Wat als een zonnepaneel defect is wegens stormschade?

Waar u aan moet denken bij de vervanging van een zonnepaneel

Augustus 2017

Wat als een zonnepaneel defect is wegens stormschade?

Dit zijn onze aanbevelingen maar wij raden ook zeker aan om het advies van de zonnepaneelfabrikant te vragen.

1. Inleiding

Na een extreme storm met bijvoorbeeld sterke winden of een stevige hagelbui is het mogelijk dat een zonnepaneel beschadigd raakt. Indien er een vermoeden is van eventuele beschadiging, dient dit zo snel mogelijk bevestigd te worden door een installateur en verwijderd of vervangen te worden. De zonnecellen onder de glazen behuizing zijn immers zeer fragiel en zullen zo goed als geen energie meer produceren.


Als u het beschadigde paneel (of panelen) vervangt, dient u met enkele zaken rekening te houden. Zo is het steeds aan te raden om identieke panelen per string te leggen. Enkel op deze manier kan de maximale opbrengst uit deze panelen gehaald worden. Wanneer u een niet identiek paneel in de string aansluit, zullen de panelen elkaar beïnvloeden. Als u een nieuw paneel aansluit dat wel identiek is (gebaseerd op de initiële eigenschappen van het paneel), zullen de panelen elkaar ook nog steeds beïnvloeden maar in veel beperktere mate.


Dit komt doordat oudere panelen af nemen in rendement ten opzichte van nieuwe panelen. Hierdoor wordt het potentieel van de nieuwe panelen gelimiteerd door de oudere panelen (dit als ze in dezelfde string worden aangesloten). Er zijn verschillende opties om deze limitatie te beperken, welke we in dit document overlopen.

2. Een defect paneel vervangen en optimaliseren

Indien men beslist een defect paneel niet alleen te verwijderen maar ook te vervangen, moet men met enkele zaken rekening houden. De kans dat er een paneel beschikbaar is, identiek aan de reeds geïnstalleerde panelen, is zeer klein. Men zal dus moeten kiezen tussen andere, meer hedendaagse en performantere panelen. In dit puntje halen we aan waar u op dient te letten bij het vervangen van een oud- en in dienst nemen van een nieuw paneel.

2.1. Waar moet u op letten bij de keuze van het zonnepaneel?

2.1.1 Watt piek

De stroom in een string wordt beïnvloed door het paneel met de kleinste Wp (watt piek), en dit kan een knelpunt vormen voor panelen die meer kunnen leveren. De huidige panelen zijn sterk geëvolueerd ten opzichte van een aantal jaren geleden. De panelen die nu op de markt zijn zullen dus vaak een hoger watt piek vermogen hebben dan diegene die al zijn geïnstalleerd. Men kan een paneel met een hogere Wp aan de string toevoegen. Dit paneel zal dan wel minder opbrengen dan wat het maximaal kan leveren.

Bijvoorbeeld: Men mag een bestaand 250 Wp paneel vervangen door een nieuw 300 Wp paneel. Het zal dan alleen geen 300 Wp produceren maar minder. Dit volgens dezelfde stroom die door de 250 Wp panelen in de string stroomt. Wanneer u een paneel van 215 Wp aan de string toevoegt, zullen alle panelen zich beperken tot de stroom door het 215 Wp paneel. Het is dus ten zeerste aan te raden een vervangend paneel te kiezen met gelijke of hogere stroom.

2.1.2 Cellentechnologie

We raden af om zonnepanelen van verschillende cellentechnologie te combineren, dus plaats geen mono kristallijne panelen en polykristallijne panelen samen in één string.

2.1.3 Besluit

Vervang het zonnepaneel met een van dezelfde cellentechnologie en met dezelfde, of betere, prestatieparameters.

2.2 Zonder optimalisatie van de oude panelen

Men kan de defecte panelen vervangen door nieuwe panelen, zonder optimalisatie van de reeds aanwezige, niet-defecte panelen. In dit geval zal de hoeveelheid geproduceerde energie van vóór de beschadiging van het oude paneel te vergelijken zijn met de energie geproduceerd ná de installatie van het nieuwe paneel.

Dit wilt zeggen dat er geen gebruik gemaakt wordt van het potentieel van het nieuwe paneel. Aangezien dit paneel bijna altijd een betere karakteristiek heeft dan de reeds aanwezige panelen, gaat er een zekere hoeveelheid vermogen productie verloren.

Indien het verschil tussen nieuwe en oude panelen minimaal is, is dit een optie. We raden echter steeds aan de oude panelen te optimaliseren, zoals besproken onder puntje 2.3.

2.3 Met optimalisatie van de oude panelen

Aangezien nieuwere panelen performanter zijn dan oudere panelen, wordt het optimale effect bekomen door een optimizer onder elk ouder PV paneel aan te brengen. Op deze manier wordt de stroom, die door alle panelen vloeit, opgetrokken naar het niveau van het nieuwste (of meest performante) paneel. Dit laat wel toe dat de meest performante panelen ook op hun volle potentieel werken.

Deze komt de algehele energieproductie ten goede en zal een stijging in vermogensproductie op leveren in vergelijking met de productie onder normale werking vóór de vervanging. In dit geval dient men steeds gebruik te maken van een TS4-O optimizer van Tigo. Lees hier meer over optimizers: Optimaliseer je kennis over optimizers.

Afb 1: Optimizers moeten slechts aangebracht worden op de afwijkende panelen voor een optimaal resultaat.

Wat met verschillende strings?

2.4 Omvormers met één MPP tracker

Streef altijd naar een evenwichtig systeem. Wanneer verschillende strings op 1 MPP tracker zijn aangesloten, moet u er op letten dat er geen terugkeerstromen kunnen vloeien.

Bijvoorbeeld: U moet in totaal 4 panelen vervangen in 2 strings van 10 panelen. U kunt best deze 4 panelen verdelen over beide strings. Zo hebt u een evenwichtig opgebouwd systeem waar de output van beide strings zo gelijkwaardig mogelijk gaat zijn.

2.5 Omvormers met twee MPP trackers

Wanneer de strings zijn aangesloten op 2 MPP trackers, dan is het beter om alle nieuwe panelen samen te leggen op 1 MPP tracker en de andere MPP tracker ongemoeid te laten. Dit verzekert optimale werking voor beide strings en er zijn geen optimizers nodig.

 

3. Let op de maximaal toegelaten ingangsspanning van de omvormer

De spanningen die kunnen ontstaan in de nieuwe configuratie mogen niet hoger oplopen dan de maximaal toegelaten ingangsspanning van de omvormer. Dit kunt u berekenen met de openklemspanningen wanneer u ook de temperatuurcoëfficiënten kent.

Kijk in Sunny Design Web om deze parameters op te zoeken. Ook oudere panelen zijn terug te vinden in onze database mits het uitvinken van ‘Alleen actuele PV-panelen’.

Afb 2: Het aanpassen van zoekparameters in Sunny Design Web

Na selectie van uw panelen, kunt u op de ‘i’ klikken voor extra informatie over betreffende panelen.

Afb 3: Opvragen van extra informatie van de geselecteerde panelen.