Waar plaats ik best de omvormer in een zonnestroominstallatie?

Januari 2012

Waar plaats ik best de omvormer in een zonnestroominstallatie?

De decentrale zonne-energie omvormers van SMA (Sunny Boys* en Sunny Tripowers) voldoen allemaal aan de norm IP65, dat betekent dat ze zonder bezwaar binnen- of buitenshuis geplaatst kunnen worden. Bij het kiezen van de juiste plek is er een aantal zaken waar u wel rekening mee moet houden.

In dit artikel geven we een aantal aanbevelingen voor de plaatsing van een zonne-energie omvormer.
De installatie moet steeds gebeuren door een professionele installateur die gespecialiseerd is in PV.

1. De montagelocatie kiezen

1. Temperatuur
Zonne-energie omvormers van SMA kunnen zeer goed tegen hoge temperaturen. Zelfs tot omgevingstemperaturen tot meer dan 40 of 50 graden Celsius functioneren ze goed. Toch is het verstandig om er rekening mee te houden dat de omvormer ook warmte produceert en dat hij deze warmte moet kunnen afvoeren. Sommige omvormers zijn uitgerust met temperatuurgestuurde ventilatoren. Wanneer de temperatuur binnen de behuizing te hoog oploopt, springen deze aan en zorgen voor extra koeling. Gaat de temperatuur nóg veel hoger, dan zal de omvormer zijn vermogen begrenzen en geeft hij de melding: ‘Vermogensreductie’, ook wel 'derating' genoemd. U vindt meer informatie hierover in het technisch document, Rendement en derating.

Waar dient u nu op te letten bij het kiezen van een geschikte plaats?

 • Hang de omvormer niet in direct zonlicht

 • Zorg voor voldoende ruimte rondom de omvormer, zeker nabij de lucht toe- en afvoerpunten van het toestel

 • Bij meerdere omvormers in één ruimte: denk eraan de warme lucht van 1 omvormer niet wordt aangezogen door de ventilator van een andere

 • Hang de omvormer niet op een brandbare ondergrond


2. Geluid
De omvormers van SMA behoren tot de stilste toestellen op de markt. Toch is het onvermijdelijk dat omvormers een bepaalde mate van geluid produceren wanneer ze in bedrijf zijn. Het soort geluid verschilt: Omvormers met ventilatoren die in werking zijn, maken een zoemend geluid, omvormers met 50 Hz transformatoren maken soms een brommend geluid, en alle omvormers maken in hun brug (omzetting van DC naar AC m.b.v. switches) een hoog frequent geluid.

Om nu te voorkomen dat gebruikers van een gebouw last ondervinden van de omvormer, is het verstandig het toestel ergens te hangen waar men geen hinder zal ondervinden; denk aan een garage, een schuur, een kelder of een buitenmuur.

Denk er bij het kiezen van de plaats ook aan dat de omvormer vibraties kan afgeven die door een minder stevige muur kunnen worden versterkt: kies daarom altijd een stevige muur om aan op te hangen.

3. Spanning
De inwendige weerstand van stroomkabels zorgt ervoor dat er altijd een spanningsverschil is tussen begin en einde van de kabel. Een omvormer die stroom in het net injecteert, meet aan zijn AC uitgang een spanning die hoger is dan de spanning in de meterkast, vanwege de weerstand van de AC kabel.

In veel gebieden hebben we al te maken met hoge spanning op het net; wanneer er meer zonnestroom wordt bijgeplaatst op het laagspanningsnet, kan dat ertoe leiden dat op zonnige dagen de spanning steeds verder toeneemt. De omvormer meet de spanning en is volgens de regelgeving verplicht om zich los te schakelen wanneer de gemeten spanning een bepaalde drempel overschrijdt.

Om de kans te verkleinen dat dit gebeurt, moet ervoor worden gezorgd dat de weerstand tussen omvormer en meterkast zo klein mogelijk is.
Dit bereiken we door:

 • De omvormer dichter bij de meterkast te plaatsen. Hierdoor wordt de AC bekabeling korter, maar de DC bekabeling langer.

 • De kabel van omvormer naar meterkast voldoende dik te kiezen. In Sunny Design kunt u uitrekenen hoe dik de kabels minimaal moeten zijn.


Er kunnen natuurlijk nog andere overwegingen zijn om een bepaalde plaats te kiezen, zoals bereikbaarheid van het toestel voor onderhoudswerkzaamheden of de ontvangst van communicatiesignalen. Denk eraan, de SMA omvormers hebben een verwachte levensduur van meer dan 20 jaar.

Ventilatie

Meerdere geïnstalleerde omvormers in ruimten met hoge omgevingstemperaturen

Wanneer meerdere omvormers in dezelfde ruimte worden geplaatst, moet je zeker denken aan de plaatsing van de ventilatie in- en uitgangen. Zo zorg je dat de omvormers voldoende gekoeld worden. Indien nodig kan je de afstanden tussen de afzonderlijke omvormers vergroten.

2. De omvormer monteren

Hoe de omvormer wordt gemonteerd is ook belangrijk voor een ideale werking.

Houd rekening met de volgende voorwaarden bij de montage van de omvormer:

 • Verticale montage of een specifiek maximale hellingshoek naar achteren gekanteld.
  Dit verschilt van omvormer tot omvormer, raadpleeg hiervoor de bedieningshandleiding.

 • Het aansluitpaneel moet naar onderen gericht zijn.

 • Niet naar voren gekanteld monteren.

 • Niet naar de zijkant gekanteld monteren.

 • Niet liggend monteren.

 • Montage op ooghoogte om de bedrijfstoestanden op ieder gewenst moment af te kunnen lezen.

De omvormer monteren

3. De bekabeling

De keuze van de juiste bekabeling is ook zeer belangrijk bij een PV installatie. Ook hier is er meestal niet één ideale richtlijn. De juiste bekabeling zal van de locatie zelf afhangen.

Houd rekening met de volgende voorwaarden bij de keuze van de bekabeling:

 • De omvormer dicht bij de panelen plaatsen betekent dat de AC kabels langer zullen zijn.
  Let op dat de spanningsval aan de AC kant niet te groot wordt.

 • De omvormer dicht bij de meterkast plaatsen betekent dat de DC kabels langer zullen zijn.
  De DC spanning is vaak hoger dan de AC spanning. Hoe hoger de spanning, hoe lager de stroom die nodig is om het vermogen te transporteren. Hoe lager de stroom, des te dunner de kabels kunnen zijn.

 • Let op de maximale kabelsectie die je kunt gebruiken (Sunclix DC is bijvoorbeeld maximaal 6 mm2). In Sunny Design kunt u deze berekenen.