke u onmiddellijk in huis verbruikt zonder dat het elektriciteitsnet belast wordt). Deze gegevens zijn beschikbaar op de WebUserInterface van uw omvormer** (ter plaatse inloggen op de omvormer) of op Sunny Portal (via internet). Uw verbruiksprofiel helpt u om zicht te krijgen op uw elektriciteitsverbruik en de mogelijke verbeteringen.

Als extra kunt u deze gegevens inladen in Sunny Design en uw verbruiksprofiel analyseren.

Wie graag extra wil genieten van de zon, bijvoorbeeld door het toevoegen van een batterijsysteem, kan ongetwijfeld de beste dimensionering doen door middel van zijn eigen verbruiksprofiel. Zo weet u precies wanneer en hoeveel energie u nodig heeft en wanneer uw zonnestroominstallatie energie zal opwekken. Het berekenen van een geschikte batterij installatie om uw eigenverbruik te verhogen, wordt een fluitje van een cent. U krijgt een duidelijk beeld van het effect op uw elektriciteitsrekening na het installeren van bijvoorbeeld 5 kWh of 10 kWh batterijcapaciteit.

Beperkingen opleggen aan wat u teruglevert (dynamische vermogensregeling) was nog nooit zo eenvoudig. Elk systeem met een SMA Energy Meter kan een limiet instellen –zelfs nul als limiet– om de maximaal teruggeleverde stroom te beperken. Hiermee kan het prosumententarief omzeild worden, kunnen er meer zonnepanelen aangelegd worden zonder de hoofdmeter te verzwaren of kunnen vragen met betrekking tot beperkte teruglevering eenvoudig en veilig uitgevoerd worden.

Toestellen

Het uitlezen van de SMA Energy Meter gebeurt door een ander SMA toestel. U vindt de mogelijkheden en toepassingen hieronder.

Omvormer met WebUser Interface + SMA Energy Meter

De SMA Energy Meter wordt via een ethernet kabel gekoppeld aan hetzelfde netwerk als de omvormer. In de Web UserInterface (WebUI) van de omvormer zijn de metingen van de SMA Energy Meter zichtbaar en kunnen ze doorgegeven worden aan Sunny Portal. Sunny Portal slaat de waarden op en toont uw verbruik in grafiek.

In de omvormer kan er een limiet ingegeven worden. Wanneer de SMA Energy Meter merkt dat er méér stroom zou terugvloeien naar het net, dan wordt het vermogen van de omvormer onmiddellijk verlaagd.

Omvormers met WebUser Interface zijn de volgende:

  • Sunny Boy 1.5/2.0/2.5

  • Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0

  • Sunny Boy Storage 2.5/3.7/5.0/6.0

  • Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0

  • Sunny Tripower 8.0/10.0

  • Sunny Island 4.4M/6.0H/8.0H

  • Sunny Tripower CORE1

SMA omvormer met Webconnect + Sunny Home Manager 2.0

Sunny Home Manager ontvangt de opbrengsten van de omvormer(s) en meet zelf ook. Deze gegevens stuurt hij door naar het webportaal Sunny Portal. Sunny Portal slaat de waarden op en toont uw verbruik in grafiek. Dankzij de Sunny Home Manager kan er actief aan slim energiebeheer gedaan worden. Meer over intelligent energiebeheer op onze SMA Smart Home pagina.

In Sunny Portal kan er een limiet ingegeven worden. Wanneer de Sunny Home Manager 2.0 merkt dat er méér stroom zou terugvloeien naar het net, dan wordt het vermogen van de omvormer(s) verlaagd. Deze regeling werkt met gemiddelde waarden over 10 minuten.

Omvormer van ander merk + SMA Energy Meter + Sunny Home Manager 2.0

Door het plaatsen van een SMA Energy Meter bij de productie van de zonnestroominstallatie, kan toch hetzelfde principe toegepast worden als bij SMA omvormers in het Smart Home concept.

Beperkingen opleggen voor het terugleveren, kan hier niet.

SMA omvormer(s) + Data Manager M + SMA Energy Meter

Vanuit grotere bedrijven komt de vraag om méér zonnepanelen te installeren dan wat de hoofdmeter aankan. Het bedrijf heeft vaak een grote energiebehoefte en zal het merendeel van de zonne-energie onmiddellijk verbruiken. Om het risico op te grote teruglevering weg te nemen, wordt er een limiet ingesteld in de Data Manager M. Wanneer de SMA Energy Meter, al of niet via stroomtransformatoren, merkt dat er méér stroom zou terugvloeien naar het net, dan wordt het vermogen van alle omvormers onmiddellijk dynamisch verlaagd.