Verbinden met een Sunny Mini Central A(-11) / TL / TL(RP)-10 / HV-11 omvormer via Bluetooth en (netbewakings-)parameters aanpassen in Sunny Explorer (BE).

August 2017

1. Verbinden met de omvormer

Om de instellingen te wijzigen van omvormers die communiceren aan de hand van een Bluetooth Piggy-Back, dient men gebruik te maken van het programma Sunny Explorer. Indien je Sunny Explorer nog niet op je computer hebt staan, neem dan eerst eens een kijkje naar dit artikel ( link to article ‘Sunny Explorer Installeren’).
 

1.1 Bluetooth Netwerk instellen

Uw computer moet ook uitgerust zijn met Bluetooth, liefst klasse 1. Dit kan eventueel via een Bluetooth USB stick. Vergeet de Bluetooth op je PC zeker niet aan te zetten!

Zet de draaiknop op de Bluetooth Piggy­Back op een waarde tussen 2 en F.
 

1.2 Verbinding maken

Kijk eerst na op welk NetID de omvormer zich beschikbaar maakt voor verbinding. Dit kan je aflezen op de Display. Start daarna Sunny Explorer op en maak een nieuwe installatie aan op de software.

Kies als communicatietype voor Bluetooth.

Voer een zoekopdracht uit met Sunny Explorer en selecteer de omvormer op het juiste NetID.

Hierna zal de software de verbinding met de omvormer opbouwen en vragen naar je gebruikers- of installateurspasswoord. Nu beland je in Sunny Explorer.

2. De netbewakingsparameters wijzigen naar Belgische normen

2.1 Grid Guard code

Vooraleer de installateur netbewakingsparameters kan gaan wijzigen, moet deze zijn/haar Grid Guard code ingeven in Sunny Explorer.

Er komt een icoontje (sleutel) naast het serienummer als alles correct is.

Selecteer de omvormer waar de aanpassing op dient te gebeuren en ga naar instellingen -> Netbewaking.

Hierna kan u verdergaan en de nodige parameters wijzigen.

2.2 De netbewakingsparameters wijzigen

In Nederland wordt de landnorm EN50549-1:2018 aangehouden en moet men geen instellingen wijzigen. Zorg er eerst voor dat de omvormer ingesteld staat op de juiste landinstellingen. Selecteer bij ‘Landnorm instellen’ de ‘EN50549-1:2018’ norm.

Indien hier enkel de ‘C10/11’ norm aanwezig is, dient men nog enkele bijkomende parameters te wijzigen zodat deze conform is met de ‘C10/11/2012’ norm.

2.3 De netbewakingsparameters wijzigen

Onder ‘Spanningsbewaking’ kan men onderstaande parameters terug vinden:
‘Onderste maximum drempel’ van 253,0 V aan naar 264,5 V.
‘Beveiliging tegen spanningsstijging’ moet aangepast worden naar 253,0 V.

Vergeet niet op te slaan!