Welke omvormers kan je in een 3 x 230V net plaatsen

Oktober 2018

Een hele tijd geleden was het niet mogelijk om SMA TL (Transformator Loze) omvormers toe te passen in netwerken zonder nulgeleider (neuter), de zogenaamde 3 x 230V netten die nog wijdverspreid in België voorkomen (m.u.v. de provincie Limburg). Dat betekende dat er alleen omvormers met transformator konden toegepast worden (gewone 50 Hz transformator of HF Hoog Frequente transformator).

Welke omvormers kan je in een 3 x 230v net plaatsen

Tegenwoordig kunnen alle Sunny Boy omvormers, hoewel transformatorloos, toch in de 3 x 230V netten worden ingezet! De driefasige omvormers Sunny Tripower aansluiten in dergelijke netten heeft geen zin. Vermits het net op 230V werkt in plaats van op 400V, zou de opbrengst van de omvormer met een factor √3 (≈1.7) verkleind worden. Daarom heeft SMA beslist hiervoor geen firmware te ontwikkelen. Mocht u toch een groot vermogen nodig hebben, kunt u kiezen verschillende monofasige Sunny Boy omvormers te combineren, of te werken met Sunny Tripower omvormers die dan via een scheidingstransformator gekoppeld zijn die de spanning ophoogt tot 3x400V+N.

Lees hier meer over de aansluitingsbewaking in een 3x230V net voor België of de Nederlands Antillen.