Sunny Boy 1.5/2.0/2.5

Installatie en inbedrijfstelling

September 2020

Om de Sunny Boy 1.5/2.0/2.5 omvormer correct en volledig te installeren, zijn er 3 stappen nodig:

 1. Monteren
 2. In dienst stellen
 3. Online monitoring en de automatische bewaking door SMA activeren (optioneel)

Een gedetailleerde beschrijving is beschikbaar in de bedieningshandleiding.

1. Monteren

Bekijk onze video hierover: Sunny Boy 1.5/2.0/2.5: Installatie en inbedrijfstelling

1.1 Ophangen

Bevestig de omvormer tegen de muur met de twee beugels aan de achterzijde van het toestel.

 

Sunny Boy 1.5/2.5 - Ophangen

1.2 Stroomkabels aansluiten

Sluit uw AC kabel op de groene connector aan volgens het opschrift en klik deze vast in de omvormer. Indien u installeert in een net zonder nulleider, kunt u de tweede fase aansluiten op de N-klem, maar na het in dienst stellen dient u nog een extra parameter aan te passen.

 

Sunny Boy 1.5/2.5 - Kabels aansluiten

Werkt u met bekabelde communicatie? Sluit dan de ethernetkabel onderaan op de omvormer. De andere kant van de kabel komt in een switch of in de router van de klant.

Schroef de zwarte kap vast op de omvormer met 3 schroeven.

Verbind de meegeleverde Sunclix connectoren aan de string van de zonnepanelen en klik deze connectoren vast op de omvormer.

1.3 Aanschakelen

Schakel de zonnepanelen in door de zwarte draaiknop van O op I te zetten. Schakel nadien de automaat aan AC zijde in.

Sunny Boy 1.5/2.5 - Aanschakelen

2. In dienst stellen

Bekijk onze video hierover: Sunny Boy 1.5/2.0/2.5: Configuratie via Smart Inverter Screen (vroeger WebUI).

De omvormer wordt geleverd met standaard instellingen, dus moet steeds ingesteld worden voor het land waar hij wordt geïnstalleerd. Voor een installatie in België zonder netontkoppelkast wordt de landcode ingestel op C10/11: 2019 LV productie-eenheid int. automat. scheidinssysteem. Voor Nederland kiest men de landnorm EN50549-1: 2018 LV. Het in dienst nemen doet men onmiddellijk, omdat bepaalde parameters na 8 uur geblokkeerd worden door de Grid Guard bescherming. Installateurs met een SMA Grid Guard Code kunnen deze parameters te allen tijde aanpassen.

Vraag op het Online Service Center een Grid Guard Code aan.

Om de indiensstelling te doen, gaat men

 1. Zich verbinden met het netwerk van de omvormer
 2. De installatiewizard doorlopen

2.1 Verbinden met het netwerk van de omvormer en openen van smart screen

De omvormer heeft een eigen netwerk, zowel bekabeld als draadloos. Hiervoor is er géén internet nodig.
Naargelang het toestel dat men voorhanden heeft (laptop, tablet, smartphone) kiest men of men draadloos (Zie 2.1.1) dan wel bekabeld (Zie 2.1.2) verbinding maakt en het smart screen van de omvormer oproept.

2.1.1 Het smart screen draadloos oproepen

Er zijn drie manieren om het smart screen draadloos op te roepen. De meest eenvoudige manier is via de SMA 360° App, door het scannen van de QR-code op de omvormer.

Het smart screen draadloos oproepen

Alternatief 1: Via WLAN

Kijk naar de beschikbare draadloze netwerken en kies het netwerk SMAxxxxxxxxxx, waarbij xxxxxxxxxx staat voor het serienummer van de omvormer. Dit serienummer is terug te vinden op de zijkant van de omvormer. Selecteer het netwerk om er verbinding mee te maken.

Het netwerk is beveiligd met het WPA2 paswoord wat op de zijkant van de omvormer terug te vinden is.

Via WLAN

Alternatief 2: via WPS

Indien het toestel WPS ondersteunt, kan onmiddelijk verbinding gemaakt worden zonder een wachtwoord in te geven. De WPS van de omvormer activeert men door 2x te kloppen nabij de LEDs.

via WPS

Wanneer de verbinding gemaakt is (en het smart screen zou niet automatisch verschijnen), dan opent men een een webbrowser en gaat men naar https://smalogin.net .

via WPS
via WPS

2.1.2 Het smart screen bekabeld oproepen

Indien er via de ethernetkabel verbinding wordt gemaakt, kan men de kabel komende van de omvormer rechtstreeks verbinden op het toestel dat de inbedrijfsstelling gaat doen. Hierna opent men een internetbrowser en geeft men als webadres volgend IP-adres in: 169.254.12.3  Het smart screen van de omvormer opent zich onmiddelijk.

2.2 De installatie wizard doorlopen

Met het doorlopen van de installatie wizard heeft men meteen alle belangrijke parameters van de omvormer ingesteld. Zoals reeds aangegeven, moet dit gebeuren om later geen problemen te krijgen wegens bijvoorbeeld een verkeerde landcode.

Wanneer het smart screen van de omvormer wordt opgeroepen (zie 2.1), dienen er wachtwooren gekozen te worden voor de gebruikersgroepen "installateur" en "gebruiker". We raden aan om een veilig wachtwoord te kiezen wat goed te onthouden is. Bewaar de wachtwoorden zeker niet online of op een digitaal apparaat dat met het internet verbonden staat. 

Een wachtwoord bestaat uit 8 tot 12 tekens en bevat minimaal:

 • Een kleine letter

 • Een hoofdletter

 • Een cijfer

 • Eén van de tekens ? _ ! -

Er verschijnt een scherm met mogelijkheden van inbedrijfstelling. Men kiest best de wereldbol "installatiewizard" om geen belangrijke parameters over te slaan.

De installatie wizard doorlopen

2.2.1 Installatie wizard: 5 eenvoudige stappen

Doorloop de volgende 5 stappen.

 • Stap 1: Netwerkconfiguratie: hier geeft men aan hoe de omvormer gekoppeld wordt met de router van de klant, namelijk via ethernet (kabel) of via WLAN (draadloos). Wanneer er al dan niet voor draadloos gekozen wordt, selecteer dan men de router van de klant en geef het bijhorend wachtwoord in.

 • Stap 2: Datum en apparaat tijd instellen: indien de omvormer verbonden is met het internet hoeft men slechts de correcte tijdszone te selecteren. Als de omvormer niet verbonden is met het internet, kan men de automatische tijdssynchronisatie uitzetten en kan de juiste tijd en datum ingeven worden.

 • Stap 3: Landnorm: kies de correcte landnorm uit de keuzelijst. 

België

Nederland

C10/11:2019 LV productie-eenheid int. automat.

scheidingssystemen (bij een installatie zonder ontkoppelkast

EN 50549-1: 2018 LV

 • Stap 4: Netbeheer: zowel de tab ‘Terugleverbeheer’ als de tab ‘Statische Spanningsbeheersing’ op ‘uit’ zetten.
  Indien er een SMA Energy Meter geïnstalleerd is, moet er bij stap 4 ook nog het juiste type geselecteerd te worden.

 • Stap 5: Samenvatting: lees de samenvatting na en bevestig.

De omvormer is nu correct ingesteld, enkel de monitoring over internet dient nog geactiveerd te worden.

We raden aan om het smart inverter screen ook actief te stellen voor de klant. Ga hiervoor naar gebruikersinstellingen > smart Inverter Screen.

Optioneel: net zonder nulleider
Indien de omvormer geïnstalleerd is in een net zonder nulleider, dan moet er nog een extra aardkabel geplaatst worden en moet de parameter “PE aansluitingsbewaking” op ‘Uit’ gezet worden. Deze parameter vindt u bij Apparaatparameters > Netbewaking > Landnorm.

Sunny Boy 1.5/2.5 - Optioneel: net zonder nulleider

*Verbinding maken over kabel in plaats van draadloos, is ook mogelijk. Kijk hiervoor in de verkorte handleiding bij blok K.

3. Online monitoring en de automatische bewaking door SMA activeren (optioneel)

Bekijk onze video hierover: Sunny Boy 1.5/2.0/2.5: Registreren in Sunny Portal en SMA Smart Connected activeren

De zonnestroominstallatie kan lokaal gemonitord worden via het Smart Inverter Screen of over internet via Sunny Portal. SMA Smart Connected is ook een optie. Sunny Portal biedt extra voordelen, vandaar dat we dit hier uitgebreid behandelen.

Als de omvormer met de router van de klant verbonden is, krijgt hij een IP adres van die router en kan hij communiceren met de webportaal van SMA, Sunny Portal. Door de omvormer te registreren, kan deze installatie volledig kosteloos opgevolgd worden over internet door alle personen die toegevoegd worden als ‘gebruiker’ van deze installatie.

Wij raden de installateur aan om deze registratie uit te voeren (met zijn installateurswachtwoord) en de klant toe te voegen als gebruiker.

Surf op internet naar www.SunnyPortal.com en start de installatie-setup-wizard.

Sunny Boy 1.5/2.5 - Monitoring over internet activeren

Log in met uw e-mailadres en uw wachtwoord. Indien u niet gekend bent als gebruiker in Sunny Portal (of Sunny Design) kunt u uzelf kosteloos registreren.

In een volgende stap geeft u PIC en RID code van de omvormer in en klikt u op ‘Identificeren’. Als er meerdere omvormers ophangen, kunt u deze stap herhalen voor maximaal 4 toestellen in totaal.

Nadien geeft u enkele installatie-eigenschappen in (piekvermogen van de panelen, specifieke jaaropbrengst, postcode, land en tijdszone). Hier moet u ook SMA Smart Connected inschakelen indien u hier gebruik van wil maken. Dit laat SMA toe om uw omvormer mee op te volgen en u een melding te geven wanneer dit nodig zou zijn.

Vervolgens voltooit u de PV installatie op Sunny Portal. U heeft een website aangemaakt voor de klant, waar u een gebruiker van bent. Voeg het e-mailadres van de klant toe zodat hij ook zijn installatie kan bekijken:

Configuratie > Gebruikersbeheer. Als rol kiest u ‘Sunny Portal User’ voor uw klant.

Sunny Boy 1.5/2.5 - Log in met uw e-mailadres en uw wachtwoord