Hoe vervang ik omvormers met een monitoringsysteem in zonnestroominstallaties?

November 2011

HOE VERVANG IK OMVORMERS MET EEN MONITORINGSYSTEEM IN ZONNESTROOMINSTALLATIES

Deze handleiding is bedoeld voor de installateur. De in deze handleiding beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door geschoolde elektromonteurs worden uitgevoerd.

Mogelijkheden om een omvormer te vervangen

Omvormer vervangen en energieopbrengstwaarden met Sunny WebBox en Sunny Portal aanpassen (aanbevolen).

of Omvormer vervangen en energieopbrengstwaarden enkel met Sunny Portal aanpassen.

Omvormer vervangen via Sunny WebBox en Sunny Portal


Inachtneming van de totale weergave van de PV installatie:
De energieopbrengstwaarden van de vervangen omvormer worden in de omvormer en via alle communicatieproducten (bijv. Sunny WebBox, Sunny Matrix of Flashview) correct weergegeven.

Omvormer vervangen via Sunny WebBox en Sunny Portal


De weergave van de energieopbrengstwaarden van de omvormer wordt alleen in Sunny Portal geactualiseerd.

Omvormer vervangen via Sunny WebBox en Sunny Portal

1. Totale energieopbrengst van de te vervangen omvormer op een van de volgende wijzen vaststellen:

 • Bij omvormer met display:

  • Totale energieopbrengst „E-Total” van het display van de omvormer noteren.

 • Bij Sunny WebBox:

  • Via de interface aanmelden.

  • Gewenste omvormer in de apparatuurweergave of structuurweergave kiezen.

  • Tabblad „Overzicht” kiezen en totale energieopbrengst noteren.

 • Bij Sunny Portal:

  • Aanmelden in Sunny Portal.

  • Configuratie > Overzicht apparaten kiezen.

  • In de regel van het apparaat het symbool voor eigenschappen van het apparaat kiezen en de totale energieopbrengst noteren.

2. Via Sunny WebBox gegevens naar Sunny Portal verzenden, zodat de bufferbelasting van de Sunny WebBox 0% bedraagt.

 • Bij de gebruikersinterface van de Sunny WebBox aanmelden.

 • WebBox > Info kiezen en bij „Laatste Portal-upload“ Uploaden kiezen.

3. Datatransmissie naar Sunny Portal deactiveren. Verbreek hiervoor de verbinding van de Sunny WebBox met de Sunny Portal:

 • WebBox > Instellingen > Datatransmissie kiezen.

 • In het veld „Sunny Portal gebruiken” Nee kiezen en instellingen opslaan.

4. Te vervangen omvormer vrijschakelen en openen (zie installatiehandleiding omvormer).

5. Te vervangen omvormer demonteren (zie installatiehandleiding omvormer).

6. Nieuwe omvormer in bedrijf nemen (zie installatiehandleiding omvormer).

7. Nieuwe omvormer registreren (zie handleiding communicatieproduct):

 • Bij SMA OPC Server:

  • Naamveld van de Sunny WebBox waarop de nieuwe omvormer is aangesloten opnieuw registreren (zie bedieningshandleiding SMA OPC Server).

 

8. Eerder genoteerde totale energieopbrengst van de te vervangen omvormer voor de nieuwe omvormer overnemen.
Hiervoor met Sunny WebBox parameters van de omvormer aanpassen:

 • Afhankelijk van het type omvormer de parameter „Mt.TotkWhSet” of de parameter „E-Total” aanpassen.

 • Buffer van de Sunny WebBox wissen (zie bedieningshandleiding van de Sunny WebBox).

 • Verbinding van de Sunny WebBox met de Sunny Portal herstellen:

  • WebBox > Instellingen > Datatransmissie kiezen.

 • In het veld „Sunny Portal gebruiken” Ja kiezen en instellingen opslaan.

9. Omvormer in de Sunny Portal vervangen:

 • Bij Sunny WebBox:

  • Via de interface aanmelden.

  • Gewenste omvormer in de apparatuurweergave of structuurweergave kiezen.

  • Tabblad „Overzicht” kiezen en totale energieopbrengst noteren.

Foutieve berekening energieoffset mogelijk

Als u de configuratieassistent start voordat de Sunny Portal de energieopbrengstwaarde van de vervangen omvormer herkend heeft (d.w.z. de configuratieassistent geeft een energieopbrengstwaarde van 0 kWh aan, hoewel u de energieopbrengstwaarde in de omvormer al heeft aangepast), wordt er eventueel een foutieve waarde voor de energieoffset berekend. Hierdoor komt de energieoffset in de omvormer niet overeen met
de energieoffset die in de Sunny Portal wordt weergegeven.

 • Herhaal het vervangen van de omvormer in Sunny Portal op een later tijdstip.

info

Het vervangen van de omvormer is voltooid.
De energieopbrengstwaarden van de vervangen omvormer worden in de omvormer en via alle communicatieproducten correct weergegeven.

checked

Omvormer vervangen enkel via Sunny Portal

Via de configuratieassistent kunt u apparatuur in uw installatie vervangen, zodra het communicatieapparaat de gegevens van de nieuwe apparaten naar Sunny Portal verzendt.

Foutieve weergave energieopbrengstwaarden in de installatie!

 

Als u de energieopbrengstwaarden uitsluitend via de configuratieassistent in de Sunny Portal aanpast, wordt de weergave van de energieopbrengstwaarden van de omvormer alleen in Sunny Portal geactualiseerd.
De energieopbrengstwaarden die in de omvormer en via communicatieproducten (bijv. Sunny WebBox, Sunny Matrix of FlashView) worden weergegeven worden niet geactualiseerd.

info

Foutieve weergave energieopbrengstwaarden in Sunny Portal!

Als u de energieopbrengstwaarde van de omvormer na de uitvoering van de configuratieassistent wijzigt, wordt de energieopbrengstwaarde in de Sunny Portal foutief weergegeven.

info

1. Te vervangen omvormer vrijschakelen en openen (zie installatiehandleiding omvormer).

2. Te vervangen omvormer demonteren (zie installatiehandleiding omvormer).

3. Nieuwe omvormer monteren en in bedrijf nemen (zie installatiehandleiding omvormer).

4. Nieuwe omvormer Sunny WebBox of met Sunny WebBox met Bluetooth® Wireless Technology registreren (zie handleiding Sunny WebBox of Sunny WebBox met Bluetooth).

5. Omvormer in de Sunny Portal vervangen:

 • Aanmelden in Sunny Portal.

 • „Naam installatie > Installatiebewaking“ kiezen.

 • „Apparaat nu configureren“ kiezen.

 • Kies.

 • Volg de instructies van de configuratie wizard.

Het vervangen van de omvormer in de Sunny Portal is voltooid.
De energieopbrengstwaarden van de vervangen omvormer worden in Sunny Portal correct weergegeven.

checked