Optimaliseer je kennis over optimizers

Bewaking per paneel.

1. Bewaking per paneel.

In combinatie met de communicatiekit, kunnen de optimizers TS4-R-M de opbrengst weergeven op Sunny Portal.

Bewaking per paneel.

Wil je graag een voorbeeld zien, ga dan naar www.SunnyPortal.com, klik door op Voorbeeldinstallaties en open de installatie SMA Power+ Solution & Storage. De pagina opent en onderaan ziet u de monitoring per paneel.

Spanning afschakelen per paneel.

2. Spanning afschakelen per paneel.

In combinatie met de communicatiekit, kunnen de optimizers TS4-R-S de spanning van elk paneel wegnemen, zodat er geen stringspanning meer voorhanden is. De functie bewaking per paneel krijg je er gratis bij.

Optimalisatie voor afwijkende panelen.

3. Optimalisatie voor afwijkende panelen.

Onder de panelen die een afwijkende productie zullen hebben (bijvoorbeeld omwille van tijdelijke schaduw of afwijkende oriëntatie) kan een optimizer TS4-R-O toegevoegd worden. Wanneer de opbrengst van deze panelen te laag ligt in vergelijking met de andere panelen, verbetert de optimizer dit paneel door de spanning te verlagen, waardoor de stroom verhoogt. De DC-optimizer wordt selectief ingezet op díe panelen die minder zullen opbrengen en dan kijk je voornamelijk op gebied van stroom (schaduw, ouder paneel, ...).De communicatiekit is niet nodig om van deze functie te genieten.

Optimalisatie voor afwijkende panelen (inclusief monitoring/afschakeling).

4. Optimalisatie voor afwijkende panelen (inclusief monitoring/afschakeling).

In combinatie met de communicatiekit, kunnen de optimizers TS4-R-O ingezet worden om afwijkende panelen te verbeteren. De overige panelen kunnen uitgerust worden met de bewakingsfunctie (TS4-R-M) of met de afschakeling (TS4-R-S). Voor de afwijkende panelen, zal de optimizer TS4-R-O ook de bewakings- en afschakelingsfunctie uitvoeren.

Hoe werkt optimalisatie met optimizer TS4-R-O?

De optimizer TS4-R-O heeft geen communicatie nodig om te kunnen werken. Hij zal zelf metingen uitvoeren om te kijken of de opbrengst van het paneel kan verbeterd worden. Indien er verbetering mogelijk is, zal de optimizer het maximale uit het paneel halen en dit aanpassen naar dezelfde (hogere) stroom van de rest van de string. Als hij de stroom niet kan verbeteren omdat het paneel op zich optimaal werkt, zal de optimizer geen onnodige energie verbruiken en zichzelf buiten werking zetten. Slim systeem!

Hoe werkt afschakeling met optimizer TS4-R-S (of TS4-R-O)?

Achter elk zonnepaneel wordt een optimizer geplaatst, type TS4-R-S (of TS4-R-O). Na het initialiseren van de communicatie, geven de optimizers hun opbrengst door en weten dat ze energie mogen produceren. Wanneer de communicatie wordt uitgeschakeld door het wegnemen van de netspanning, schakelt elke optimizer de spanning van zijn paneel uit.

Hoe werkt bewaking met optimizer TS4-R-M (of TS4-R-S of TS4-R-O)?

Achter elk zonnepaneel wordt een optimizer geplaatst, type TS4-R-M (of TS4-R-S of TS4-R-O). Na het initialiseren van de communicatie, kan de Gateway –die ook op het dak staat- draadloos de opbrengst uitlezen uit elke optimizer. Vanaf de Gateway loopt er een RS-485 kabel naar de Cloud Connect Advance, die verbonden is met ‘de cloud’, met internet. Opbrengst, spanning en stroom zijn zichtbaar per paneel. Deze visualisatie kan je bekijken op het webportaal Sunny Portal, naast de andere pagina’s die het hele functioneren van de omvormer(s) weergeven.

Op welke panelen pas ik de optimalisatie TS4-R-O toe?

Optimizer TS4-R-O is een buck converter die de spanning van een paneel zal verlagen om de stroom van het paneel te verbeteren wanneer het nodig is. De optimizer wordt bijgevolg enkel ingezet op dat aantal panelen binnen een string waar een verminderde stroom te verwachten is. Hierbij enkele voorbeelden:

  • panelen die deels in de schaduw komen te liggen
panelen die deels in de schaduw komen te liggen

  • panelen die op een andere oriëntatie liggen
panelen die op een andere oriëntatie liggen

  • mix van panelen, dan pas je de optimizer toe op de panelen met de laagste stroom (meestal de oudere panelen of panelen met lager vermogen)
mix van panelen, dan pas je de optimizer toe op de panelen met de laagste stroom (meestal de oudere panelen of panelen met lager vermogen)

  • panelen die geoptimaliseerd worden in combinatie met monitoring: combinatie van de bewakingsoptimizer TS4-R-M (blauw) en de optimalisatie optimizer TS4-R-O (geel)
panelen die geoptimaliseerd worden in combinatie met monitoring: combinatie van de bewakingsoptimizer TS4-R-M (blauw) en de optimalisatie optimizer TS4-R-O (geel)

De vernieuwde versie van TS4-R-O kan tot 475W aan, binnen de grenzen van 75 V en 12 A. Je kan dan ook zeggen dat bijna alle panelen slim gemaakt kunnen worden.Op de technische fiche vind je alle parameters terug voor de 3 type optimizers.

Technische fiche bekijken

Alle SMA omvormers uit ons huidig portfolio kunnen samenwerken met de Tigo optimizers. Soms zijn er ontwerpregels die beperkingen opleggen aan de paneelspanning, kijk hiervoor naar Sunny Design en het overzicht in de Technische Informatie.

Ja, uit testen is gebleken dat het niet nodig is om het schaduwbeheer in de SMA stringomvormer uit te schakelen. SMA ShadeFix regelt schaduwbeheer op de gehele string, de optimalisatie optimizer TS4-R-O zorgt voor het paneel waar hij aan toegevoegd is.

De retrofit versie van de optimizer (TS4-R-...) wordt via SMA verkocht en is ook volledig door SMA ondersteund (berekeningen, trainingen, bewaking, service). Hij kan toegevoegd worden aan elk zonnepaneel. Sommige paneelfabrikanten bouwen de optimizer (TS4-...) rechtstreeks op hun paneel. De functie Bewaking, Afschakeling of Optimalisatie is dezelfde als de TS4-R optimizers van SMA en bijgevolg kunnen ze ook samen toegepast worden in een PV installatie.

Alle optimizers zijn uitgerust met een beugel die op het frame van het paneel geschoven wordt. Vanwege de weerhaakjes, is het niet nodig ander bevestigingsmateriaal te gebruiken. Meestal wordt hij in de rechter bovenhoek van het paneel geplaatst, maar als de kabellengte het toelaat, kan de optimizer ook in een andere hoek geplaatst worden, of op het onderstel, ... Je kan het zonnepaneel met optimizer bekijken als een slim paneel dat je gewoon mee in de string aansluit.

Als je wil werken met bewaking of afschakeling, worden alle panelen voorzien van een optimizer. Ook gateway en cloud connect advance worden toegevoegd aan je ontwerp.Als je wilt werken met optimalisatie op enkele panelen, kan je ingeven hoeveel panelen moeten geoptimaliseerd worden. Wanneer meerdere strings toekomen op 1 MPP tracker, worden alle panelen geoptimaliseerd, want anders kan de ideale spanning over de strings verschillen.

Op Sunny Portal, het webportaal van SMA, kan je een PV installatie opvolgen. Wanneer je de Power+ Solution toepast (Tigo optimizers + communicatie kit), kan je ook per paneel gaan opvolgen.Surf naar www.SunnyPortal.com en klik door naar Voorbeeldinstallaties. Dit zijn actieve PV installaties waar je alle bewakingspagina’s kan bekijken. Ook de installatie SMA Power+ Solution & Storage is toegankelijk voor iedereen en toont hoe de monitoring per paneel er uitziet.

Sunny Portal - Een voorbeeld van visualisatie per paneel

Als de klant gebruik wil maken van de functie bewaking of afschakeling per paneel, dan wordt de Tigo Gateway in het midden van het zonnepanelenveld geplaatst. Je moet ervoor zorgen dat de afstand tussen de verste optimizer en de gateway voldoende klein is opdat ze met elkaar draadloos kunnen communiceren. Het advies dat we meegeven is maximaal 10 à 15 meter in vrij zicht. Wanneer de dakconstructie voldoende signaal doorlaat, is het dus ook mogelijk de gateway onder het dak te plaatsen. Wanneer obstructies aanwezig zijn, kan je meerdere gateways plaatsen om alle optimizers te bereiken.

Neen, de koppeling tussen gateway en optimizers gebeurt aan de hand van unieke barcodes.

De Cloud Connect Advance is uitgerust met een RJ45 poort zodat je via ethernetkabel verbinding kan leggen met de router. Anderzijds is er ook een WLAN antenne aanwezig om gegevens draadloos door te geven naar de router.

De communicatie wordt opgang gebracht door met een App in te loggen op de Cloud Connect en enkele stappen te doorlopen.

Bekijk de installatie handleiding van de bewaking.

Neen, eenmaal een optimizer TS4-R-O gekoppeld is aan een Gateway, wacht hij op het signaal van dit toestel alvorens hij uit Afschakelingsfunctie gaat en spanning doorlaat.

Interessant? Deel deze pagina met uw kennissen!