Verbinden met een Sunny TriPower TL(EE)-10 / TL-20 omvormer via Bluetooth en (netbewakings-)parameters aanpassen in Sunny Explorer (BE).

Augustus 2017

1. Verbinden met de omvormer

Om de instellingen te wijzigen van omvormers die communiceren met geïntegreerde Bluetooth, dient men gebruik te maken van het programma Sunny Explorer. Indien je Sunny Explorer nog niet op je computer hebt staan, neem dan eerst eens een kijkje naar dit artikel.
 

1.1 Bluetooth Netwerk instellen

Uw computer moet ook uitgerust zijn met Bluetooth, liefst klasse 1. Dit kan eventueel via een Bluetooth USB stick. Vergeet de Bluetooth op je PC zeker niet aan te zetten!

Indien je omvormer voorzien is van spanning zou hij zichzelf herkenbaar moeten maken. Indien de omvormer dit niet doet kan je onder de display draaiknoppen terug vinden. Draaiknop C (rechts) moet op een waarde tussen 2 en F staan.
 

1.2 Verbinding maken

Kijk eerst na op welk NetID de omvormer zich beschikbaar maakt voor verbinding. Dit kan je aflezen op de Display. Start daarna Sunny Explorer op en maak een nieuwe installatie aan op de software.

Kies als communicatietype voor Bluetooth.

Voer een zoekopdracht uit met Sunny Explorer en selecteer de omvormer op het NetID dat overeen komt met hetgeen weergegeven op de display van de omvormer.

Hierna zal de software de verbinding met de omvormer opbouwen en vragen naar je gebruikers- of installateurspasswoord. Nu beland je in Sunny Explorer.

2. De netbewakingsparameters wijzigen naar Belgische normen

2.1 Grid Guard code

Vooraleer de installateur netbewakingsparameters kan gaan wijzigen, moet deze zijn/haar Grid Guard code ingeven in Sunny Explorer.

Er komt een icoontje (sleutel) naast het serienummer als alles correct is.

Selecteer de omvormer waar de aanpassing op dient te gebeuren en ga naar instellingen -> Netbewaking.

Hierna kan u verdergaan en de nodige parameters wijzigen.

2.2 De landnorm instellen

Zorg er eerst voor dat de omvormer ingesteld staat op de juiste landinstellingen. Klik onderaan op bewerken en pas de volgende parameter aan:

Selecteer bij ‘Landnorm instellen’ de ‘C10/11/2012’ norm. Na deze te selecteren staan alle parameters automatisch juist ingesteld.

Indien hier enkel de ‘C10/11’ norm aanwezig is, dient men nog enkele bijkomende parameters te wijzigen zodat deze conform is met de ‘C10/11/2012’ norm.

2.3 De netbewakingsparameters wijzigen

Onder ‘Spanningsbewaking’ kan men onderstaande parameters terug vinden:
‘Onderste maximum drempel’ van 253,0 V aan naar 264,5 V.
‘Beveiliging tegen spanningsstijging’ moet aangepast worden naar 253,0 V.

Vergeet niet op te slaan!