Sunny Tripower 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0

Installatie en inbedrijfstelling

September 2020

Om Sunny Tripower 3.0 – 6.0 en Sunny Tripower 8.0/10.0 correct en volledig te installeren, zijn er 3 stappen nodig:

 1. Monteren

 2. In dienst stellen

 3. Online monitoring en de automatische bewaking door SMA activeren (optioneel)

Een gedetailleerde beschrijving is beschikbaar in de bedieningshandleidingen:

Webinar

Voor Sunny Tripower 8.0/10.0 gelden dezelfde principes dus mag u deze webinar ook als referentie nemen.

1.1 Ophangen

Kies samen met de klant een geschikte locatie om de omvormer te plaatsen. Hou hierbij rekening met volgende voorwaarden en omstandigheden.

Locatie om de omvormer te plaatsen

Indien het toestel buitenshuis wordt gemonteerd, zorg er dan voor dat het liefst in de schaduw hangt. Dit komt immers de levensduur en het rendement van het toestel ten goede.

Bevestig de wandbeugel tegen de muur en hang de omvormer erop. Gebruik de twee meegeleverde schroeven om het toestel zowel links en rechts te borgen.

Sunny Tripower 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 monteren

1.2 Stroomkabels aansluiten

Voor dat de kabels op de omvormer aangesloten worden, moet men er zeker zijn dat de stroom-voorziening naar de omvormer afgeschakeld is. Schakel de AC hoofdschakelaar uit en vergrendel deze. Zet daarna ook de draaiknop aan de zijkant van de omvormer in de positie O.

Sluit hierna eerst de AC-kabel aan. Controleer of de juiste kabel verbonden wordt met de juiste terminal in de connector. Zoals weergegeven op tekening 2 van onderstaande afbeelding staan er aanduidingen op het plastiek van de connector en ook op de AC aansluiting van de omvormer zelf. Kijk deze zeker na. Sluit de connector goed en klik hem vast op de omvormer.

STP-3.0-6.0-Installatie-en-inbedrijfstelling_03.png

Verbind de meegeleverde Sunclix connectoren aan de string van de zonnepanelen en klik alle connectoren (ook als men niet met alle strings werkt) vast op de omvormer zoals getoond op onderstaande afbeelding, tekening 2 en 3.

In het geval dat de zonnestroominstallatie geen gebruikt maakt van sommige strings, sluit dan de connectoren van de overige string(s) af met de bijgeleverde dopjes.

Sunny Tripower 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 - Verbind de meegeleverde Sunclix connectoren

Indien men voor de een of andere reden een Sunclix connector of de AC connector terug moet ontkoppelen, kan dit met behulp van een platte schroevendraaier. Deze dient men dan lichtjes in een van beide gleuven aan de zijkant van een connector, waarna de connector uit de koppeling kan genomen worden. Dit wordt best gedaan wanneer er geen stroom vloeit.

In geval van een parallele werking van de MPP trackers bij Sunny Tripower 8.0/10.0, sluit dan een extra verbinding aan tussen de plus-aansluitingen.

Sunny Tripower 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 - Verbind de meegeleverde Sunclix connectoren
parallel connection

1.3 Netwerkvoorzieningen aansluiten

Werkt men met bekabelde communicatie? Sluit dan de ethernetkabel aan op de omvormer. Dit doet men met behulp van een tussenstuk om er zeker van te zijn dat de verbinding water- en vochtdicht is. De andere kant van de kabel komt na de indienstname in een switch of in de router van de klant.

Sunny Tripower 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 - Netwerkvoorzieningen aansluiten

Indien er draadloos wordt gewerkt hoeft men slechts de antenne onderaan op de aansluiting te schroeven.

Indien er gewerkt wordt met paneelmonitoring, dan wordt de RS485 kabel van de Gateway rechtstreeks aangesloten op de omvormer. Koop hiervoor een M12 4 polige connector (niet SMA) en sluit deze aan volgens onderstaand stappenplan.

Indien er gewerkt wordt met paneelmonitoring, dan wordt de RS485 kabel van de Gateway rechtstreeks aangesloten op de omvormer

1.4 Aanschakelen

Schakel de zonnepanelen in door de zwarte draaiknop aan de zijkant van O op I te zetten. Schakel nadien de hoofdschakelaar aan AC zijde in. Indien het meest linkse lichtje groen wordt is alles in orde.

Sunny Tripower 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 - Aanschakelen

1.5 Veilig afschakelen

Wanneer men een installatie wenst uit te schakelen, dient men eerst de spanning aan de AC-zijde weg te nemen, vervolgens de DC-schakelaar op nul te zetten en te wachten tot de DC-stroom 0,0A aangeeft. Dan kunnen op een veilige manier de stringkabels en nadien de AC-kabel losgekoppeld worden.

Veilig afschakelen

2. In dienst stellen

De omvormer wordt geleverd met standaard instellingen, dus moet steeds ingesteld worden voor het land waar hij wordt geïnstalleerd. Voor een installatie in België zonder netontkoppelkast wordt de landcode ingestel op C10/11: 2019 LV productie-eenheid int. automat. scheidinssysteem. Voor Nederland kiest men de landnorm EN50549-1: 2018 LV. Het in dienst nemen doet men onmiddellijk, omdat bepaalde parameters na 8 uur geblokkeerd worden door de Grid Guard bescherming. Installateurs met een SMA Grid Guard Code kunnen deze parameters te allen tijde aanpassen.

Vraag op het Online Service Center een Grid Guard Code aan.

Om de indiensstelling te doen, gaat men

 1. Zich verbinden met het netwerk van de omvormer
 2. De installatiewizard doorlopen

2.1 Verbinden met het netwerk van de omvormer en openen van smart screen

De omvormer heeft een eigen netwerk, zowel bekabeld als draadloos. Hiervoor is er géén internet nodig.
Naargelang het toestel dat men voorhanden heeft (laptop, tablet, smartphone) kiest men of men draadloos (Zie 2.1.1) dan wel bekabeld (Zie 2.1.2) verbinding maakt en het smart screen van de omvormer oproept.

2.1.1 Het smart screen draadloos oproepen

Er zijn drie manieren om het smart screen draadloos op te roepen. De meest eenvoudige manier is via de SMA 360° App, door het scannen van de QR-code op de omvormer.

 Het smart screen draadloos oproepen

Alternatief 1: Via WLAN

Kijk naar de beschikbare draadloze netwerken en kies het netwerk SMAxxxxxxxxxx, waarbij xxxxxxxxxx staat voor het serienummer van de omvormer. Dit serienummer is terug te vinden op de zijkant van de omvormer. Selecteer het netwerk om er verbinding mee te maken.

Het netwerk is beveiligd met het WPA2 paswoord wat op de zijkant van de omvormer terug te vinden is.

Alternatief 1: Via WLAN

Alternatief 2: via WPS

Indien het toestel WPS ondersteunt, kan onmiddelijk verbinding gemaakt worden zonder een wachtwoord in te geven. De WPS van de omvormer activeert men door 2x te kloppen nabij de LEDs.

Alternatief 2: via WPS

Wanneer de verbinding gemaakt is (en het smart screen zou niet automatisch verschijnen), dan opent men een een webbrowser en gaat men naar https://smalogin.net .

Alternatief 2: via WPS

2.1.2 Het smart screen bekabeld oproepen

Indien er via de ethernetkabel verbinding wordt gemaakt, kan men de kabel komende van de omvormer rechtstreeks verbinden op het toestel dat de inbedrijfsstelling gaat doen. Hierna opent men een internetbrowser en geeft men als webadres volgend IP-adres in: 169.254.12.3  Het smart screen van de omvormer opent zich onmiddelijk.

Het smart screen bekabeld oproepen

2.2 De installatie wizard doorlopen

Met het doorlopen van de installatie wizard heeft men meteen alle belangrijke parameters van de omvormer ingesteld. Zoals reeds aangegeven, moet dit gebeuren om later geen problemen te krijgen wegens bijvoorbeeld een verkeerde landcode.

Wanneer het smart screen van de omvormer wordt opgeroepen (zie 2.1), dienen er wachtwooren gekozen te worden voor de gebruikersgroepen "installateur" en "gebruiker". We raden aan om een veilig wachtwoord te kiezen wat goed te onthouden is. Bewaar de wachtwoorden zeker niet online of op een digitaal apparaat dat met het internet verbonden staat. 

Een wachtwoord bestaat uit 8 tot 12 tekens en bevat minimaal:

 • Een kleine letter

 • Een hoofdletter

 • Een cijfer

 • Eén van de tekens ? _ ! -

Er verschijnt een scherm met mogelijkheden van inbedrijfstelling. Men kiest best de wereldbol "installatiewizard" om geen belangrijke parameters over te slaan.

De installatie wizard doorlopen

2.2.1 Installatie wizard: 5 eenvoudige stappen

Doorloop de volgende 5 stappen.

 • Stap 1: Netwerkconfiguratie: hier geeft men aan hoe de omvormer gekoppeld wordt met de router van de klant, namelijk via ethernet (kabel) of via WLAN (draadloos). Wanneer er al dan niet voor draadloos gekozen wordt, selecteer dan men de router van de klant en geef het bijhorend wachtwoord in.

 • Stap 2: Datum en apparaat tijd instellen: indien de omvormer verbonden is met het internet hoeft men slechts de correcte tijdszone te selecteren. Als de omvormer niet verbonden is met het internet, kan men de automatische tijdssynchronisatie uitzetten en kan de juiste tijd en datum ingeven worden.

 • Stap 3: Landnorm: kies de correcte landnorm uit de keuzelijst. 

België

Nederland

C10/11:2019 LV productie-eenheid int. automat.

scheidingssystemen (bij een installatie zonder ontkoppelkast

EN 50549-1: 2018 LV

 • Stap 4: Netbeheer: zowel de tab ‘Terugleverbeheer’ als de tab ‘Statische Spanningsbeheersing’ op ‘uit’ zetten.
  Indien er een SMA Energy Meter geïnstalleerd is, moet er bij stap 4 ook nog het juiste type geselecteerd te worden.

 • Stap 5: Samenvatting: lees de samenvatting na en bevestig.

De omvormer is nu correct ingesteld, enkel de monitoring over internet dient nog geactiveerd te worden.

We raden aan om het smart inverter screen ook actief te stellen voor de klant. Ga hiervoor naar gebruikersinstellingen > smart Inverter Screen.

Installatie wizard: 5 eenvoudige stappen

Wenst u op voorhand even te testen? Log dan in op onze demo Webuser Interface.

3. Online monitoring en de automatische bewaking door SMA activeren (optioneel)

Bekijk onze Tech Tip video hierover.

De zonnestroominstallatie kan lokaal gemonitord worden via het Smart Inverter Screen of over internet via Sunny Portal. SMA Smart Connected, de automatische bewaking door SMA, is ook een optie. Sunny Portal biedt extra voordelen, vandaar dat we dit hier uitgebreid behandelen.

Als de omvormer met de router van de klant verbonden is, krijgt hij een IP adres van die router en kan hij communiceren met het web-portaal van SMA, Sunny Portal. Door de omvormer te registreren, kan deze installatie volledig kosteloos opgevolgd worden over internet door alle personen die toegevoegd worden als ‘gebruiker’ van deze installatie.

Wij raden de installateur aan om deze registratie uit te voeren (met zijn installateurswachtwoord) en de klant toe te voegen als gebruiker.

Surf op internet naar www.SunnyPortal.com en start de installatie-setup-wizard.

www.SunnyPortal.com - installatie-setup-wizard

Indien men geregistreerd is bij Sunny Portal of bij Sunny Design kan er ingelogd worden met de persoonlijke gegevens (email en wachtwoord). Zo niet, kan men zich kosteloos registreren.

In een volgende stap moet de PIC en RID code van de omvormer ingegeven worden. Hierna klikt men op ‘Identificeren’. Als er meerdere omvormers ophangen, kan man deze stap voor maximaal 4 toestellen herhalen.

De PIC en RID codes zijn terug te vinden op de zijkant van de omvormer.

Nadien moeten er enkele installatie eigenschappen ingegeven worden (piekvermogen van de panelen, specifieke jaaropbrengst, postcode, land en tijdszone). Hier moet u ook SMA Smart Connected inschakelen indien u hier gebruik van wil maken. Dit laat SMA toe om uw omvormer mee op te volgen en u een melding te geven wanneer dit nodig zou zijn.

Vervolgens voltooit men de PV installatie op Sunny Portal. Men heeft een website aangemaakt voor de klant, waar u zelf geregistreerd staat als administrator. Voeg het mailadres van de klant toe, indien dit nog niet gebeurde tijdens de registratie, zodat deze ook de installatie kan bekijken:

Configuratie --> Gebruikersbeheer. Als rol kiest men ‘Sunny Portal User’ voor de klant.

Als gebruiker van de SMA app, kan u de installatie opvolgen. 

Configuratie - Gebruikersbeheer. Als rol kiest men Sunny Portal User voor de klant

Downloaden voor iOS

Uw digitale universele tool voor planning, werking en service.

Downloaden

Downloaden voor Android

Uw digitale universele tool voor planning, werking en service.

Downloaden