Batterijen en opslag - De volgende stap voor zonnestroominstallaties

Februari 2019

SMA Energy Meter battery

Na de installatie van zonnepanelen en omvormer is batterijen toevoegen een logische tweede stap. Maar met batterijen zijn er nog meer mogelijkheden voor zonnestroominstallaties dan enkel opslag.

SMA heeft drie verschillende oplossingen op gebied van batterijen:

  1. Het eigenverbruik verhogen (meer zonne-energie in huis verbruiken)
  2. Automatisch een lokaal elektriciteitsnet opbouwen als het publieke net wegvalt (back-up of noodstroom)
  3. Manueel een lokaal elektriciteitsnet opbouwen (noodstroom)
  4. Volledig off-grid gaan, losgekoppeld van een publiek elektriciteitsnet


Buiten batterij-opslag, is het belangrijk om zonne-energie onmiddellijk te verbruiken door verbruikers aan te sturen op wanneer er veel zon is (of wanneer u de meeste zon verwacht). Wij gebruiken hiervoor onze Smart Home oplossing. De weersvoorspellingen worden doorgegeven aan onze Sunny Home Manager 2.0​​​​​​​ die dan verbruikers kan aansturen, rechtstreeks of via Wifi stopcontacten. Deze video geeft u een eerste indruk (Engelstalig).

SMA oplossingen voor batterij-opslag

Verder is het uiteraard interessant om overschot aan zonne-energie op te slaan in batterij zodat u deze ’s avonds terug kan gebruiken. Omdat hybride omvormers vandaag nog verschillende nadelen hebben, werkt SMA met AC-gekoppelde batterijsystemen. Dit wil zeggen dat het batterijsysteem apart van de zonne-omvormer (of andere energiebron) geïnstalleerd wordt. Het is eenvoudig en bestaat uit de SMA Energy Meter (of Sunny Home Manager), de SMA batterijomvormer en een compatibele batterij (niet-SMA). Het batterijsysteem kan overal in huis geplaatst worden, is onafhankelijk van de bestaande PV-installatie (al dan niet een SMA PV-omvormer) en kan makkelijk uitgebreid worden met een extra batterijcapaciteit of extra energieproductie. Zo is het systeem futureproof indien het huishouden meer elektriciteit nodig zal hebben (bvb. elektrische wagen, meer gezinsleden...)

Er zijn drie mogelijke batterij oplossingen:

1. De Sunny Boy Storage 2.5 is een batterijomvormer die gebruikt wordt om het eigenverbruik te verhogen. Overschot aan energie kan aan 2.5 kW geleden worden op de compatibele batterij. Wanneer er elektriciteit aangekocht wordt van de elektriciteitsmaatschappij zal dit gestopt worden door dezelfde hoeveelheid elektriciteit uit de batterij te halen. Zo wordt de hoofdmeter van de maatschappij zoveel mogelijk op "nul" gezet.

Sunny Boy Storage 2.5

2. De Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0 wordt standaard ingezet om het eigenverbruik te verhogen. Verder heeft hij de mogelijkheid om de noodstroomfunctie te voorzien op een apart AC-circuit. De omschakeling gebeurt manueel door middel van een schakelaar. Automatische omschakeling naar het gehele huis (back-up) is ook mogelijk. Hiervoor dient er een omschakelkast aangekocht te worden bij ENWItec. Bij uitval van het publieke elektriciteitsnet wordt het huis losgeschakeld en zal de Sunny Boy Storage een lokaal elektriciteitsnet 230 V / 50Hz aanmaken. Alle monofasige verbruikers en de PV installatie zijn in werking.

Sunny Boy Storage

3. De Sunny Island 4.4M/6.0H/8.0H is een batterijomvormer die het eigenverbruik kan verhogen en die back-up kan werken met een ENWItec omschakelkast. Verder kan kan hij ingezet worden volledig los van een publiek elektriciteitsnet, we noemen dit Off-grid. De gehele elektriciteitsbalans wordt geregeld vanuit de Sunny Island omvormer(s): balanceren van PV-omvormers(s), aanschakelen van generator...

Sunny Island

Een batterijsysteem berekenen

Als de eindklant heeft bepaald welke soort batterij-oplossing hij wenst, kan u starten met de berekeningen. Hiervoor kunt u onze software Sunny Design gebruiken op www.SunnyDesignWeb.com.

  1. Het eigenverbruik verhogen: bereken een 'zonnestroominstallatie met eigenverbruik'
  2. Back-up berekeningen: lees deze Tech Tip
  3. Off-Grid project: kies het projecttype 'Stand-alone systeem'
Een batterijsysteem berekenen - Sunny Design Web

Een batterijsysteem kopen

SMA verdeelt omvormers, batterij omvormers, energiemeters en communicatie toestellen, maar geen batterijen. U kunt bij de groothandelaar terecht voor informatie over prijzen. Hun gegevens vindt u hier terug.