Omvormers en de aansluitingsbewaking in een 3 x 230 net (met of zonder nulgeleider) voor België of de Nederlandse Antillen.

Oktober 2018

1. Inleiding

Sinds kort is het mogelijk om alle Sunny Boy omvormers, hoewel transformatieloos, in te zetten in de 3 x 230 V netten. Het aansluiten van de driefasige omvormer Sunny Tripower op dit soort net heeft echter geen zin. Meer info.

Dit geldt voor alle geproduceerde Sunny Boy TL­21 en TLST­21 omvormers. Ook voor de Sunny Boy 1300TL / 1600TL / 2100TL omvormers die geproduceerd zijn vanaf 16 mei 2013. Het geldt ook voor de Sunny Boy 1.5 / 2.5 en 3.0 – 5.0 en ook de 3600 / 5000 Smart Energy kan in een 3 x 230 V net.

Een volledig overzicht vindt u in dit bestand

Om dit mogelijk te maken moet er echter wel een parameter aanpassing plaats vinden:

  1. De aansluitingsbewakingsfunctie in de omvormer dient uitgeschakeld te worden.
  2. Om nu toch een gelijkwaardige veiligheid conform IEC norm 62109 te garanderen moet één van de twee volgende zaken in acht worden genomen op een stringomvormer:
    • Ofwel moet de aardleiding op de AC­klem een diameter hebben van tenminste 10 mm² Cu.
    • Ofwel moet een tweede aardleiding op de aardklem van de behuizing worden aangebracht met dezelfde diameter als de oorspronkelijke aardleiding op de AC­klem.

In punt 2 en punt 3 overlopen we beide aangehaalde mogelijkheden.

2. De aansluitingsbewakingsfunctie deactiveren

Bij het aansluiten van een éénfasige omvormer op een net zonder nulleider (een tweefasig net) dient men de parameter ‘PE Aansluitingsbewaking’ uit te schakelen. Dit kan zowel via Sunny Explorer voor omvormers met een scherm, als via de WebUI voor omvormers uitgerust met Smartscreen. We zullen hier beide methodes overlopen.

Indien u wilt weten hoe met uw omvormer te verbinden en parameters aan te passen, lees dan eerst dit artikel.

2.1 Sunny Explorer

Zorg dat de omvormer verbonden is met uw apparaat en log in op Sunny Explorer. Navigeer naar de omvormer in kwestie en ga naar ‘Netbewaking’ onder ‘Instellingen’. Onder ‘Landnorm’ zal je de parameter ‘PE aansluitingsbewaking’ terug vinden zoals getoond op afbeelding 1.

Klik op het drop-down menu en selecteer ‘Uit’.

Vergeet hierna niet op te slaan! Scrol naar beneden en klik onder de instellingen van ‘Netbewaking’ op ‘Opslaan’ zoals getoond op afbeelding 2.

2.2 WebUI

Zorg dat de omvormer verbonden is met uw apparaat en log in op de WebUI. Klik bovenaan op ‘Apparaatparameters’ en navigeer naar ‘Landnorm’ onder ‘Netbewaking’. Selecteer hier ‘Uit’ in het drop-down menu bij de parameter ‘PE aansluitingsbewaking’ zoals getoond op afbeelding 3.

Vergeet hierna niet op te slaan! Scrol naar boven en klik op ‘Alle Opslaan’.

3. Een tweede aardleiding op de aardklem van de behuizing aanbrengen

Een tweede aardleiding kan u aanbrengen op de aardklem op de behuizing. Dit wordt ook aangehaald in de bedieningshandleiding welke bij de omvormer geleverd wordt.

Verbind deze extra aardleiding aan uw vereffeningsrail:

Door deze twee eenvoudige stappen te zetten kan uw Sunny Boy gewoon in een 3 x 230 V net worden ingezet.

Let op: Alle Sunny Boy omvormers kunnen nu in netten zonder nulgeleider worden gebruikt. Voor de Sunny Tripower omvormers geldt dit niet.

4. Sunny Design

Wanneer u een systeemontwerp maakt met behulp van Sunny Design Web voor een 3 x 230V net, kan u bij ‘Netaansluiting’ kiezen voor een netspanning: 230V (135V/230V) 50Hz in plaats van 230V (230V/400V).

Sunny Design Web zal dan automatisch alleen maar de omvormers voorstellen die in zulke netten kunnen worden ingezet.

Meer informatie over de compatibiliteit tussen verschillende netvormen en SMA omvormers vindt u in de Technische Informatie.